Powiat Łowicki

BIP

Data

8 marca 2021

Imieniny

Beaty, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » kosultacje społeczne »

Treść strony

Szanowni Państwo,

Na liście projektów złożonych w ramach aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, które spełniły kryteria kwalifikowalności projektu, znajduje się projekt o ogromnym znaczeniu dla Łowicza i Powiatu Łowickiego.

Opracowany przez Urząd Miejski w Łowiczu wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu wniosek nosi nazwę "Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Księstwa Łowickiego wraz z poprawą bezpieczeństwa w staromiejskiej części miasta Łowicza".

W ramach projektu przewidywana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

  1. Odbudowa IV skrzydła Muzeum w Łowiczu
  2. Prace budowlano-konserwatorskie w istniejącym budynku Muzeum
  3. Renowacja bramy przy ul. Świętojańskiej 1/3 w Łowiczu
  4. Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
  5. Prace budowlane w budynku Centrum Kultury, Turystki i Promocji Ziemi Łowickiej
  6. Organizacja Domu Wycieczkowego.

Koszt projektu szacuje się na 26 347 352,00 zł, z czego 22 395 249,20 zł to spodziewane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gorąco zachęcamy instytucje i osoby fizyczne do wyrażenia poparcia dla planowanych inwestycji.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wyłącznie na adres poczty elektronicznej: rpo@lodzkie.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać "Konsultacje społeczne".

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.