Powiat Łowicki

BIP

Data

22 kwietnia 2021

Imieniny

Łukasza, Kai

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 21 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020 – 2022”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice darowizny prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.