Powiat Łowicki

BIP

Data

23 września 2020

Imieniny

Bogusława, Tekli

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815; z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję

XXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 13.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia  umowy najmu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.