Powiat Łowicki

BIP

Data

4 sierpnia 2020

Imieniny

Dominika, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XX i XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2019 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.
 10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 11. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99 – 400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz oraz nadania statutu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 22. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.