Powiat Łowicki

BIP

Data

6 lipca 2020

Imieniny

Dominiki, Łucji

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

Mikrogranty dla osób aktywnych społecznie i dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi dniu 11 lutego br. będzie organizatorem spotkania, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu o godzinie 14.00. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie oferta wsparcie dla osób aktywnych społecznie, grup inicjatywnych oraz organizacji pozarządowych.
Oferowana pomoc to: mikrogranty na utworzenie i rozwój organizacji społecznej, bezpłatne szkolenia, wizyty studyjne  oraz doradztwo prawne, księgowe, informatyczne i marketingowe.

Zgłoszenia kierować można na adresy: psieradzki@wsprciespoleczne.pl lub aorski@wsparciespoleczne.pl

Projekt  skierowany jest  do osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą  z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy oraz do osób fizycznych i prawnych planujących założyć Podmiot Ekonomii Społecznej, które uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego, w wieku 18-67/podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego, w szczególności z powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice, w tym do ON (nie mniej niż 14% uczestników indywidualnych).Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2020. Głównym celem projektu jest powstanie w okresie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej, umożliwiających  osobom zagrożonym  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.

Cel osiągnięty zostanie poprzez wykonanie w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzących do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz Ekonomii Społecznej; działań o charakterze inkubacyjnym, doradczym i szkoleniowym prowadzących do rozwoju i tworzenia nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy podmiotów. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

  • Zaproszenie Łowicz 11 lutego-1

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.