Powiat Łowicki

BIP

Data

23 stycznia 2020

Imieniny

Ildefonsa, Rajmunda

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

XVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 19 grudnia 2019 roku, godz. 11.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 – 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 219 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
 20. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.