Powiat Łowicki

BIP

Data

15 listopada 2019

Imieniny

Alberta, Artura

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 października 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.       

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2018/2019.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę nr VII/50/2019  Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę nr VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresie zarządu drogą powiatową nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99 – 400 Łowicz.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 27. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 28. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 29. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.