Powiat Łowicki

BIP

Data

18 lipca 2019

Imieniny

Szymona, Erwina

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

Spotkanie władz z przedstawicielami rolników ze związku AgroUnia

W dniu 11 stycznia 2019 roku na terenie powiatu łowickiego została przeprowadzona akcja protestacyjna  rolników z terenu powiatu łowickiego dotycząca bardzo złej sytuacji w rolnictwie.

Podczas spotkania z protestującymi Wicestarosta Pan Piotr Malczyk zaproponował spotkanie w dniu 13 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu z przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 13 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu z inicjatywy Starosty Łowickiego Pana Marcina Kosiorka oraz Wicestarosty Łowickiego Pana Piotra Malczyka odbyło się spotkanie rolników ze związku AgroUnia z Panem Przemysławem Błaszczykiem Senatorem RP Członkiem Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panem Jarosławem Sachajko Posłem na Sejm RP Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Tomaszem Rzymkowskim Posłem na Sejm RP Zastępca Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu rolników z terenu powiatu łowickiego zajmujących się produkcją trzody chlewnej oraz drobiu, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Waldemar Wojciechowski, Radna Powiatu Łowickiego Pani Barbara Kołodziejczyk oraz Radny Powiatu Łowickiego Pan Krzysztof Dąbrowski.

Podczas spotkania przedstawiciele strony protestującej złożyli na ręce Starosty Łowickiego  Pana Marcina Kosiorka pisma z zawartymi postulatami i poprosili o przekazanie ich do :

- Premiera Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Mateusza Morawieckiego

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego

- Wojewody Łódzkiego - Pana Zbigniewa Rau.

Przedstawiciele rolników osobiście złożyli swe postulaty na ręce obecnego na spotkaniu Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko.

Treść postulatów cyt:

„Szanowny Panie Ministrze

w związku z akcją protestacyjną, która miała miejsce dn. 11 stycznia 2019r., w której wzięło udział ponad stu rolników z powiatu łowickiego, składamy na Pana ręce nasze postulaty:

 1. Wstrzymanie importu wieprzowiny z krajów w których wystąpiła choroba Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), oraz ochrona rynku przed napływem mięsa po cenach dumpingowych .
 2. Szczegółowa kontrola sprowadzanego mięsa (bez względu na to z którego kraju ono pochodzi) przez Polskie służby weterynaryjne i sanitarne, pod kątem zawartości substancji szkodliwych zdrowiu i życiu człowieka.
 3. Ograniczenie stosowania fosforanów oraz innych substancji wiążących nadmierną ilość wody w produktach wędliniarskich do poziomu jaki był określony w Polskiej Normie w latach 80-tych.
 4. Wybicie wszystkich dzików w strefie żółtej oraz powiatach sąsiadujących ze strefą żółtą. Natomiast na pozostałym obszarze do poziomu 0,lszt. na lkm2
 5. W związku z wprowadzeniem monopolisty na rynku skupu trzody chlewnej poprzez zgodę Urzędu Konkurencji i Konsumenta a bez porozumienia z organizacjami rolniczymi na sprzedaż zakładu Pini Polonia grupie Animex domagamy się wprowadzenia minimalnych gwarantujących opłacalność cen za żywiec wieprzowy.
 6. Czytelne oznakowanie produktów rolno-spożywczych, ze względu na kraj pochodzenia, flagą danego kraju.
 7. Skrócenie okresu ochronnego na wywóz nawozów naturalnych na pole oraz umożliwienie rolnikowi wywóz tychże nawozów w okresie ochronnym pod warunkiem możliwości ich przykrycia.
 8. Plany nawozowe oraz prowadzenie karty pola, żeby obowiązywało tylko duże gospodarstwa powyżej 300ha oraz powyżej 2000 stanowisk tucznika i 750 stanowisk dla loch.
 9. Zaprzestanie pobierania składek na fundusz promocji mięsa wieprzowego oraz zwrot dotychczas wpłaconych składek.
 10. Stworzenie funduszu gwarancyjnego, na który zakłady mięsne oraz firmy skupujące żywiec wpłacałyby składki na zabezpieczenie należności za nie zapłacony żywiec, w przypadku bankructwa jednego z nich.
 11. Jaka jest wizja gospodarstwa rodzinnego wg Ministra Rolnictwa co do jego powierzchni oraz obsady zwierząt w gospodarstwie?

Z wyrazami szacunku Rolnicy ze związku AgroUnia”

 

Podczas spotkania rolnicy  poruszyli także  bardzo wiele różnych i ważnych dla nich kwestii związanych z prowadzeniem hodowli trzody chlewnej i ferm  drobiu. Dotyczyły one m.in. znakowania produktów pochodzących z Polski flagą, kontroli sprowadzanego mięsa przez inspekcje, bioasekuracji, tuczu nakładczego, wstrzymania importu mięsa,  terminów płatności na wystawianych fakturach, problemach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń przy  prowadzeniu inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz o odpowiedzialności podmiotów skupujących w związku z niewywiązywaniem się z płatności rolnikom za zakupiony od nich towar.

Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Sachajko przedstawił zgromadzonym  projekt do dalszych konsultacji Obywatelskiego Programu Rolnego.  Program ten zawiera m.in. obowiązki państwa  względem rolnictwa, obowiązki rolników względem społeczeństwa, diagnozę stanu polskiego rolnictwa, priorytety oraz pakiet projektów  ustaw w zakresie rolnictwa które dotyczą np. sprzedaży żywności  przez rolników, o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o izbach rolniczych,  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o Inspekcji Żywności, o kształtowaniu ustroju rolnego, o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stwierdził, iż niekorzystnym faktem dla rolników jest brak obecności przedstawicieli Izb Rolniczych oraz przedstawicieli Związków branżowych w zakresie rolnictwa na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nadmienił, iż rolnicy powinni motywować  Izby Rolnicze i Związki do udziału w tych posiedzeniach ze względu na swój interes prawny i społeczny. Zapraszał zgromadzonych rolników do udziału w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator RP Pan Przemysław Błaszczyk poinformował, że minione 3 lata były bardzo trudne dla polskiego rolnictwa ze względu na warunki atmosferyczne. Rząd RP nie pozostawił tej grupy zawodowej bez wsparcia i pomocy.

Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Rzymkowski odpowiadał natomiast na pytania rolników z zagadnień prawnych dotyczących przepisów krajowych oraz wspólnoty europejskiej.

Wicestarosta Łowicki Pan Piotr Malczyk poinformował, że głównym tematem dzisiejszego spotkania była hodowla trzody chlewnej jednak  uwagę należy zwrócić na całe rolnictwo,  na sprzedaż produktów rodzimych, a nie sprowadzanych z zagranicy. Szczególną uwagę zwrócił także na  sytuację w OSM w Łowiczu i poprosił o pomoc w tej kwestii przedstawicieli Sejmu i Senatu RP.

Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek zobowiązał się do przekazania postulatów Prezesowi Rady Ministrów Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu oraz Wojewodzie Łódzkiemu Panu Zbigniewowi Rau.

 

 

 • DSC_0603 p
 • DSC_0604p
 • DSC_0606p

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.