Powiat Łowicki

BIP

Data

18 czerwca 2019

Imieniny

Elżbiety, Marka

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

II Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 20 grudnia 2018 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z I Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/6/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/8/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr I/10/2018 RPŁ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych
  i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/290/2018 RPŁ z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 RPŁ z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLIII/260/2017 RPŁ z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 20. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
  w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.