Powiat Łowicki

BIP

Data

25 marca 2019

Imieniny

Marioli, Ireneusza

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp
geoportal

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

LV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995; zm. poz. 1000, 1349 i 1432) zwołuję LV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 października 2018 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2017/2018.
 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 7. Informacja Przewodniczącego RPŁ i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Spółka z o. o. o rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody ,,Łowicka Róża”.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego”.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniający Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej                       w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021.
 20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad LV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.