Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Główna News'owa »

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego: Nr 649/2021, Nr 650/2021 oraz Nr 651/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

 

Spisem objęte są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. W przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefonicznie.

Metoda obowiązkowa:

 • samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl. W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w każdym urzędzie gminy, bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Metody uzupełniające:

 • wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,
 • wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

 

Zakres zbieranych danych:

 • charakterystyka demograficzna osób,
 • aktywność ekonomiczna osób,
 • poziom wykształcenia,
 • niepełnosprawność,
 • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto  wbrew  obowiązkowi  odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (Art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

 • COVER PHOTO_Facebook_1702x720_WARIANT 1 B

Wyniki konkursu „Wielkanocny eko-koszyczek”

Uprzejmie informujemy, iż data uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19 zostanie ogłoszona w późniejszym terminie ze względu na sytuację epidemiczną  w kraju.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Konkurs fotograficzny "Pierwsze oznaki wiosny"

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Konkurs "Wielkanocny eko-koszyczek".

Starosta Łowicki zaprasza dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych do składania prac konkursowych polegających na stworzeniu "Wielkanocnego eko-koszyczka".

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji...
 • Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji...
 • Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji...
 • Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji...
 • Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji...

Warsztaty on line na Dzień Kobiet

Dużymi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Tradycyjnie z tej okazji odbywały się w naszym muzeum warsztaty biżuteryjne, na których powstawały m.in. brosze, wisiory, bransolety w technice haftu koralikowego i sutasz. Zachęcaliśmy w ten sposób do twórczego spędzania wolnego czasu, poszukiwania własnej wrażliwości artystycznej i poznawania różnorodnych technik rękodzielniczych. Kontynuując te działania, na obecny weekend przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję - krok po kroku jak wykonać realistyczną różę z filcu - idealny dodatek do wiosennych stylizacji. To naprawdę łatwe, a biżuteria handmade jest niezmiennie modna. Zapraszamy do zabawy! 

Materiały do warsztatów tu: http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/warsztaty-on-line-na-dzien-kobiet/?event_date=2021-03-05

Wystawa - „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”

Łódzki Dom Kultury i Muzeum w Łowiczu zapraszają na wystawę „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”, którą można będzie oglądać od 14 marca do 13 czerwca 2021 roku w siedzibie Muzeum przy Starym Rynku 5/7.

Ekspozycja poświęcona jest wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Polski środkowej. Składa się z prac, których autorami są artyści z terenu województwa łódzkiego, w przeważającej mierze rzeźbiarze oraz malarze, jest także i wycinankarka.

Dzieła pokazane na wystawie obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze zdarzenia z życia Chrystusa, począwszy od Narodzin i Dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, Mękę i Zmartwychwstanie, aż po Wniebowstąpienie. Ekspozycja przybliża także inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – Dobrego Pasterza,  do nowszych, takich jak Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego. W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu Narodzin, temat Męki Pańskiej, zatem na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego.

Zgromadzone dzieła – rzeźby, obrazy i wycinanki, obejmują okres od lat osiemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. Możemy w nich dostrzec  piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów.  Spośród  autorów eksponowanych prac – ośmiu już nie żyje, jednak ich dorobek jest tak znaczący, że zasługuje na prezentację.

W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż jest otaczana szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów poświęca Mu swoje dzieła, które cieszą się nieustannie zainteresowaniem miłośników sztuki ludowej.

Wernisaż odbędzie się w niedzielę 14 marca, godz. 15.00.

 W wernisażu może wziąć udział ograniczona liczba osób, wstęp tylko z wejściówką (do odbioru po wcześniejszej rezerwacji pod nr telefonu  46 8373928 wew. 36 do wyczerpania miejsc), w maseczkach i po dezynfekcji rąk.

 • plakat_Wystawa_ Nie tylko Frasobliwy. Wizerunki Chrystusa...

Uchwałą 618/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

XXXII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 24 lutego 2021 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 7. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn.: „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2027”.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Nowelizacja Prawa budowlanego

 

Nowelizacja Prawa budowlanego stwarza możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej, obecnie trwają ostatnie prace związane z wdrożeniem nowej wersji rządowego serwisu e-budownictwo. Z początkiem lutego można już wypełniać i przesyłać do organów administracji kilka pierwszych wniosków. W lipcu w ramach nowelizacji Prawa budowlanego można będzie również w sposób elektroniczny składać kolejne wnioski, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. Zachęcamy Państwa, w ślad za Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, do odwiedzenia serwisu e-budownictwo, by zapoznać się ze szczegółami projektu cyfryzacji i do korzystania z elektronicznej drogi składania wniosków.

 

 • 148718050_3480198142206049_8264824508268736258_o

XXXI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)  

zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 stycznia 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 14.01.2021r. o nr PNIK-I.4131.25.2021 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

#KulturalneRandezVous

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej realizuje projekt pn. "Kulturalne randez vous - filmowe spacery z łowicką kulturą". Już niebawem wszystko się wyjaśni. Póki co zawiadamiamy i wkrótce zapraszamy na filmowe spacery. W ich realizacji pomogło nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dofinansowało projekt ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
#KulturalneRandezVous

 • 2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb

XXX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 21 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018 – 2021.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020 – 2022”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice darowizny prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 19. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 20. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Informacja

 • 131213516_3430206490538548_4314691244176801443_o

Eko-choinka

 

Zarząd Powiatu Łowickiego po raz drugi jest organizatorem akcji ekologicznej „Eko-choinka”. W dniach 19 - 21 grudnia 2020 roku w godz. 8:00 - 18:00 na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 zostanie przeprowadzona akcja ekologiczna „Eko-choinka”.

Celem akcji jest zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania oraz zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.

Akcja polega na zamianie 5 kg makulatury, zważonej i spakowanej, na 1 drzewko, którym będzie cięty świerk.

Akcja skierowana jest do osób fizycznych z terenu Powiatu Łowickiego. W tym roku, z uwagi na stan epidemii, zmieniliśmy zasady organizacji tej akcji. Warunkiem udziału w niej jest wcześniejsze wrzucenie do urny zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Urna wystawiona zostanie przed wejściem do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 w dniach 11-13 grudnia 2020 roku w godzinach 6.00-18.00 oraz w dniu 14 grudnia 2020 roku w godzinach 6.00-12.00. Jedno zgłoszenie może zawierać dane tylko jednej osoby, która otrzyma drzewko.

W dniach 15 – 16 grudnia 2020 roku w godzinach od 6.00 do 18.00 pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu skontaktuje się na podany w zgłoszeniu numer telefonu z uczestnikiem akcji, podając datę i przedział czasowy zdania makulatury i odbioru drzewka.

Niestawienie się w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym w celu zdania  makulatury i odbiór drzewka będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji.

Do rozdysponowania jest 700 sztuk drzewek.  W sytuacji, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę przewidzianych do rozdania drzewek organizator dokona losowania zgłoszeń.

Informacje dotyczące akcji ekologicznej „Eko-choinka” znaleźć można na stronie internetowej Powiatu Łowickiego, na facebooku oraz na stronie www.lowicz24.eu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz odwołania akcji ze względu na panującą epidemię COVID-19.

 

 • 130983472_3425861667639697_1052959029762342113_o

Harmonogram nocnych dyżurów aptek

Wobec deklaracji ze strony aptek na terenie miasta Łowicza o możliwości pełnienia conocnych dyżurów i tym samym zapewnienia dostępności dla mieszkańców do świadczeń farmaceutycznych, przedstawiamy zastępczy harmonogram nocnych dyżurów do zrealizowania terminie od dnia 09.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w godz. 22.00 – 8.00.

Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną „Niech Wom sie darzy”

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe-amatorów do udziału w konkursie na kartkę świąteczno-noworoczną „Niech Wom sie darzy”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Łowicza i Skierniewic oraz powiatów łowickiego i skierniewickiego, a także wyżej wymienionych osób spoza regionu zainteresowanych folklorem łowickim. Celem konkursu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat obrzędowości regionu łowickiego, poszukiwania swoich korzeni i poznania tradycji, wypowiedzenie się w artystycznej formie na temat tradycji i zwyczajów związanych z Godami czyli świętami Bożego Narodzenia oraz rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji regionalnej.

Okres świąt Bożego Narodzenia przypadający na przełom starego i nowego roku wypełniony był dawniej wieloma wierzeniami, związanymi z chęcią poprawienia swojego bytu, zapewnienia zdrowia i szczęścia. Na wsi mawiano: jaka Wigilia taki cały rok. Dlatego też skrupulatnie wypełniano wszystkie przekazywane od lat tradycje. Składanie sobie życzeń, wspólne spożywanie obfitych świątecznych posiłków, obwiązywanie drzew owocowych słomą to tylko niektóre z nich. Pozostawienie wolnego miejsca przy stole dlo niespodzianego gościa czy uchylenie drzwi podczas wieczerzy miało skłonić dusze przodków do zjawienia się w domu i zapewnić ich przychylność – jako tych, którzy są najbliżej Boga. Dlatego powszechnie przy łamaniu opłatkiem życzono sobie Niech Wom sie darzy, aby zapewnić zdrowie rodziny, urodzaj na polu i pomyślność w hodowli zwierząt gospodarskich.

Termin zgłaszania prac upływa 22 stycznia 2021 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się (jeśli będzie możliwość organizowania uroczystości w związku z zagrożeniem epidemicznym) po 3 lutego 2021 r.

Materiały do pobrania tu:  http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/konkurs-na-kartke-swiateczno-noworoczna-niech-wom-sie-darzy-zgloszenia-do-22-stycznia-2021-r/?event_date=2020-12-04

Łódzkie Dni Innowacji

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  4.12 br. organizuje Łódzkie Dni Innowacji, które odbędą się on-line w ramach tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego.

Europejskie Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie. Stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami z regionu – szczególnie małych i średnich firm.

Łódzkie Dni Innowacji będą transmitowane na żywo, 4 grudnia w godz. 10:00 - 15:00 na Facebooku Łódzkie dla biznesu: http://bityl.pl/l4TEj oraz na stronie internetowej: https://forum.lodzkie.pl/.

 

Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

 

Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z przyjemnością informuje, że organizuje Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: Tradycyjna Potrawa Wigilijna i Tradycyjny Wypiek Bożonarodzeniowy, a jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie z produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego, tradycyjną potrawę wigilijną lub tradycyjny wypiek bożonarodzeniowy oraz zaprezentować na zdjęciach gotowy produkt. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-bozonarodzeniowy oraz www.lodzkie.ksow.pl.

 

 

 • Plakat

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020

 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 

2 – 4 grudnia 2020 r. online

Wiedza, eksperci, praktycy – nie może Ciebie zabraknąć! 

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Aby wziąć udział w Forum, wystarczy zarejestrować się na  stronie https://elodzkie.pl/wydarzenia/xiii-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2020 Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma link z dostępem do strony transmisji wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

#efglodzkie2020

#wojewodztwolodzkie

#biznesnaplus

 

 • baner EFG 666x374
 • EFG_fb_zapowiedź — kopia

Bezpłatne badanie mammograficzne

 

LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 % uprawnionych Polek.

Dziękujemy wszystkim Paniom, które podjęły odpowiedzialną decyzję i już zarejestrowały się na badanie. Zachęcamy te Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań wcześniej o nie zwlekanie z ich realizacją. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala bowiem na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Przypominamy, że grudzień 2020 roku jest ostatnim miesiącem, w którym z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać Panie z rocznika 1951.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w Łowiczu 18 grudnia 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 na dziedzińcu Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1. 

W badaniu w ramach Programu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także: 

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

 

 • Łowicz

Konkurs Literacki "Rymy pełnoletnie"

 

W związku z jubileuszem 18-lecia działalności, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przygotowała Konkurs Literacki dla Czytelników- ,,Rymy pełnoletnie". Aby wziąć udział  wystarczy napisać wiersz, dotyczący książek, czytelnictwa lub biblioteki. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w pisaniu poezji lekkiej, łatwej i przyjemnej. Czekamy na Wasze zgłoszenia! Konkurs adresowany jest do pełnoletnich czytelników. Termin nadsyłania prac mija 11 grudnia 2020 r.

 

 • plakat

VII edycja ogólnopolskiego projektu ekologicznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii „Postaw na Słońce”

 • projekt ekologiczny

"Połączeni Sercem" - wyjątkowy koncert on-line

 

Wyjątkowy, ale przede wszystkim bezpieczny! Przygotowywaliśmy się na różne warianty. Koronawirus napisał własny scenariusz i nie ma innego wyjścia – będzie transmisja na żywo z Muzeum w Łowiczu. Wystąpią lubiani, ale wśród wykonań – nietypowa niespodzianka. Dotychczas takiego wykonania w Łowiczu nie było.
Początek koncertu na ekranach Waszych komputerów - 7 listopada o godzinie 18.00!
W roku świętego Jana Pawła II połączy nas dobra energia i muzyka.
* * *
W Muzeum w Łowiczu urządziliśmy dla Was wystawę unikatową wystawę fotograficzną pod tytułem „Karol Wojtyła. Narodziny” udostępnioną przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Niestety, covid-19 zamknął drzwi do muzeum. Zatem niebawem udostępnimy ją tutaj. Także tutaj pokażemy wystawę papieskich pamiątek ze zbiorów prywatnych. Gdybyście chcieli pochwalić się swoimi, dajcie znać. Znajdziemy gablotę godną Waszych pamiątek.

 

Projekt „Połączeni Sercem” dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 • plakat 001

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej ofert złożone na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

Pomoc dla posiadaczy chryzantem – najważniejsze informacje

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:

 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar  odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych  jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

 

Ogłoszenie otwartego konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

#BądźOdporny vol. 1 Mieczysław Szymajda

Ludzie, których pokażemy to Wasi sąsiedzi. Znacie ich, emanują optymizmem. Oni podpowiedzą jak budować odporność, jak nie dać się wirusom, wśród nich też temu co wiecie….
Bądź(my) odporni i odpowiedzialni!
 
???????? Jesienią spadek odporności to oczywista rzecz. Nie ma na to mocnych. Jesienne osłabienie i obniżenie nastroju, to większe ryzyko zachorowań.
 
???? Kto ćwiczy całe życie, ten się miewa znakomicie - Mieczysław Szymajda. Doskonała dawka energii. Pierwszy odcinek naszego cyklu, w którym będziemy przypominali jak ważne są:
✅DIETA
✅TRYB ŻYCIA
✅SEN
✅AKTYWNOŚĆ I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
✅WSPOMAGANIE ORGANIZMU ZIOŁAMI.
 
 

#BądźOdporny vol. 2 Ewelina Wojtysiak

????Przez żołądek do… zdrowia.
W 2️⃣ odcinku naszej akcji – dietetyk, przypomni o prawdach oczywistych:
✅ DBAJ O ZDROWIE
✅ JEDZ
✅ PIJ DUŻO... wody
✅ WYSYPIAJ SIĘ
✅ BĄDŹ AKTYWNY
Więcej o dietetycznych prawdach oczywistych????

https://www.facebook.com/1627062044274890/videos/361554874930033

 

#BądźOdporny vol. 3 Eligiusz Pietrucha

#BądźOdporny
Ruch jest wskazany w każdym wieku – tak mówi medycyna.
W 3️ odcinku naszej akcji, odkrycia medyków potwierdza pan Eligiusz Pietrucha. Jeżdżąc na rowerze przypomina:
 ✅ AKTYWNOŚĆ I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 ✅ DIETA
 ✅ TRYB ŻYCIA
 ✅ DOBRY NASTRÓJ

https://www.facebook.com/1627062044274890/videos/1837127819769754/

 

#BądźOdporny vol. 4 Jerzy Stobnicki

???? Zdrowie woła – użyj zioła!
W 4️⃣ odcinku naszego wspomagacza odporności o zbawiennym działaniu ziół opowiada i zachęca do ich stosowania Jerzy Stobnicki, ze sklepu pełnego zdrowia - „Herbalek”.
Preparaty naturalne zawsze pomogą odporności, dla której nieodzowne są:
✅ DBAJ O ZDROWIE
✅ JEDZ
✅ PIJ….zioła
✅ WYSYPIAJ SIĘ
✅ BĄDŹ AKTYWNY
 
 
 

#BądźOdporny vol. 5 Kamil Sobol

???? Cukier krzepi – powiedział Melchior Wańkowicz, a sport to odporność i zdrowie – zapewnia
Kamil Sobol, prezes Łowickiej Akademii Sportu.
W 5️⃣ odcinku naszej akcji prezes, zdrowy jak rydz, zachęca do aktywności fizycznej. I można to czynić w rozmaitych miejscach. Główne przykazania dla odporności to:
✅ AKTYWNOŚĆ I RUCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
✅ DIETA
✅ TRYB ŻYCIA
✅ DOBRY NASTRÓJ
 
 

#BądźOdporny vol. 6 Leszek Modelewski

#BądźOdporny
????????Jedzcie, pijcie bez umiaru, ale jabłek i różnych owoców oraz soków z nich.
W 6️⃣ odcinku naszej akcji #BądźOdporny
Leszek Modelewski
zachęca do spożywania jabłek i owoców w różnych postaciach. Bo prawdy znane od dawna mówią, że w owocach zdrowie i siła.
Zatem:
✅ PIJ DUŻO...soków
✅ JEDZ...dużo owoców
✅ DBAJ O ZDROWIE
Więcej o cudownościach ukrytych w sadzie ????
 • #

Przekazanie sprzętu medycznego dla łowickiego szpitala

 

Dziś miało miejsce przekazanie sprzętu medycznego dla łowickiego szpitala pozyskanego dzięki staraniom władz Powiatu Łowickiego. Do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za pośrednictwem ”Fundacji Jesteśmy Razem. Pomagamy!” skupiającej pod swoim szyldem największe polskie firmy, które w dobie pandemii aktywnie wspierają placówki medyczne trafiło dziś 10 łóżek wraz z szafkami oraz respirator kliniczno-transportowy. Dzięki przychylności Firmy DRUTEX Spółka Akcyjna do szpitala trafiły natomiast środki ochrony osobistej w postaci 2 000 szt. maseczek chirurgicznych, 500 sztuk masek ochronnych KN95, 2 400 sztuk osłon twarzy (tzw. przyłbic) oraz 300 sztuk fartuchów ochronnych. Firma DRUTEX zapewniła również transport dzisiejszego sprzętu. Łączna wartość przekazanego dziś rzeczowego wsparcia dla naszego szpitala to kwota 230 tys. zł. Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk, który obok Dyrekcji ZOZ w Łowiczu, obecny był dziś przy przekazaniu sprzętu, w imieniu władz Powiatu Łowickiego, wyraził podziękowanie za to znaczące wsparcie. Zaznaczył, że nowy sprzęt uzupełni zaplecze medyczne Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz będzie wykorzystywany obecnie w miarę aktualnych potrzeb pacjentów, który trafiają do łowickiego szpitala.

 

 • P1110099
 • P1110104
 • P1110123
 • P1110126
 • P1110138
 • P1110143
 • P1110145
 • P1110148
 • P1110153

Rozstrzygnięcie konkursu "Jesień w Powiecie Łowickim"

 

Uprzejmie informujemy, iż termin uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19 zostanie ogłoszony po wykreśleniu przez Ministerstwo Zdrowia Powiatu Łowickiego z listy powiatów objętych czerwoną strefą.

                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

Prace konkursowe laureatów konkursu fotograficznego "Jesień w Powiecie Łowickim": klasy 4-6

 • I miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • wyróżnienie
 • wyróżnienie2
 • wyróżnienie3
 • wyróżnienie4
 • wyróznienie5

Prace konkursowe laureatów konkursu fotograficznego "Jesień w Powiecie Łowickim": klasy 7-8

 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • wyróznienie2
 • wyróznienie3
 • wyróżnienie
 • wyróżnienie4

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem informacji od osoby reprezentującej Aptekę "Słoneczko" w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 27 o niemożności pełnienia dyżuru w porze nocnej, od dnia 17 października br., żadna apteka w Łowiczu takowego dyżuru pełnić nie będzie. Do chwili obecnej, pomimo podjętych działań i konsultacji odnośnie zapewnienia nocnego dyżuru przez inne apteki na terenie miasta, nie udało się uzyskać ze strony aptek potwierdzenia możności świadczenia w najbliższych dniach dyżuru nocnego. Konsultacje te, w granicach kompetencji formalno – prawnych Powiatu Łowickiego, będą kontynuowane, tak, by możliwym było wznowienie przez łowickie apteki świadczenia dyżuru w porze nocnej.

 

Zasady pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 • 121266603_3366416226917575_6367582094714157067_o

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • 005

Na podstawie Uchwały Nr 515/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8 października 2020 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 9 do 19 października br.

Regionalne obostrzenia w związku z wprowadzeniem strefy żółtej

W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia od 10 października br. cały kraj objęty zostaje „żółtą strefą”, z wyłączeniem powiatów ze „strefy czerwonej”.
Poniżej znajdą Państwo najważniejsze z regionalnych obostrzeń obowiązujących w „strefie żółtej”, do przestrzegania których jesteśmy zobowiązani od najbliższej soboty.
Wszelkie aktualne informacje i zalecenia znajdą Państwo na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Szanowni Państwo, w trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo stosujmy się do dodatkowych obostrzeń, by w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zakażenia, jakie niesie trwająca epidemia.
 
 • żółta strefa

Konkurs - „Jesień w Powiecie Łowickim”

W celu popularyzacji fotografii wśród uczniów oraz kształtowania umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu Starostwo Powiatowe w Łowiczu organizuje Konkurs na wykonanie fotografii ujmującej wzniosłość jesiennego krajobrazu.

Konkurs skierowany jest do uczniów dwóch kategorii wiekowych – dla klas 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 września 2020 roku, godz. 13.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości położonej w Bąkowie Górnym stanowiącej działkę oznaczoną numerem 576, będącej własnością Powiatu Łowickiego, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW LD1O/00028837/4 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie wypłacane będą przez rok, w ramach programu zaś po ukończeniu studiów stypendyści są zobowiązani do podjęcia pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na oddziale pediatrycznym, internistycznym, intensywnej terapii i anestezjologii lub ginekologii i położnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu stypendialnego na stronie internetowej www.zoz.pol.pl oraz www.bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Ogłoszenia i komunikaty. Termin składania wniosków mija 9 października br.

 

Muzeum w Łowiczu wirtualnie

Projekt „Muzeum w Łowiczu wirtualnie” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Kwota dofinansowania wyniosła 23.000 zł.

 

Celem projektu jest udostępnienie ekspozycji stałych Muzeum w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach poprzez narzędzia on-line oraz wzmocnienie aktywności placówki w środowisku cyfrowym. Dzięki skanom 3D wystaw oraz filmom przewodnickim o ekspozycjach (wykonanych w technologii 360°/VR, także w wersji anglojęzycznej) widz może samodzielnie poznać historię i bogactwo zbiorów naszej instytucji.

 

Ważnym punktem projektu jest internetowa relacja z przeprowadzonego w kaplicy barokowej koncertu pt. „Chopin w Łowiczu” w reżyserii Dariusza Jakubowskiego, z udziałem Katarzyny Thomas i Piotra Szafrańca. W spektaklu nawiązano do zabytków związanych z Fryderykiem Chopinem, znajdujących się w zbiorach naszego muzeum.

 

Zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzania oraz do wizyty w naszej placówce.

http://muzeumlowicz.pl/wirtualne-zwiedzanie/

 • belka z logotypami kultura w sieci

Mała książka – wielki człowiek

Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  Warto zatem udać się do Powiatowej Biblioteki  Publicznej w Łowiczu, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem naszą bibliotekę?

 • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
 • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemutak dzieci, jak i rodzice mogąwziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniachprzygotowanych przez bibliotekarzy.
 • Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę

 

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

 

 • Plakat

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 500/2020 z dnia 22 września 2020 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 496/2020 oraz 497/2020 z dnia 15 września 2020 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Muzeum w Łowiczu wyda wzornik wycinanek łowickich.

Już wkrótce Muzeum w Łowiczu wyda bardzo ciekawą publikację: Wzornik wycinanek łowickich. Promocja planowana jest na koniec 2020 roku.

Dzięki publikacji będzie można poznać historię łowickiej wycinanki, a co najważniejsze samemu stworzyć krok po kroku dzieło ludowej sztuki. We wzorniku umieszczone zostaną szablony do wykonania wszystkich typów tradycyjnych wycinanek: koder, gwiozd i tasiemek pochodzących z bogatych zbiorów Muzeum w Łowiczu. Na podstawie wzornika można będzie także wykonać wycinankowe karty pocztowe zaprojektowane przez współczesne wycinankarki.

Wzornik to nie lada gratka dla miłośników sztuki ludowej szukających artystycznych wyzwań.

Jego wielkim atutem są walory edukacyjne. Publikacja wydana w polsko-angielskiej wersji językowej może być niezwykle pomocnym narzędziem m.in. dla nauczycieli, bibliotekarzy, muzealników i regionalistów w prowadzeniu zajęć dotyczących edukacji regionalnej i artystycznej.

Wydawnictwo jest jednym z działań realizowanych przez Muzeum w Łowiczu w ramach projektu „Wycinanka łowicka – animacja, integracja, kreacja”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z programu Kultura Ludowa i Tradycyjna na 2020 r.

Część nakładu finansowana jest z budżetu Gminy Miasta Łowicza.

Obok wzornika zrealizowane zostaną także prelekcje i warsztaty oraz akcja pt. „Wycinanka na święta dla seniora”.

 

 • IMGP0708aaa
 • belka

Konkurs ekologiczny

 
Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie ekologicznym.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wydział ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
 
 • plakat ekologiczny zdjęcie
 • regulamin-1

konkurs literacki "Z Oczykowskim przez stulecia"

 

W związku z ustanowieniem roku 2020 Rokiem Romualda Oczykowskiego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu organizuje konkurs literacki ,,Z Oczykowskim przez stulecia". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • plakat jpg

Informacja Starosty Łowickiego

Informacja Starosty Łowickiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łowickiego.

 • doc20200828120449-1


W związku z komunikatami wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ostrzegającymi przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem mającymi się pojawić dziś w nocy, również na terenie województwa łódzkiego – Powiat Łowicki przez IMiGW ujęty został w 3 stopniu zagrożenia, prosimy o zachowanie ostrożności i pozostanie przez najbliższą noc w domach. Zalecane jest również zabezpieczenie wszelkich przedmiotów, które mogą stworzyć zagrożenie przez prognozowany silny wiatr.

 


Prosimy Państwa o śledzenie bieżących komunikatów i alertów pogodowych oraz raz jeszcze o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Powiat Łowicki - czerwona strefa ograniczeń regionalnych

 
Szanowni Państwo,
 
Trwająca pandemia wirusa SARS-Cov-2, pomimo podejmowanych działań oraz stosowania się do obowiązujących zaleceń i wytycznych rekomendowanych przez właściwe służby mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, spowodowała wzrost zakażeń na terenie Powiatu Łowickiego. Zostaliśmy zakwalifikowani do "czerwonej strefy" na liście prowadzonej przez Ministra Zdrowia.
W związku z powyższym zwracamy się z apelem o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zaleceń dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow
 
Najistotniejsze z nich publikujemy również poniżej.
Jednocześnie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Łowiczu prowadzi akcję informacyjną związaną z wprowadzeniem regionalnych obostrzeń. Wywieszane są plakaty, przygotowano ulotki informujące o obowiązujących obostrzeniach. Trafiły one do Urzędów Gmin, z prośbą o rozdysponowaniu ich do sołectw. Plakaty przekazano do parafi, urzędów pocztowych, oraz sklepów.
 • ulotka - A5 - czerwona

XXVII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815; z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję

XXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 sierpnia 2020 roku, godz. 13.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia  umowy najmu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Powiat Łowicki - zółta strefa ograniczeń regionalnych

Szanowni Państwo,

Trwająca pandemia wirusa SARS-Cov-2, pomimo podejmowanych działań oraz stosowania się do obowiązujących zaleceń i wytycznych rekomendowanych przez właściwe służby mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, spowodowała wzrost zakażeń na terenie Powiatu Łowickiego, którego skutkiem jest kwalifikacja naszego powiatu do tzw. "żółtej strefy" na liście prowadzonej przez Ministra Zdrowia. Decyzja ta została podana do publicznej wiadomości w dniu dzisiejszym. W związku z powyższym zwracamy się z apelem o przestrzeganie wszelkich obowiązujących zaleceń dostępnych na stronie:
https://www.gov.pl/…/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-p…

Najistotniejsze z nich publikujemy również poniżej.

 • ulotka - A5 - żółta

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Uchwałą 462/220 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

INFORMACJA

Znane i lubiane pod strzechą zagrane

 • 116817174_3293550607537471_6546287617329299151_o

Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach, 15 sierpnia 2020 r.

Święto Matki Boskiej Zielnej należy do cyklu obrzędów letnich. Jest jednym z ważniejszych świąt maryjnych w polskiej kulturze ludowej. Wiąże się z rytmem prac rolniczych i zakończeniem żniw. W Łowickiem było to bardzo radośnie celebrowane święto, często łączone z obrzędowością dożynkową. W wierzeniach ludowych miało charakter obrzędu przejścia, sygnalizowało zmianę w stosunkach człowieka z przyrodą, prawo do szerszego korzystania z płodów i środowiska naturalnego. Tego dnia zanoszono do kościoła wiązanki ze zbóż, warzyw, owoców i ziół do poświęcenia. Wierzono, że poświęcone rośliny miały moc nadprzyrodzoną, w związku z czym były chętnie wykorzystywane przy licznych praktykach. Ziarno z poświęconych kłosów zapewniało dobry urodzaj i dostatek, zioła stosowano w celach leczniczych i ochronnych dla ludzi i zwierząt.

Aby przybliżyć tradycje tego świętowania serdecznie zapraszamy na Święto Matki Boskiej Zielnej w skansenie w Maurzycach w sobotę 15 sierpnia 2020 r.  godz. 11.00 – 17.30.

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, wykonać własną wiązankę, tzw. „zielko” i poświęcić ją podczas tradycyjnego nabożeństwa, które będzie celebrowane w kościele z Wysokienic. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania ziół oraz płodów rolnych. Będą mogli poznać tradycje kulinarne regionu poprzez degustację potraw przygotowanych przez KGW. Uczestnicy wydarzenia usłyszą pieśni obrzędowe związane z czasem żniw i dożynek w wykonaniu zespołów ludowych. Dzieci i dorośli będą mogli wziąć udział w warsztatach i konkursach. Odwiedzający w tym dniu skansen będą mieli okazję poznania zgromadzonych w nim zabytków oraz będą uczestniczyć w otwarciu nowej ekspozycji wnętrz w budynku plebanii z Pszczonowa. Radosnym podsumowaniem wydarzenia będzie potańcówka przy akompaniamencie kapeli ludowej.

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”

 • plakat mbzielna mini

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Weekend na wsi"

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne pn. „Weekend na wsi”. Ideą konkursu jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi, możliwości spędzenia wolnego czasu jak również degustacji tradycyjnych, lokalnych potraw przygotowywanych z produktów z własnego gospodarstwa. Aby wziąć udział w konkursie należy do formularza zgłoszeniowego dołączyć m.in. film, który zostanie oceniony przez komisję konkursową.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 400,00 zł., a na zgłoszenia do konkursu czekamy do 31 sierpnia 2020 r

http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/15651-oglaszamy-wojewodzki-konkurs-na-najlepsze-gosp.html

 • Plakat

Łódzkie smakuje

 • 0001 (8)

XXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 lipca 2020 roku, godz. 12.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707 E Luszyn – Kiernozia – Kocierzew – Łowicz odcinek Luszyn – Kiernozia znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2751 E Seligów – Łowicz odcinek Seligów – Bobiecko – Seroki w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk – Kocierzew – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy – Różyce w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2710 E Złaków Borowy – Czerniew – Osiek odcinek Czerniew – Sokołów Kolonia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 2705 E Karolew – Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki i 2701 E Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek Sypień – Bednary w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2734 E Bielawy – Sobota – Bąków odcinek Sobota – Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 13. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

   Starosta Łowicki zawiadamia, iż  Zarząd Powiatu Łowickiego zlecił firmie TAXUS UL Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zadanie pt. "Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów na lata 2021-2030, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa stanowiących własność osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych położonych na terenie Powiatu Łowickiego.
   Prace terenowe związane z realizacją przedmiotowego zadania przeprowadzone będą w terminie od 15 lipca 2020r. do 30 września 2020r.

Szkolenie on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego na szkolenie on-line dot. oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku dla obiektów użyteczności publicznej z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Szkolenie odbędzie się w dn. 23.07.2020 r. w godz. 10.00 – 12.00

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy mailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • nazwę podmiotu/instytucji
 • miejscowość siedziby
 • adres email

Zgłoszenia należy nadsyłać do dn. 20.07.2020 do godz. 15.00 na adres:  rejestracja@wfosigw.lodz.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Wystawa "Kamienie mówią. Skamieniałości z kolekcji Edwarda Noniewicza"

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „Kamienie mówią. Skamieniałości z kolekcji Edwarda Noniewicza”.
Wystawa czynna od 20 czerwca do 30 sierpnia 2020 roku.

Edward Noniewicz urodził się w 1939 r. w Wilnie, od 1945 r. wraz z rodziną mieszkał w Wałczu, a w 2009 roku przeprowadził się do Łowicza. Jest osobą o niezwykle rozległych zainteresowaniach. Przede wszystkim jest znany jako kolekcjoner, fascynat nauk o Ziemi, posiadacz bogatej kolekcji skamieniałości, minerałów, muszli, którą gromadzi od kilkudziesięciu lat. Wystawa prezentuje zaledwie fragment niezwykle licznego zbioru, pozyskanego samodzielnie podczas poszukiwań na terenach Kielecczyzny (zwłaszcza w okolicach Korytnicy), Lubelszczyzny, okolic Drawska Pomorskiego, Krakowa i Rzeszowa. Tylko nieliczne okazy pochodzą z wymiany między zbieraczami lub zostały zakupione. Ogółem posiada ponad milion skamielin m.in. ryb z okresu oligocenu, ślimaków, jurajskich amonitów, ramienionogów, jeżowców, trzeciorzędowej fauny i flory, trylobitów i głowonogów.

Edward Noniewicz zapisał się również w historii odkryć paleontologicznych. W 2002 r. na jednym ze swoich ulubionych stanowisk geologicznych w okolicach Jasła w woj. podkarpackim, pośród niezliczonych fragmentów skamieniałych ryb, odkrył zachowany w dwóch płytkach odcisk niezwykle rzadkiego europejskiego kolibra. Skamieniałość pochodziła z warstw oligoceńskich, sprzed około 30 milionów lat. Odkryty odcisk szkieletu ptaka okazał się zupełnie nowym gatunkiem, dotychczas nieopisanym. Znalezisko znajduje się w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Na cześć znalazcy gatunek ten został nazwany Eurotrochilus – E. noniewiczi.

Kolekcjonowanie nie jest jego jedyną pasją. Edward Noniewicz to również artysta plastyk, który doskonale rysuje, tworzy wycinanki i w obu tych dziedzinach sztuki doszedł do perfekcji. Inspiracje czerpie z natury. Jego prace są bardzo malarskie, zachwycają precyzją kreski i cięcia, a także umiejętnością niezwykle realistycznego oddania formy i kształtu. Wizerunki skamieniałości i minerałów z własnej kolekcji w postaci rysunków i wycinanek są doskonałym uzupełnieniem wystawy.

Autor brał udział w wielu konkursach i wystawach. Należy dodać, że oprócz skamielin i minerałów kolekcjonuje również karty pocztowe, banknoty, monety, medale, odznaczenia i pamiątki związane

z Wałczem. Jego prace rysunkowe i wycinanki znajdują się w muzeach w Wałczu, Koszalinie, Pile, Rogoźnie, Dusznikach i Werne oraz w zbiorach prywatnych. W Łowiczu miały miejsce dotychczas dwie prezentacje jego kolekcji, rysunków i wycinanek: w 2015 r. w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego oraz w 2017 r. w Muzeum w Łowiczu.

Część swojej bogatej kolekcji (m.in. skamieniałości, banknoty, rysunki, wycinanki) przekazał Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu, które poświęciło mu jedną z ekspozycji.

Jego prace artystyczne są prezentowane na autorskiej stronie internetowej: www.edward.noniewicz.art.pl

 

 • plakat noniewicz

"Moja droga życia z Janem Pawłem II„ - konkurs literacki z weekendem w Krakowie

 

W tym roku przypada kolejna ważna rocznica dla regionu łowickiego – pamiątka duszpasterskich odwiedzin Jana Pawła II w Łowiczu, co miało miejsce w 1999 roku. To było niezwykle istotne wydarzenie zarówno dla mieszkańców naszego regionu, ale także dla Polaków. Zatem napiszmy opowieść o wpływie papieża Wojtyły na Wasze indywidualne losy i życiowe wybory.
Ogłaszamy konkurs literacki, którego celem jest zebranie świadectw pokazujących, w jaki sposób pontyfikat Jana Pawła II i świadomość następujących zmian wpłynął na życie! Jeśli masz zdjęcia, którymi chcesz zilustrować swoją opowieść – przyślij je. Wszystkie prace zostaną opublikowane w internecie. Spośród nich jury wybierze prace, które będą premiowane wartościowymi nagrodami.
Główną nagrodę stanowi weekend dla dwóch osób w Krakowie. Zwycięzca spędzi z osobą towarzyszącą dwa noclegi w hotelu niemal w samym środku zabytkowego Krakowa, oczywiście noclegi ze śniadaniem. Do tego obiadokolacja w sobotę, w jednej z klimatycznych krakowskich restauracji. Miejsce może być interesującym zaskoczeniem. Część soboty spędzicie na zwiedzaniu z przewodnikiem najciekawszych obiektów w mieście, w tym także miejsc związanych z Karolem Wojtyłą. Z pewności nuda w cesarsko-króleskim Krakowie turystom z Księstwa Łowickiego nie będzie groziła.
Pozostałe nagrody to trzy karty podarunkowe o wartości 250 złotych każda.
Konkurs literacki "Moja droga życia z Janem Pawłem II„ objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Łódzkiego. Grzegorz Schreiber. Warto pamiętać, że rok 2020 został ogłoszony Rokiem św Jana Pawła II, a niedawno obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża, który przyjął imię Jan Paweł II.

Termin nadsyłania prac upływa 14 czerwca. Nie zapomnijcie o uważnym przeczytaniu regulaminu konkursu, wypełnieniu i przesłaniu „Karty zgłoszenia” i „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Bez tych załączników nadesłane prace nie będą zakwalifikowane do udziału. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

 

 • Patronat Moja droga życia z Janem Pawłem II-1
 • 008 to

XXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815; z 2020 r. poz. 1571) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 maja 2020 roku o godzinie 13.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Transmisja będzie do obejrzenia na stronie internetowej Powiatu.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 7. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

18 maja 1920 w Wadowicach wszystko się zaczęło…. „I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło..."

Dziś, na znak pamięci, po 100 latach od dnia urodzin św. Jana Pawła II, pod pomnikiem Papieża Polaka Marek Jędrzejczak Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego wraz z Wicestarostą Łowickim Piotrem Malczykiem złożyli kwiaty w barwach papieskich. 18 maja tego roku jest datą wyjątkową, kiedy w szczególny sposób nasze myśli kierują się w stronę słów głoszonych przez św. Jana Pawła II, również tych sprzed 21 lat, podczas wizyty w Łowiczu: „Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą historią.(…) Bądź pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele (…) – tak rozpoczynał wówczas swą homilię do tłumów wiernych zgromadzonych na placu na osiedlu Bratkowice.

 

 • 97974617_3212374122321787_3561114546556895232_o
 • 97781913_3212374005655132_8914353701162844160_o

Otwarcie skansenu w Maurzycach

 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Skansen w Maurzycach czynny codziennie w godzinach 10.00 - 18.00 (ostatnie wejście o 17.30).

Muzeum i skansen w Łowiczu czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-15.00 (ostatnie wejście o 14.30).

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca (Boże Ciało) muzeum (godz. 11.00-15.00), skansen przy muzeum (godz. 11.00-15.00) oraz skansen w Maurzycach (godz. 10.00-18.00) będą czynne dla zwiedzających.

Odwiedzających prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

 • wstęp wyłącznie w maseczkach i po dezynfekcji rąk
 • zachowanie dwóch metrów odstępu od innych osób
 • ograniczenie liczby osób zwiedzających do 20 na jednej kondygnacji ekspozycyjnej, do 150 os. w skansenie w Maurzycach
 • wprowadzenie limitu 4 osób zwiedzających z przewodnikiem po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty - tel. 46 837 39 28 wew. 36
 • szatnia w muzeum jest nieczynna, nie można wchodzić na teren muzeum z dużymi torbami

Pełne procedury sanitarne dostępne tu:

Procedura sanitarna - ekspozycja MŁ OFICJALNE

Procedura sanitarna - skansen Maurzyce OFICJALNE

 • DSC_0046

Konkurs: Zostań z książką w domu

W dniach 8-15 maja 2020 r. obchodzimy XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.  Tegoroczne hasło to „Zasmakuj w bibliotece”. W tym roku - ze względu na epidemię – obchody Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek będą wyglądały zupełnie inaczej. W związku z tym przygotowaliśmy konkurs fotograficzny on-line „Zostań w domu z książką”. Adresatami konkursu jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Ograniczenia z powodu koronawirusa i konieczność pozostania w domu sprawiły, że częściej sięgamy po książki. Mamy więcej czasu na czytanie! Możemy zatem nadrabiać lekturowe zaległości. W związku z tym proponujemy młodym czytelnikom, by w kreatywny sposób zaprezentowali nam po jaki tytuły sięgają i w jakich okolicznościach czytają. Zachęcamy do uchwycenia w kadrze momentu lektury - ulubionego miejsca czy ulubionej pozycji czytania książek. Zachęcamy do wysyłania fotografii – „selfie z książką”, fotografia bliskich jak czytają, a może zdjęcie książki, którą właśnie czytacie? Każde ujęcie jest dobre! Uruchomcie wyobraźnię!

Celem konkursu jest:

 • promowanie czytelnictwa w czasie kwarantanny,
 • rozwój kreatywności,
 • zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek,
 • propagowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem
  i wyrażania emocji,
 • wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszą pracę fotograficzną.

 

Biblioteka Publiczna  zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć na prowadzonych przez siebie portalach i mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych. Dane osobowe będą wykorzystane tylko na potrzeby archiwizacji fotografii.

Fotografie w formacie *JPG należy przesłać do 22 maja 2020 r. na adres mailowy: pbplowicz@wp.pl wraz z kartą zgłoszeniową i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

Wybrane materiały będą umieszczone na bibliotecznym Facebooku i blogu.

XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

XXIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego odbędzie się 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 13.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XX i XXI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2019 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.
 10. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 11. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 12. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99 – 400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz oraz nadania statutu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99 – 400 Łowicz.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 22. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 23. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 24. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

 

Miliony na drogi w powiecie

 

Ponad 8 milionów złotych będzie w tym roku wynosiło dofinansowanie inwestycji drogowych w Powiecie Łowickim w ramach Funduszu Dróg Wojewódzkich. W sumie wsparcie finansowe z tego funduszu w całym województwie uzyskało 95 kilometrów dróg powiatowych, a w samym powiecie łowickim niemal jedna trzecia tej długości.

Wsparcie rządowe w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych uzyska w 2020 roku 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

 • grafika
 • lista zadań

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych chorobami zakaźnymi

 

Osoby niepełnosprawne poszkodowane w sytuacjach kryzysowych wywołanych przez choroby zakaźne mogą starać się o pomoc finansową. Program pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” został uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące programu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  pod linkiem:
https://pcprlowicz.com.pl/dla-osob-niepelnosprawnych/pomoc-w-sytuacjach-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi

oraz na stronie
www.pfron.org.pl,
zakładka „O Funduszu –Programy i zadania PFRON- Programy realizowane obecnie”. Informacje na temat programu udzielane są także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pod numerem telefonu: (046) 837 03 44, 830 01 77.

 • 0001
 • 0002

10 rocznica katastrofy w Smoleńsku

Mija 10 lat od katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób z polskiej delegacji zmierzającej na rocznicowe obchody, by oddać hołd pomordowanym przez NKWD polskim oficerom.
10 kwietnia 2010 roku – w 70 lat po zbrodni katyńskiej – na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj śmierć poniósł prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz cała załoga samolotu.
Na znak, że pamiętamy pod pomnikiem na Skwerze Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Łowiczu zapłonęły dziś znicze. Biało – czerwone kwiaty złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marek Jędrzejczak, Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Jacek Wiśniewski oraz Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.

 

 • 92463742_3172522552973611_2745437400200118272_o
 • 92460478_3172522702973596_7111212407510269952_o
 • 92629116_3172522922973574_6781556302989492224_o
 • 92632249_3172523959640137_1068740935879229440_o

Życzenia wielkanocne

 • FB v6 v8

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dzień 10 kwietnia 2020 r. - Wielki Piątek - w Starostwie Powiatowym w Łowiczu będzie dniem wolnym od pracy.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia

 • dzieen zdrowia

Pomoc dla szpitala

Na  ręce Marcina Kosiorka, Starosty Łowickiego Stowarzyszenie Historycznemu im. 10 Pułku Piechoty i Stowarzyszenie Retro Liga przekazały maseczki i płyny dezynfekujące o wartości 5 tysięcy złotych. Docelowym ich odbiorcom jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. W zgromadzenie funduszy, które zostały przeznaczone na zakupy dla ZOZ mocno włączył się Maciej Rybus, reprezentant drużyny narodowej w piłce nożnej. Maseczki i płyny dezynfekujące dostarczyli panowie: Paweł Kret i Krzysztof Wroński.
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

 

Zarząd Powiatu Łowickiego, zgodnie z zapisami Uchwały 369/220 z dnia 11 lutego 2020 roku ZPŁ, ze względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego podane zostanie do wiadomości w formie zgodnej z zapisami art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 z późn. zm.).

 

Konkurs plastyczny „Bądź jak ratownik medyczny”

Kto to jest ratownik medyczny? A może chcesz być ratownikiem medycznym? Masz wyobraźnię? Masz! Więc weź udział w naszym konkursie plastycznym. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Namaluj, narysuj, naklej…. Potem swoją pracę zeskanuj i przyślij na konkurs. Możesz wygrać atrakcyjną nagrodę. Szczegóły w regulaminie konkursu.

 • 001

Lista aptek pełniących dyżury nocne w okresie od 23.03.2020 r. do 07.04.2020 r. 

Lista aptek pełniących dyżury nocne w okresie od 23.03.2020 r. do 07.04.2020 r. 

 • 0001 (5)

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie tymczasowego zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zagrożeniem COVID-19.

 • Komunikat Starosty Łowickiego-1

Komunikat Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego kancelaria Starostwa Powiatowego w Łowiczu, gdzie można złożyć dokumenty
za potwierdzeniem ich odbioru, mieści się w budynku przy ul. Stanisławskiego 30.

Drzwi wejściowe w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28 oraz ul. Stanisławskiego 30 a, są zamknięte dla klientów. W przypadkach koniecznych prosimy pukać do drzwi. Podobnie zamknięte są drzwi wejściowe w budynku, gdzie mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30.

W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod poniżej wskazanymi
nr telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdą Państwo również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakładce Starostwo Powiatowe – Wydziały, Biura, Samodzielne Stanowiska

Prosimy o zrozumienie powyższych zmian w funkcjonowaniu, wynikają one ze wspólnej troski o zdrowie w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

Biuro Gospodarki Nieruchomościami
46 854 94 42 lub 46 854 94 43

Wydział Architektoniczno-Budowlany
46 854 94 58 lub 46 854 94 59

Wydział Geodezji i Kartografii
46 854 94 31 lub 46 854 94 37
lub 46 854 94 40

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
46 854 94 85 lub 46 854 94 53

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
46 837 03 47 lub 601 611 882

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Łowicz
46 830 34 65

Wydział Organizacyjny
46 837 59 02

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
46 854 94 47 lub 46 854 94 51

Wydział Finansowy
46 854 94 22 lub 46 854 94 23

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami
46 854 94 73 lub 46 854 94 77

Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
46 837 88 46 lub 509 023 246

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
46 830 00 64

Wydział Komunikacji
46 854 94 64 lub 46 854 94 65
lub 46 854 94 67

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
46 837 03 16

Informacja Starosty Łowickiego

 • 0001

Komunikat Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, opierając się na opinii Związku Powiatów Polskich, w celu ograniczenia liczby klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu, od dnia 16 marca 2020 r. zawieszone zostanie - do odwołania – wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30 – dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.
Oznacza to, że od dnia 16 marca br. nie będą wymierzane kary obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
O odwołaniu tej decyzji mieszkańcy Powiatu Łowickiego zostaną niezwłocznie poinformowani.

Jednocześnie przypominamy, że prawo jazdy można odebrać za pośrednictwem operatora pocztowego, należy tylko we wniosku zaznaczyć taki sposób jego przekazania.

Komunikat Starosty Łowickiego

 • 0001

Komunikat Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

 

Informujemy, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem Covid-19 i podjętymi szczególnymi środkami ostrożności, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu od 11 marca 2020 roku obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Z dzieckiem hospitalizowanym na Oddziale Pediatrii może przebywać jedna osoba sprawująca opiekę. W szczególnych przypadkach, dotyczących pacjentów w ciężkim, stanie zgodę dla osoby bliskiej
na wejście na Oddział, gdzie przebywa pacjent każdorazowo należy uzgadniać z Ordynatorem Oddziału. Zakaz ten obowiązuje do odwołania.
Zwracamy się również z prośbą, by pacjentom zgłaszającym się na izbę przyjęć, bądź do punktu Nocnej Pomocy Lekarskiej w ZOZ w Łowiczu, towarzyszyła tylko jedna osoba.
Prosimy, w obecnej sytuacji, w obliczu dużego zagrożenia epidemiologicznego, o odpowiedzialne podejście do obowiązujących zaleceń.

Komunikat Starostwa Powiatowego w Łowiczu

 • 0001 (2)

INFORMACJA

 

W związku z koronawirusem Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu  od dnia 13 marca 2020 r. wprowadza system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych.

Tel. 46 854-94-64, 46 854-94-65 – sprawy związane
z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdów, wymianą lub odbiorem dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdów.

Tel. 46 854-94-68, 46 854-94-67 – sprawy związane
z uprawnieniami do kierowania pojazdami i sprawy związane z transportem drogowym.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów można przesyłać drogą pocztową, profilem zaufanym e-PUAP lub na adres e-mail:  km@powiatlowicki.pl

Zaleca się, aby na hollu przebywały jedynie osoby zapisane
na konkretną godzinę, na 5 minut przed przyjęciem.

Konkurs - Muzealne Spotkania z Fotografią

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Międzynarodowa edycja tego konkursu, organizowanego przez Muzeum w Koszalinie, cieszy się od wielu lat dużą popularnością. W bieżącym roku nasze Muzeum po raz kolejny pragnie dołączyć do grona organizatorów i przeprowadzić w Łowiczu etap pośredni, w wyniku którego zgłoszone prace zostaną następnie przesłane do Muzeum w Koszalinie.

Termin zgłaszania prac upływa 5 maja 2020 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 16 maja 2020 r. w Muzeum w Łowiczu podczas Nocy Muzeów. Do 15 czerwca 2020 r. zgłoszone prace przesłane zostaną do Muzeum w Koszalinie, by wziąć udział w międzynarodowej edycji konkursu.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w latach ubiegłych wybrane fotografie łowickiej młodzieży były nagradzane i prezentowane na pokonkursowej wystawie, pokazywanej w wielu placówkach muzealnych w Polsce i za granicą.

Mamy nadzieję, iż nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem nauczycieli, dzieci i młodzieży – mieszkańców regionu łowickiego.

http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/konkurs-muzealne-spotkania-z-fotografia-zgloszenia-do-5-maja-2020-r/?event_date=2020-03-06

 

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

Powiatowa Biblioteka  Publiczna w Łowiczu  informuje,  że  w dniu 7 kwietnia  2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu (Stary Rynek 5/7, wejście od ul. 3 Maja)  odbędą się ELIMINACJE  POWIATOWE 65. OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

Uczestnicy mogą wystąpić w czterech turniejach:

RECYTATORSKIM -  repertuar  uczestników  obejmuje  3  utwory  w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2  utwory:  prozę  oraz utwór  poetycki.  Łączny  czas  wykonania  nie  może przekroczyć 10 minut.   

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA - repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) Dowolna jest również forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.    

TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.  

POEZJI ŚPIEWANEJ - repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Zgłoszenia do konkursu (na załączonych kartach) powinny być kierowane pod adresem:   Powiatowa   Biblioteka   Publiczna   w   Łowiczu,  Stary  Rynek  5/7, w  terminie do 31 marca b.r.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.

Dodatkowe informacje: www.tkt.art.pl

 • 65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI plakat

WAŻNY KOMUNIKAT

 

Starosta Łowicki przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), która weszła w życie 16 lipca 2019 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% dla osób, które spełniają kryteria, wynikające z art. 9a ustawy.

Art. 9a   

1. Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

 1. Osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 2. Członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 3. Inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 4. Kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 5. Świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym - będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

         Osoby, które zamierzają wystąpić z wnioskiem o udzielenie bonifikaty na podstawie art. 9a ustawy do wniosku winny załączyć oryginał bądź potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu uprawniającego do uzyskania bonifikaty.

 

         Jednocześnie informuje się, że osoby, które już dokonały wpłaty jednorazowej, a spełniają kryteria zawarte w art. 9a ustawy, mogą również złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%. W przypadku jej udzielenia zwrot powstałej nadpłaty nastąpi z urzędu.

 

Tropem Wilczym

 

Po raz czwarty odbył się w Łowiczu bieg "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W tegorocznej edycji wzięło udział 200 zawodników, którzy biegli na dwóch dystansach: 1963 metrów oraz 5 kilometrów. 

Dystans krótszego biegu symbolicznie przypominał śmierci Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ostatniego żołnierza wyklętego, który zginął podczas obławy na Lubelszczyźnie. 

Na tym dystansie w rywalizacji kobiet najlepsza była Julia Szymkowicz, druga pozycja należała do Amelii Stępnięwskiej, a trzecie miejsce przypadło Agacie Strugińskiej. Panowie na tym dystansie zajęli odpowiednio miejsca: Rafał Pająk, Tomasz Lus i Bartłomiej Mitek.

Bieg na 5 km pań wygrała Urszula Przygoda, druga przybiegła Sylwia Ambroziak a trzecią lokatę zapewniła sobie Karolina Zagawa. W rywalizacji panów laur zwycięstwa przypadł Jakubowi Szramowi, drugi na mecie był Tomasz Kunikowski a trzecie miejsce na podium przypadło Rafałowi Pająkowi.

Medalami i pucharami najlepszych zawodników honorował Starosta Łowicki Marcin Kosiorek i kpt. Paweł Dutkowski z 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie, a także Jacek Wiśniewski, nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu. 

"Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” był objęty Patronatem Honorowym Grzegorza Schreibera - Marszałka Województwa Łódzkiego, a partnerem przedsięwzięcia było Województwo Łódzkie.

Organizacją niedzielnego biegu w Łowiczu zajmowało się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, natomiast organizatorem całego projektu w różnych miastach Polski jest Fundacja Wolność i Demokracja.

 

 • współorganizatorzy
 • DSC_0884
 • DSC_0900
 • DSC_0874
 • DSC_0921
 • DSC_1380
 • DSC_1280
 • DSC_1108
 • DSC_1368
 • DSC_1360

KORONAWIRUS - Jak zapobiegać zakażeniu?

 

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

 

Jak zapobiegać zakażeniu?

 1. Często myj ręce, używając mydła i wody.
 2. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
 3. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
 4. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ
800 190 590

www.gov.pl/koronawirus 

PAMIĘTAJ !!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni !!

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.

 • KV plakat
 • KV_400x272_rozkladowka-1

Dla kobiet na Dzień Kobiet

 

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty biżuterii haftowanej.

Modne brosze i wisiory w wiosenne, kwiatowe motywy wykonujemy stosując proste techniki hafciarskie. Zachęcamy do wspólnej zabawy igłą, nitką, koralikami.

Zajęcia odbędą się w niedzielę 8 marca 2020 o godz. 11.00 i 14.00 w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych. Koszt 15 zł/os.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36
Przewidywany czas trwania zajęć – 2,5 godziny.
Organizator  zapewnia materiały plastyczne.

 

 • plakat warsztaty

Targi Akademickie

Zapraszamy na akademickie targi w Łowiczu, które odbędą się dnia 10.03.2020 r. (wtorek), godz. 9.00 - 11.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. J. Chełmońskiego, ul. Bonifraterska 3.

Patronat Honorowy: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu oraz Powiat Łowicki. 

http://www.akademickieinicjatywy.pl/
 

 • Targi Akademickie-1

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Z przyjemnością zawiadamiamy

Grzegorz Schreiber Marszałek, Województwa Łódzkiego objął PATRONATEM HONOROWYM Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, a partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Łódzkie.

 

 • PLAKAT_TW_2020
 • współorganizatorzy
 • Patronat Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym-1

Komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

W gospodarstwie hodowlanym w m. Skaratki gm. Domaniewice w pow. łowickim stwierdzono obecność wirusa ptasiej grypy. W dniu 22 lutego w UG Domaniewice zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Służby, Inspekcje i Straże prowadzą działania związane z likwidacją ogniska choroby. Wirus nie jest groźny dla człowieka, ale stwarza zagrożenie dla drobiu, dlatego konieczne jest zaostrzenie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się jego hodowlą.

 

Widowisko słowno-muzyczne o Fryderyku Chopinie

 

Niezwykły koncert muzyki Fryderyka Chopina odbędzie się w sali barokowej Muzeum w Łowiczu 1 marca br. o godz. 16.00. Z gościnnym występem zaprezentują się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie. Po udanej premierze widowiska w Warszawie wychowankowie szkoły przed łowicką publicznością przedstawią scenki z życia Fryderyka Chopina z oprawą muzyczną wykorzystującą najbardziej znane jego dzieła. Data koncertu nie jest przypadkowa, bowiem pierwszy dzień marca to data urodzin kompozytora, którą on sam uznawał za tą właściwą, według metryki chrztu bowiem tą datą jest 22 luty.
Koncert będzie również kolejną okazją do wsparcia Skansenu w Maurzycach.
Serdecznie zapraszamy

 

 • PLAKAT

XX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815; z 2020 r. poz. 1571) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 lutego 2020 roku, godz. 13.30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z  XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie aktualnej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
 6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego. 
 7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 8. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99 – 400 Łowicz.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99 – 400 Łowicz.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99 – 400 Łowicz.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 14. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Wernisaż - „Malarstwo Elżbiety Kwapińskiej”

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wernisaż: „Malarstwo Elżbiety Kwapińskiej”
Niedziela, 1 marca 2020 r., godz. 15.00. Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
 

Elżbieta Kwapińska urodziła się w Radomiu. Początkowo rozwijała swoje zdolności malarskie uczęszczając na zajęcia w Państwowym Ognisku Plastycznym w Radomiu, kierowanym przez malarza Wacława Dobrowolskiego. Studia politechniczne i uniwersyteckie ukończyła w Warszawie i z miastem tym związała swoje życie zawodowe. Do pasji malarskiej powróciła w 2004 r., a w 2012 r. ukończyła kierunek Malarstwo na Studiach Podyplomowych w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym pod kierunkiem prof. Sławomira Tomana. Obecnie uczęszcza na kurs malarstwa ramach programu „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od 2006 r. jest związana z Grupą Plastyków Communio Graphis, a od 2009 r. należy do Grupy Artystów Plastyków Piaseczno. Aktualnie jest również członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Warszawski, Związku Artystów Plastyków Oddział Mazowiecki oraz członkiem Zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Uczestniczyła w warsztatach malarskich w Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie oraz w „Spotkaniach ze sztuką po latach” w Domu Kultury Stokłosy w Warszawie. Była kuratorem wystawy „NIEPODLEGŁA” w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie (2018).

Maluje głównie techniką olejną – pejzaże, kwiaty, konie, ptaki, martwą naturę, a także portrety i obiekty sakralne. Wiele obrazów powstało w plenerach – zwłaszcza nasycone barwami wschody i zachody słońca, chmury, w których artystka stara się uchwycić zmieniające się światło. Szczególne zamiłowanie przejawia do pejzaży marynistycznych. Naturę ukazuje w bogatej palecie barw, we wszystkich porach roku.
 

Miała kilka wystaw indywidualnych, m.in.:

2012 Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury
2013 Lipsko, Lipskie Centrum Kultury
2015 Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury
2016 Radom, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 6
2017 Radom, Galeria Łaźnia
2018 Warszawa, Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka
2018 Nieborów, Gminna Biblioteka Publiczna


Jej prace były prezentowane na wystawach zbiorowych m.in.:

2008 Stefan Lisowski i Grupa Communio Graphis, Warka, Muzeum im. K. Pułaskiego
2013 XX lecie Communio Graphis, Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury
2014 70 Rocznica Powstania Warszawskiego, Piaseczno, SP
2015 40-lecie Grupy Artystów Plastyków Piaseczno, Zalesie
2016 1050-lecie Chrztu Polski i Państwa Polskiego, Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury
2017 25-lecie Grupy Plastycznej Communio Graphis, Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury
2018 Niepodległa – Maryniści w 100. rocznicę, Warszawa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
2018 Maryniści w 100. rocznicę Niepodległej, Warszawa, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
2018 Żeglarski Zlot 100-lecia Niepodległości, Gdynia InfoBox
2018 Maryniści w 100. rocznicę Niepodległej, Warszawa, ul. Zielna 39

 • Malarstwo Elżbiety Kwapińskiej - plakat

Start w cyfrowy świat

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty komputerowe Start w cyfrowy świat. Zajęcia będą się odbywać w siedzibie PBP w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, w ramach ogólnopolskiego projektu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Celem akcji jest zapoznanie osób po 50 roku z komputerem i Internetem. Uczestnicy zajęć krok po kroku nauczą się pisania oraz formatowania tekstu a także korzystania z wyszukiwarek internetowych.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, w tym roku zapisujemy tylko czytelników naszej biblioteki na kurs dla początkujących, prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę (osobiście w siedzibie biblioteki, bądź telefonicznie, pod numerem 46 837 38 74), chętnych zapisujemy do 25 lutego 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze zajęcia odbędą się 02 marca, o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

 • start do zmiany

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

 

Uchwałą 369/220 z dnia 11 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

 

Zostań żołnierzem zawodowym WP

 

Masz dość szukania pracy na rynku cywilnym? Chcesz podjąć ciekawą pracę? Interesuje Cię służba wojskowa?

Wstąp do Służby Przygotowawczej lub innej formy Służby Wojskowej.

Przyjdź do Nas – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach. Pomożemy wybrać interesujący rodzaj służby. Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty. Udzielimy niezbędnej informacji.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Ul. Batorego 64
96 – 100 Skierniewice
wkuskierniewice.wp.mil.pl
wkuskierniewice@ron.mil.pl
tel. 261 442 300

Rusza kolejny nabór do Strefy RozwoYou 2.

 

Zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu łowickiego, podczas którego będzie okazja pozyskać informacje o możliwościach inwestowania na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, korzystania z pomocy publicznej oraz dofinansowania na realizację szkoleń, studiów czy doradztwa, a także aplikować o środki na usługi rozwojowe z puli blisko 33 000 000 zł. Są to fundusze, którymi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dysponuje  w ramach projektu pt. Strefa RozwoYou2 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. To już druga edycja przedsięwzięcia, w którym MŚP z województwa łódzkiego oraz ich pracownicy mają niepowtarzalną szansę podnieść kompetencje i uzyskać nowe kwalifikacje mające z pewnością wpływ na rozwój firmy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców, 20.02.2020 o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, Specjaliści z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprezentują zasady i korzyści z udziału w projekcie, a także pomogą zidentyfikować Państwa potrzeby szkoleniowe i wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu Strefa RozwoYou 2.

Liczymy na Państwa obecność! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie internetowej strefarozwoju.lodz.pl oraz  facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/

 • grafika_Spotkania_z_ŁSSE

Mikrogranty dla osób aktywnych społecznie i dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My w Łodzi dniu 11 lutego br. będzie organizatorem spotkania, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu o godzinie 14.00. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie oferta wsparcie dla osób aktywnych społecznie, grup inicjatywnych oraz organizacji pozarządowych.
Oferowana pomoc to: mikrogranty na utworzenie i rozwój organizacji społecznej, bezpłatne szkolenia, wizyty studyjne  oraz doradztwo prawne, księgowe, informatyczne i marketingowe.

Zgłoszenia kierować można na adresy: psieradzki@wsprciespoleczne.pl lub aorski@wsparciespoleczne.pl

Projekt  skierowany jest  do osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą  z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy oraz do osób fizycznych i prawnych planujących założyć Podmiot Ekonomii Społecznej, które uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego, w wieku 18-67/podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego, w szczególności z powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice, w tym do ON (nie mniej niż 14% uczestników indywidualnych).Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2020. Głównym celem projektu jest powstanie w okresie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej, umożliwiających  osobom zagrożonym  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.

Cel osiągnięty zostanie poprzez wykonanie w projekcie działań o charakterze animacyjnym prowadzących do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz Ekonomii Społecznej; działań o charakterze inkubacyjnym, doradczym i szkoleniowym prowadzących do rozwoju i tworzenia nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy podmiotów. Projekt przyczyni się także do powstania nowych PES oraz podmiotów reintegracyjnych.

 • Zaproszenie Łowicz 11 lutego-1

INFORMACJA

Starosta Łowicki przypomina, iż w dniu 06 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z poźn. zm.) wydłużając do dnia 5 marca 2020 r. termin obowiązku złożenia przez posiadacza odpadów wniosku o zmianę posiadanych decyzji:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), jeżeli posiadacz odpadów nie złoży w ww. terminie wniosku  spełniającego wszystkie wymagania formalne, ww. zezwolenia/ pozwolenia, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasną.

W związku z powyższym wszystkie złożone wnioski na dzień 5 marca 2020 r. musza być kompletne.

Koncert cyklu „Z klasyką przez Polskę”

Polski Impresariat Muzyczny oraz Muzeum w Łowiczu zapraszają na
koncert cyklu „Z klasyką przez Polskę”, który odbędzie się w sobotę 8 lutego o godz. 17:00.

Utwory kameralne na flety i fortepian takich kompozytorów jak: A. Vivaldi, F. Busoni, K. Szymanowski i S. Rachmaninow zabrzmią w interpretacjach znakomitych artystów: Agaty Kielar-Długosz (flet), Łukasza Długosza (flet) i Andrzeja Jungiewicza (fortepian).

 

PROGRAM KONCERTU

Antonio Vivaldi (1685 – 1743)

Sonata g-moll RV 104 na 2 flety i fortepian

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Rondo D-dur KV 373 na flet i fortepian

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)

3 pieśni w opracowaniu na flet i fortepian:

Tröstung (Pocieszenie)

Auf Flugeln des Gesanges (Na skrzydłach pieśni)

Suleika

 

Ferruccio Busoni (1866 – 1924)

Duo na 2 flety i fortepian

 

Hektor Berlioz (1803 – 1869)

L’enfance du Christ na 2 flety i fortepian

 

Sergiusz Rachmaninow (1873 – 1943)

Vocalise op.34 nr 14 (wersja na flet i fortepian)

 

Karol Szymanowski (1882 – 1937)

Pieśń kurpiowska (wersja na flet i fortepian)

 

Franciszek Doppler (1821 – 1883)

Andante i rondo op. 25 na 2 flety i fortepian

 

WSTĘP WOLNY*

 

* Bezpłatne zaproszenia można odbierać w Muzeum w Łowiczu.

 

Zapraszamy!

__________

Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca

Organizator: Polski Impresariat Muzyczny

Partnerzy: Muzeum w Łowiczu

 • koncert cyklu „Z klasyką przez Polskę

Koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach

 

Skansen w Maurzycach poważnie ucierpiał podczas burzy w sierpniu 2019 r.  W minioną sobotę w Muzeum w Łowiczu odbył się koncert charytatywny na rzecz Skansenu. Pośród pracowników naszej instytucji został zawiązany Komitet Społeczny „Ratujemy Skansen w Maurzycach”, zbiórka została zarejestrowana pod numerem 2020/665/KS.
Podczas koncertu udało się zebrać kwotę  1 092,78 PLN, która została wpłacona na konto, utworzone specjalnie na ten cel.

Serdecznie dziękujemy  Atelier Artystycznemu  Barbara Szkudlarek oraz Zespołowi Śpiewaczemu Ksinzoki za współorganizację tego koncertu.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich ofiarodawców, którzy odwiedzili Muzeum w tym ważnym dla nas dniu i wsparli kwestę datkami do puszek.

Puszki Komitetu Społecznego „Ratujemy Skansen w Maurzycach” będą cały czas dostępne w Muzeum w Łowiczu. Przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez Muzeum będzie można wesprzeć kwestę.

Cały czas można również wpłacać datki na poniższe konto, utworzone specjalnie na ten cel:

Bank BNP PARIBAS   13 1600 1462 1823 7527 2000 0004

 • Koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach 1
 • Koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach 2
 • Koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach 3

Marka Regionalna „Łowickie” już po raz dziewiąty

Tegorocznymi laureatami konkursu za rok 2019 zostali: Jadwiga Dębska - pracownia ceramiki DeJa, Krzysztof Miklas dziennikarz i komentator sportowy i artysta plastyk Marcin Tybuś "Tyber". Super Marką Regionalną „Łowickie” przyznano kreatorce mody Eli Piorun. Warto przypomnieć, że jest ona laureatką Marki Regionalnej „Łowickie” za rok 2018. Honorowania laureatów konkursu okolicznościowymi statuetkami odbyło się po raz jedenasty. W sali barokowej Muzeum w Łowiczu nagrody wręczali członkowie Zarządu Powiatu Łowickiego ze starostą Marcinem Kosiorkiem na czele. W tej tej części uroczystości, która odbyła się 31 stycznia, pomagała władzom powiatu Magdalena Kasiborska, Miss Polski 2019, będąca gościem specjalnym wieczoru.

Pierwsza statuetka tegorocznej edycji Marki Regionalnej Łowickie trafiła Jadwigi Dębskiej. Jej pasją jest ceramika ludowa. Motywacją do tworzenia wyrobów, nawiązujących kolorystyką do wzorów z naszego regionu jest przywiązanie do ziemi łowickiej. Każda ceramika z pracowni DeJa sygnowana jest informacją „Oryginalny produkt łowicki”.

Krzysztofa Miklasa znamy ze szklanego ekranu i pełnych pasji relacji ze sportowych zmagań. Przyznanie Marki Regionalnej Łowickie to wyraz uznania wobec wieloletnich, niekwestionowanych jego osiągnięć jako osoby związanej z telewizją polską. Krzysztof Miklas jest  niekwestionowanym autorytetem, z którego wiedzy i doświadczeń czepią dziś kolejne pokolenia dziennikarzy. Styl i warsztat dziennikarski Krzysztofa Miklasa sam w sobie jest marką i wyznacznikiem dziennikarskiego stylu. Laureat podkreśla swe związki z regionem łowickim, co z kolei jest niepowtarzalną okazją do szerokiej promocji  naszego regionu.

Przyznanie Marki Regionalnej „Łowickie” Marcinowi Tybusiowi „Tyberowi” stanowi wyraz uznania ze strony lokalnego środowiska dla jego zawodowego dorobku. Pozycja, jaką przez lata wypracował ten artysta dowodzi nie tylko jego talentu i kunsztu ale również właściwego odnalezienia się na rynku tak medialnym, jak i kulturalnym. Grono osób, które doceniają wymiar sztuki kreowanej przez Tybera nieustannie się powiększa, więc tym bardziej jako osoby z jego rodzinnego regionu winniśmy wspierać i propagować kolejne inicjatywy podejmowane przez niego.

Ela Piorun Eli Piorun została uhonorowana statuetką Marki Regionalnej „Łowickie” w roku 2018. Zawdzięczała to ugruntowanej pozycja na modowym rynku. Jednak od tego czasu pozycja kreatorki mody wywodzącej się z naszego regionu nadal wzrasta i stanowi wyznacznik stylu, gustu i wielkiej klasy. Dlatego też w uznaniu tych zasług i podziękowaniu, iż nigdy nie zapomina o swych łowickich, rodzinnych korzeniach do rąk Eli Piorun trafiała Super Marka Regionalna „Łowickie”.

Ostatnim akordem uroczystości wręczania łowickich marek był występ jazzowego trio w składzie: Andrzej Jagodziński - doskonały muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer, uczestnik największych jazzowych festiwali świata, Adam Cegielski - wirtuoz kontrabasu, zarówno w muzyce jazzowej oraz perkusista Czesław „Mały" Bartkowski. Muzycy przedstawili jazzową wersję utworów Fryderyka Chopina.

* * *
Marka Regionalna „Łowickie” została stworzona w celu promowania i sygnowania przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu dla regionu, związanych z dorobkiem kulturowym i gospodarczym Ziemi Łowickiej. Prawo do ubiegania się o Markę Regionalną „Łowickie” posiadają przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne, działające na terenie powiatu łowickiego lub poza jego granicami, których działalność, produkty, usługi związane są z Ziemią Łowicką. Uczestnicy programu Marki Regionalnej „Łowickie” posiadają prawo do umieszczania znaku regionalnego „Łowickie” na produktach, na terenie siedziby podmiotu, materiałach reklamowych, środkach transportu i innych materiałach służących podmiotowi do komunikacji. Cieszy fakt, że stale powiększa się grono firm, organizacji i osób, które mogą sygnować swą działalność, czy też produkty charakterystycznym znakiem łowickiego kodu kreskowego.

 • 83130188_2411243399190080_3506602864585736192_o
 • 83523797_2411243519190068_2732936395373936640_o
 • 83687216_2411243942523359_6620629345901740032_o
 • 84189328_2411244155856671_3830548264625635328_o
 • 84208147_2411243909190029_3100892832102088704_o
 • 84283495_2411244055856681_8752601178346356736_o

Informatyzacja dla pacjentów

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przystępuje do realizacji projektu „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Realizacja projektu będzie obejmowała m.in. kompleksową modernizację sieci teleinformatycznej, w tym zakup sprzęt komputerowego, począwszy od serwerów poprzez komputery, urządzenia wielofunkcyjne po drukarki i czytniki kodów kreskowych. Projekt zakłada również zakup zintegrowanego na potrzeby placówki oprogramowania systemowego, narzędziowego i szpitalnego. Szpital w Łowiczu będzie dysponował także systemem elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usługami online. Dla wdrożenia i późniejszej obsługi kadra łowickiego szpitala, również w ramach projektu, uczestniczyć będzie w szkoleniach.

Wartość nakładów inwestycyjnych w projekcie mającym na celu kompleksową modernizację łowickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej pod względem bazy komputerowej i teleinformatycznej wynosi 3 342 528,00 zł, przy czym planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to kwota 2 322 526,40 zł. Stanowi to aż 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostała kwota stanowi wymagany wkład własny Wnioskodawcy.

Zarząd Powiatu Łowickiego czyniąc starania o pozyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego miał na uwadze potrzeby i oczekiwania osób korzystających z pomocy medycznej świadczonej przez ZOZ w Łowiczu oraz podniesienie jakości i kompleksowości jego oferty usług.

Projektu będzie stanowił znaczący krok ku usprawnieniu funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i poszerzenia dostępności placówki dla pacjentów. Jego celem jest także rozwój usług elektronicznych w obszarze e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przyczyniający się do zwiększonego ich wykorzystania na terenie powiatu łowickiego wraz z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Pod względem technicznym projekt uwzględni:

I. Modernizację sieci teleinformatycznej, która obejmuje:

- modernizacji serwerowni,

- modernizacji pomieszczenia do systemu backupowego,

- zakupie UPS 15kVA,

- zakupie UPS 2kVA,

- modernizacji LAN,

- zabezpieczeniu styku z Internetem,

- zakupie przełączników dostępowych,

- zakupie przełączników core.

II. Sprzęt komputerowy w zakresie:

- 4 serwerów,

- macierzy,

- NAS,

- 60 komputerów PC,

- 20 drukarek A4,

- 2 urządzenia wielofunkcyjne,

- 5 drukarek kodów kreskowych,

- 10 czytników kodów kreskowych,

- 1 drukarka opasek.

III. Oprogramowanie systemowym u narzędziowego obejmującego:

- 4 serwerowe systemy operacyjne

- 60 systemów operacyjnych do komputerów,

- 60 pakietów biurowych,

- 100 sztuk licencji dostępowych,

- silnik bazy danych,

- 4 systemy wirtualizacyjne.

IV. Oprogramowanie systemu szpitalnego, które obejmuje

- rozbudowa HIS w części medycznej,

- rozbudowa HIS w części administracyjnej,

- rozbudowa PACS/RIS,

- utworzenie strony www szpitala,

- integracja z P1,

- integracja z laboratorium,

- integracja z PACS/RIS,

- oprogramowanie do grafików pracy lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu.

V. Elektroniczną dokumentację medyczną składającą się z:

- – Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

- – e-usługi online w tym:

1. e-platforma

2. e-apteka

3. e-Rejestracja

4. e – zmiana terminu

5. e-wyniki

6. e-recepta

7. e-profilaktyka

8. e-dzienniczek (platforma telemedyczna)

9. e-kolejka

VI. Szkolenia

 • 83652547_3098620380363829_4594244005914476544_o

Seniorzy gospodarzem klubu

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wspólnie z Starostą Łowickim Marcinem Kosiorkiem i Wójtem Gmina,  Bielawy Sylwestrem Kubińskim otworzyli Klubu Seniora + w Bielawach. Seniorzy zyskali przyjazne i ciepłe miejsce spotkań, którego będą gospodarzami.

Gmina przystąpiła do rządowego programu Senior+ i dzięki temu przy wkładzie własnym przekraczającym 100 tys. zł utworzyła Klub.

Dofinansowanie rządowe wynosiło 150 tys. zł. czyli przeszło 60 procent przedsięwzięcia. W ramach jego realizacji wyremontowano budynek  i dostosowano łazienki dla osób z niepełnosprawnością oraz kupiono wyposażenie kuchni i innych pomieszczeń.

Realizacja projektu oddała seniorom do użytku seniorom przyjazne i ciepłe miejsce spotkań, którego będą gospodarzami.

- Mam ogromną nadzieję, że nowootwarty klub przyczyni się do wzmożenia aktywności intelektualnej i motorycznej seniorów z Bielaw – stwierdził Wojewoda Bocheński. - Pamiętajmy, że w zdrowym ciele zdrowy duch. A wszystkim nam powinno zależeć na szczęściu naszych seniorów!

 • 84349790_136435474496757_2649620575361695744_o
 • 84690075_136435461163425_539510220942999552_o

Warsztaty Walentynkowa wycinanka

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na: Warsztaty Walentynkowa wycinanka

9 lutego 2020 r. (niedziela), godz. 11.00, 13.00
Na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.
Wstęp 13 zł/os.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się kim był patron zakochanych święty Walenty i jak wyglądały zaloty na łowickiej wsi. Wykonamy walentynkowy prezent: wycinankę łowicką z motywem serca.

Serdecznie zapraszamy!

 • WALENTYNKI PLAKAT 2020

Koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach

 

Muzeum w Łowiczu
Atelier Artystyczne Barbara Szkudlarek
Zespół Śpiewaczy Ksinzoki

zapraszają na

koncert charytatywny na rzecz Skansenu w Maurzycach

w sobotę 1 lutego 2020 r. o godz. 17.00
w sali barokowej Muzeum w Łowiczu

W programie kolędy w opracowaniu Ottona Mieczysława Żukowskiego, kompozycje Stanisława Moniuszki, Antonio Vivaldiego
w wykonaniu uczennic Atelier Artystycznego oraz kolędy w gwarze łowickiej w wykonaniu zespołu Ksinzoki

Skansen w Maurzycach poważnie ucierpiał podczas burzy 28.08.2019 r. Zbieramy środki na odbudowę zniszczonych budynków. Jeśli chcą Państwo wspomóc nasze działania można również wpłacać datki na poniższe konto, utworzone specjalnie na ten cel:

Bank BNP PARIBAS

13 1600 1462 1823 7527 2000 0004

 • Koncert kolęd plakat

XIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815; z 2020 r. poz. 1571) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 stycznia 2020 roku, godz. 14.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z  XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.
 10. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Nowy sprzęt dla strażaków

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu zaprezentowano nowy sprzętu stanowiący wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Do łowickiej Komendy PSP trafiły 4 komplety składające się ze skafandra ratowniczego, kasku ratowniczego, kamizelki asekuracyjnej z nożem ratowniczym, maski nurkowej i specjalistycznych płetw do nurkowania. Wartość przekazanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi sprzętu to 20 656,00 zł. Formalne przekazanie sprzętu odbyło się 16 stycznia w Łodzi. Arkadiusz Makowski Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu skierował podziękowanie do Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego oraz Pani Doroty Gajewskiej Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jak również dla Zarządu Powiatu Łowickiego. Dzięki jego staraniom udało się pozyskać ten specjalistyczny sprzęt, który będzie nieocenionym wsparciem dla łowickich strażaków podczas akcji ratownictwa wodnego oraz działań przeciwpowodziowych.

Fot.: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

 • 82820762_3086605198232014_4847257969521328128_o
 • 83219590_3086604721565395_4685752836821090304_o
 • 82718277_3086604704898730_2320697286750896128_n

Miliony na komunikację

- Serdecznie gratuluję Staroście Łowickiemu, Marcinowi Kosiorkowi skutecznie złożonego już drugiego wniosku o dofinasowanie przewozów autobusowych w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – powiedział Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, przekazując staroście Kosiorkowi symboliczny czek opiewający na niemal 3 miliony złotych. – Dzięki temu dofinansowaniu powiat łowicki będzie w tym roku obsługiwał sześć połączeń, które obejmują aż siedem spośród dziesięciu gmin w powiecie. Łączna długość tras obsługiwanych przez Powiat Łowicki to 250 kilometrów. Tak duża liczba pokazuje jak znaczący jest wkład powiatu w przywracanie lokalnych połączeń.

Przekazanie symbolicznego czeku odbyło się na przystanku autobusowy Łowicz - Starorzecze, gdzie zbiegają się trasy połączeń finansowanych zarówno przez Powiat ze środków rządowych jak i Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zdaniem wojewody Bocheńskiego to świadczy o dobrej współpracy samorządowców w województwie w przywracaniu transportu lokalnego.

- Gratuluję i dziękuję za takie dobre współdziałanie radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego – powiedział wojewoda Bocheński zwracając się do Waldemara Wojciechowskiego, łowickiego radnego PiS w Sejmiku.

Koniecznie zatem należy wspomnieć, że do Domu Pomocy Społecznej w Borówku będą kursowały autobusy współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, a do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu dojedzie wydłużona linia utrzymywana przez powiat.

- Dziękuję za przekazane środki finansowe, ale chciałbym także dodać, że w przywracaniu połączeń komunikacyjnych partycypują również gminy naszego powiatu. Wójtowie rozumieją potrzeby mieszkańców i bardzo im za to dziękuję, a my jedynie staramy się odpowiadać na zapotrzebowania mieszkańców – powiedział Starosta Łowicki Marcin Kosiorek podczas spotkania prasowego, na którym przekazano symboliczny czek.

Pieniądze z transzy będą przeznaczone na finansowanie tras autobusowych Łowicz-Bielawy-Łowicz, Łowicz-Kocierzew-Wejsce, Łowicz-Bielawy-Oszkowice, Oszkowice-Chruślin-Łowicz, Łowicz-Zduny-Waliszew Dworski oraz Łowicz-Jeziorko-Wicie-Łowicz. Łącznie to ok. 250 km dróg. Warto pamiętać, że te linie zostały w sierpniu zlikwidowane, ale dzięki finansowaniu powróciły na rozkłady.

- Zainteresowanie przewozami jest bardzo duże, niektóre linie są tak rentowne, że nie ma potrzeby dofinansowywania przewoźników. Zatem obawy, że autobusy będą przewoziły powietrze okazały się bezpodstawne – wyjaśniał dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu Zbigniew Liberski. - Najliczniejszą grupę pasażerów stanowią uczniowie. Istotną grupę stanowią także seniorzy, którzy nie korzystają z własnych środków lokomocji, a dzięki przywracanej komunikacji zbiorowej mogą bez problemu dojechać do urzędów i przychodni lekarskich.

W symbolicznym przekazaniu czeku brała także udział Ewa Wilkoszewska, kierownik biura poselskiego posła Tadeusza Woźniaka, który swoimi działaniami mocno wspiera Powiat Łowicki. Jako przykład można przytoczyć osobiste zaangażowanie posła Woźniaka w pozyskanie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  funduszy na zakup dwóch nowych defibrylatorów z modemami.

 • DSC_0149
 • DSC_0162
 • DSC_0163

Hołd styczniowym powstańcom

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński i Marcin Kosiorek – Starosta Powiatu Łowickiego złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem na Nowym Rynku i oddali hołd powstańcom w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (22 stycznia).

- Powstanie styczniowe, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i objęło ziemie zaboru rosyjskiego było największym powstaniem narodowym – powiedział w trakcie uroczystości wojewoda Tobiasz Bocheński.  – Powinniśmy pamiętać o bohaterskich powstańcach, którzy za walkę o niepodległą Polskę zapłacili życiem.

Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki podkreślił, że wprawdzie powstanie zostało krwawo stłumione, ale jego uczestnicy i postawy patriotyczne stały się przykładem dla późniejszych pokoleń.

- W tym roku przypada 157 rocznica wybuchu powstania – przypomniał starosta Kosiorek. – Należy pamiętać i mieć świadomość, że danina krwi powstańców, którym poświęcony jest nasz łowicki obelisk nie poszła na marne. Cześć ich pamięci.

 • DSC_0124
 • DSC_0128
 • DSC_0130
 • DSC_0133
 • DSC_0137
 • DSC_0144

Warsztaty plastyczne pt.: „Ale gratka! Prezent dla Babci i Dziadka”

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci wraz z rodzicami i dziadkami na niedzielne warsztaty plastyczne pt.: „Ale gratka! Prezent dla Babci i Dziadka”

Zajęcia odbędą się w niedzielę 19 stycznia 2020 r. w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

W związku z tym, że warsztaty zbiegają się z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka, uczestnicy wykonają pocztówki inspirowane kartami z początku XX w., ukazującymi łowickie pejzaże i Księżaków w pasiastych strojach. Użyte zostaną różne techniki plastyczne, m. in. collage. Zachęcamy również do zabrania fotografii Babci, Dziadka.

Muzeum zapewnia materiały papieroplastyczne.

Zajęcia odbędą się o godz. 11.00 i 13.00.

Koszt 13 zł/os. Obowiązują zapisy: tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Serdecznie zapraszamy!

 • warsztaty dzien babci dziadka jpg

Podsumowanie konkursu „Ekologiczna kartka Bożonarodzeniowa”

 

Łowicz, dn. 16.12.2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

            W dniu 16 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa w składzie: Ewa
Fabijanowska - Wojda – przewodnicząca Komisji, Anna Sobczyk – członek Komisji, Aleksandra Dyngus – sekretarz Komisji, powołana przez Starostę Łowickiego Zarządzeniem
Nr 75/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do rozstrzygnięcia konkursu „Ekologiczna kartka Bożonarodzeniowa”, stwierdza, co następuje:

 1. Do konkursu zgłoszono 83 prace wykonanych przez 83 uczniów.

 

 1. Prace 72 uczestników spełniły warunki regulaminu.

 

 1. Wybrano 3 najlepsze prace:

 

 • I – miejsce - Seweryn Kowalski - Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu
 • II – miejsce - Kacper Strzelczyk - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
                                                                  w Mysłakowie
 • III – miejsce - Julian Urbański - Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju
                                                               w Łowiczu

 

 1. Przyznano 20 wyróżnień:
 • Maciej Okraska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
 • Melania Kunat - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 • Wiktoria Kołudzka - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Maria Kryszkiewicz - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Mikołaj Więcek - Szkoła Podstawowa w Dąbkowicach
 • Natalia Szczepanik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 • Julia Maria Kosiorek - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Alicja Gajewska - Szkoła Podstawowa w Bełchowie
 • Ksawery Kryszkiewicz - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Weronika Sałuda - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Marcel Michalczyk- Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Agnieszka Surma - Szkoła Podstawowa w Kiernozi
 • Łukasz Guzik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 • Maria Więcławska - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Natalia Roróg - Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach
 • Szymon Jaros - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Wiktoria Sosnowska - Szkoła Podstawowa w Popowie
 • Piotr Styszko - Szkoła Podstawowa w Kiernozi
 • Wiktoria Pęśko - Szkoła Podstawowa nr 7 w Łowiczu
 • Rozalia Gajewska - Szkoła Podstawowa w Bełchowie

XVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 19 grudnia 2019 roku, godz. 11.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 – 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody „Łowicka Róża”.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania „Nagrody im. Władysława Grabskiego”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia odpowiedzi na Skargę Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie na uchwałę Nr XVI/111/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 219 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym. 
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Muzeum w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2019 rok.
 20. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2020 rok.
 21. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 23. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wieczór prozatorsko-poetycki

Dyskusyjny Klub Książki przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, zaprasza na Wieczór prozatorsko-poetycki promujący dorobek pisarzy i poetów z regionu łódzkiego tworzących w latach 1919-2019 (z okazji obchodów 100-lecia województwa łódzkiego)

17 grudnia 2019 r. o godz. 17.00   WSTĘP WOLNY

O swojej twórczości opowiadać będą: Joanna Bolimowska, Zdzisław Kryściak, Jacek Rybus i Dawid Domański

 • plakat Wieczór twórczości DKK

Zostań żołnierzem zawodowym WP

Rozpoczął się proces rekrutacji do służby przygotowawczej. W celu uzyskania informacji prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z  regulaminem dostępnym na stronie internetowej: wkuskierniewice.wp.mil.pl  lub pod nr tel. 261-442-324.

 • plakat - Wstąp do służby przygotowawczej

Akcja ekologiczna: „Choinka za makulaturę”

Starostwo Powiatowe w Łowiczu organizuje akcję ekologiczną:  „Choinka za makulaturę”. Celem akcji jest zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania. Po dostarczeniu jej na miejsce akcji, osoba oddająca otrzyma świerk srebrny – Picea Pungens ‘Glauca’.

„Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe”

Muzeum w Łowiczu zaprasza na: „Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe”

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7
8 grudnia 2019 r. (niedziela),

Podczas warsztatów przygotujemy ozdoby choinkowe inspirowane łowicką sztuką ludową. O godz. 10.00 i 14.00 będziemy wykonywać kalinki i łańcuchy ze słomy i bibuły, którymi dawniej ozdabiano choinki. Natomiast o godz. 12.00 nauczymy się tworzyć światy z opłatka, które tradycyjnie w okresie świątecznym wieszano w izbie pod powałą.

Na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.
Wstęp 15 zł/os.

Serdecznie zapraszamy!

 • warsztaty bozonarodzeniowe 2019 plakat

Konkurs pt. „Ekologiczna kartka Bożonarodzeniowa”

W celu kształtowania właściwych postaw sprzyjających dbałości o przyrodę, kultywowania tradycji świątecznych oraz rozwijania zdolności manualnych i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw, Starosta Łowicki organizuje Konkurs na wykonanie ekologicznej kartki o tematyce Bożonarodzeniowej.

Uwaga !! Ważna informacja !

Informujemy, że 27 grudnia 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert na wykonywanie czynności polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas”

 

19 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu wręczono nagrody laureatom Ekologicznego Konkursu Fotograficznego „Las wokół nas”, realizowanego w ramach programu  „Edukacja ekologiczna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu w 2019 roku”. Tegoroczny projekt zakładał organizację działań, których celem było rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych młodzieży, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych najbliższej okolicy, umiejętność spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych powiatu łowickiego, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łowickiego. Każdy z uczestników mógł zgłosić do konkursu 1 fotografię w formacie A4, wykonaną samodzielnie, nawiązującą do tematu konkursu.  Ocenie podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna i estetyczna pracy. Do konkursu wpłynęło 109 prac, z uwagi na wysoki poziom konkursu przyznano 15 nagród rzeczowych. Komisja konkursowa w składzie: Niwa Tamara Kotecka – Lewy, Jacek Rybus, Dominik Słomiński dokonała oceny prac i przyznała następujące nagrody:

I NAGRODA
Aleksandra Aftewicz – II LO im. M. Kopernika w Łowiczu

II NAGRODA
Damian Bogusz – ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
Natalia Banasiewicz – ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu

III NAGRODA
Małgorzaty Więcek – I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu
Angelika Kwiatkowska – ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu

WYRÓŻNIENIA
Katarzyna Kaźmierczak – II LO im. M. Kopernika w Łowiczu
Zuzanna Kowalik – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
Martyna Kapusta – ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Alicja Trzos – ZSP nr 3 im. W. S. Reymonta w  Łowiczu
Kinga Pliszka - ZSP nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu
Natalia Walczak - ZSP nr 3 im. W. S. Reymonta w  Łowiczu
Norbert Gawroński - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Marta Świątkowska - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Julia Skowrońska - ZSP nr 4 im. W . Grabskiego w Łowiczu
Zuzanna Gasińska – ZSP nr 2 im. T. Kościuszki w Łowiczu

 

Nagrody dla finalistów konkursu zostały ufundowane ze środków Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Serdecznie gratulujemy laureatom. Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w holu biblioteki do końca br.

 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 1
 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 2
 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 3
 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 4
 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 6
 • Ekologiczny Konkurs Fotograficzny „Las wokół nas” zdjęcie 5

Finał projektu Triennale Wycinanki Ludowej

 

W dniu 30 listopada 2019 r., o godz. 15.00 w Muzeum w Łowiczu odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie projektu Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego.

Celem projektu realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2019 roku była integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej.

Do współpracy w realizacji projektu udało się pozyskać licznych partnerów. Byli nimi: Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Patronem medialnym został portal KulturaLudowa.pl.

W ramach projektu zorganizowano sesję międzymuzealną i konkurs. Zwieńczeniem projektu jest wystawa, na której zostaną zaprezentowane wybrane prace wszystkich twórców biorących udział w konkursie. Jury konkursowe oceniające prace z zadowoleniem odnotowało dużą liczbę uczestników (43 osoby) oraz wysoki poziom artystyczny i merytoryczny zgłoszonych wycinanek.

Mamy nadzieję, że Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego na stałe wpisze się kalendarz wydarzeń kulturalnych i będzie w przyszłości kontynuowane. Przyjęta formuła projektu pozwala bowiem poznać aktualną kondycję i zmiany zachodzące w sferze wycinanki ludowej, zapewnia podtrzymywanie regionalnych tradycji, integruje różnorodne środowiska i wzbudza zainteresowanie historią małych ojczyzn.

 

Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Zapraszamy 30 listopada do Muzeum w Łowiczu!

Informacje o projekcie można znaleźć na www.muzeumlowicz.pl oraz na stronach partnerów.

 • plakat wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie...

Uwaga !! Ważna informacja !

W dniu 16.11.2019  od godz. 21:00 do godz. 15:00  dnia 17.11.2019 apteka ,,Słoneczko” w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 27 pełniąca dyżur całodobowy na terenie miasta Łowicza będzie nieczynna.

W tym czasie dyżur pełnić będzie apteka Św. Stanisława- Łowicz, Plac Nowy Rynek 11, 99-400 Łowicz.

Powiatowo – miejskie obchody Święta Niepodległości w Łowiczu

 

Powiatowo – miejskie obchody Święta Niepodległości w Łowiczu odbyły się 8 listopada. Tradycyjnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej 30, dalsza część obchodów miała zaś miejsce w Muzeum w Łowiczu. Rozpoczęło je odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pobytowi żołnierzy I Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Łowiczu, inicjatorem powstania której był Związek Legionistów Polskich.  Tablicę poświęcił Jego Ekscelencja ks Biskup Wojciech Osial Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej, odsłonięcia natomiast dokonali Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marek Jędrzejczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Zasępa oraz przedstawiciele Związku Legionistów. W programie uroczystości przypomniano w zarysie o pobycie żołnierzy Legionów Polskich w Łowiczu. Swą prezentację miały również „Szkice łowickie II” autorstwa Marka Wojtylaka, wydane dzięki staraniom Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Otwarta została wystawa poświęcona 100. rocznicy obecności Armii Błękitnej w Łowiczu, Burmistrz Łowicza wręczył zaś nagrody za na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem. Znamienitą oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu, zgodnie z tradycją podczas niepodległościowych obchodów uczniowie klas pierwszych tej szkoły złożyli ślubowanie. Zarząd Powiatu Łowickiego kieruje na ręce Dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu Pana Dariusza Żywickiego podziękowanie dla całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w organizację dzisiejszego wydarzenia, dzięki któremu niepodległościowe obchody mogły mieć tak podniosły wymiar.

 

 • 76635070_3003517573207444_8384488752700981248_o
 • 75388271_3003517083207493_8543099876307632128_o
 • 75557465_3003518093207392_8476162553301434368_o
 • 74567408_3003515593207642_5594717424466264064_o
 • 75349097_3003515886540946_5563659549581246464_o
 • 75614121_3003515476540987_2330750886067830784_o
 • 75279209_3003516563207545_8697143632907468800_o
 • 74270311_3003516779874190_2353394005191950336_o
 • 74470646_3003516439874224_447760644234543104_o

Koncert Lecha Makowieckiego

 

„Obudź się, Polsko”, „Niepodległa", „Katyń 1940" i wreszcie „Patriotyzm" – tak aktualny utwór w definiowaniu czym jest i jak należy rozumieć to słowo w dzisiejszych czasach, to tylko kilka kompozycji, które zabrzmiały 7 listopada w czasie koncertu w sali barokowej Muzeum w Łowiczu. Wykonawcą był Lech Makowiecki, poeta i kompozytor, któremu partneruje w życiu oraz zawodowo Bożena Makowiecka. Razem tworzą zespół „Zayazd”.

Koncert był zdominowany przez utwory patriotyczne, także z albumu “Niepodległa”, co nie dziwi, albowiem czwartkowe wydarzenie doskonale nawiązywało do historycznej pamięć dotyczącą setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Łowiczu, a fundusze na realizację pochodziły z programu „Niepodległa”, który dofinansowuje wydarzenia w 2019 roku, nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

 

 • DSC_8047
 • DSC_8049
 • DSC_8054
 • DSC_8055
 • DSC_8062
 • DSC_8066
 • DSC_8068
 • DSC_8069
 • DSC_8072
 • DSC_8094
 • DSC_8100
 • DSC_8102

Uwaga !! Ważna informacja !

 • 73504679_3003416073217594_7955358783243288576_o

Wystawa - „Po światło na Ziemię Łowicką”

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę - „Po światło na Ziemię Łowicką”. Malarstwo Zbigniewa Roberta Błaszczyka.

Wernisaż 16 listopada 2019 r., godz. 15.00
Wystawa czynna do 31 grudnia 2019 r.

Zbigniew Robert Błaszczyk malarstwa uczył się w pracowniach prof.: Krystiana Niedzielskiego, Włodzimierza Rawy, Jacka Bukowskiego. Ponieważ były to różne osobowości artystyczne, pozwoliło mu to szerzej spojrzeć na wiele aspektów malarstwa.

Uprawia malarstwo sztalugowe i ścienne. W malarstwie sztalugowym posługuje się techniką olejną, akwarelą i pastelem.

Pierwszą wystawę indywidualną miał w roku 1986 w Warszawie w „Galerii Wola”. Od tego czasu brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Mieszka w Warszawie, ale większość czasu spędza pod Bolimowem, gdzie posiada pracownię i tu głównie czerpie tematy do swoich prac.

Jest autorem malowideł ściennych w budynkach prywatnych i publicznych w Warszawie, między innymi malował freski w siedzibie firmy Euro-Sparkard przy ul Wilczej, w restauracji „Tradycja” przy ul. Belwederskiej, w kawiarni „Pod bzami” przy ul. Nowogrodzkiej. Natomiast w Łowiczu namalował duży fresk na ścianie szkoły pijarskiej, przedstawiający św. Józefa Kalasancjusza wśród dzieci i młodzieży. Również dekoracje ścienne i obrazy „Wesele Łowickie” oraz „Kuźnia”  w restauracji „Stara Łaźnia” wyszły spod jego pędzla.

Jest także autorem kilku obrazów do kościołów w Bolimowie, w tym „Chrystusa Miłosiernego” znajdującego się w ołtarzu bocznym w kościele św. Anny.

Obecna wystawa zatytułowana „Po światło na Ziemię Łowicką” prezentuje 45 prac związanych z Łowiczem i okolicami rzeki Rawka. Artysta stara się w nich oddać grę światła i cienia, nie rezygnując przy tym z przenikających się linii powstających na ich styku. Częstym tematem jego prac są również kobiety. Jest utalentowanym portrecistą – wizerunki dzieci i portrety kobiece, najczęściej wykonane pastelami, wyróżniają się miękkością i delikatnym światłem.

 

 • plakat blaszczyk jpg mini

Ogłoszenie konkursu ofert

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).

Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.

Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

Korzyści z BDO

 • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
 • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
 • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
 • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

 

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.

 • plakt
 • BDO_grafika 1
 • BDO_grafika 2
 • BDO_grafika 3
 • BDO_grafika 4
 • BDO_grafika 5

Muzyka sakralna Moniuszki w Katedrze Łowickiej

 

WIELKI KONCERT poświęcony twórczości MONIUSZKI
PT. "Muzyka sakralna Moniuszki w Katedrze Łowickiej"


ZAPRASZAMY NA KONCERT ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „IN LAETITIA” PT. „MUZYKA SAKRALNA MONIUSZKI W KATEDRZE ŁOWICKIEJ”

BAZYLIKA KATEDRALNA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA, ŁOWICZ, STARY RYNEK 24
Niedziela, 10 listopada 2019 r. godz. 19.00

UDZIAŁ BIORĄ:
Chór Kameralny „In Laetitia”
Barbara KUCHARCZYK – dyrygent
Adrian GALA – organy
Alicja GALA – sopran
Paulina MAKULSKA– mezzosopran
Paweł KUCHARCZYK – tenor
Jacek KUŁAKOWSKI – bas


W PROGRAMIE:
Pieśni ze „Śpiewnika kościelnego”
IV Litania Ostrobramska

WSTĘP WOLNY
www.InLaetitia.pl

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego

 

Barbara Kucharczyk

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na kierunku dyrygentura chóralna oraz PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie śpiewu solowego. Od 2011 r. korepetytor emisji głosu w Grodziskim Chórze "Bogorya". W 2013 r. prowadziła Zespół Wokalny "Pro Anima", z którym zdobyła I miejsce na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy; w latach 2013-2016 dyrygent Chóru "Anthemis", z którym zdobyła II miejsce na XVII Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. W roku szkolnym 2017/2018 dyrygent chóru w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Pruszkowie. Od 2016 r. dyrygentka Chóru Kameralnego "In Laetitia", z którym przygotowała i wykonała m.in. „A Ceremony of Carols” Benjamina Brittena, „Mszę Polską” Jana Maklakiewicza oraz „Pasję wg św. Jana” i „Jesu, meine Freude” Jana Sebastiana Bacha. .

 

Chór Kameralny „In Laetitia”

Powstał w lutym 2016 r. Chór tworzą warszawiacy, którzy pragną realizować swoje pasje muzyczne. W repertuarze chóru są utwory m.in. Mikołaja Gomółki, Benjamina Brittena („A Ceremony of Carols”), Kurta Bikkembergsa, Mariana Sawy, Stanisława Szczycińskiego, Stanisława Moryty, Ola Gjeilo, Jacquesa Arcadelta, Jana Maklakiewicza („Msza polska”), Igora Strawińskiego, Jana Sebastiana Bacha („Pasja wg św. Jana” i „Jesu, meine Freude”) czy Józefa Świdra. Od samego początku dyrygentem chóru jest Barbara Kucharczyk. Organizacją prac Chóru Kameralnego „In Laetitia” zajmuje się Stowarzyszenie „In Laetitia”.

 

 • net_Koncert w Łowiczu
 • Adrian Gala zdjęcie
 • Basia Kucharczyk_KADR

Koncert Lecha Makowieckiego

 

Serdecznie zapraszamy na niezwykły koncert w sali barokowej łowickiego muzeum.
7 listopada br. o godz. 18.00 naszym wyjątkowym gościem będzie Lech Makowiecki. Ten ceniony polski bard i kompozytor przypomni nam swój wielki artystyczny dorobek. Wspomnijmy może tylko niektóre z tytułów kompozycji sygnowanych są nazwiskiem Lecha Makowieckiego: "KATYŃ 1940", "PATRIOTYZM", "OBUDŹ SIĘ, POLSKO”, „NIEPODLEGŁA". Jest on również autorem tomików wierszy: „PRO PUBLICO BONO”, "JA TU ZOSTAJĘ”, „NIEPODLEGŁA".

Początek listopada nie jest datą przypadkową, koncert wpisuje się bowiem w czas i atmosferę obchodów niepodległościowych, które już dzień później również odbywać się będą tradycyjnie przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej 30 oraz w Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

Mamy nadzieję, iż odpowiedzą Państwo na nasze zaproszenie i wspólnie będziemy mogli w czwartkowy wieczór uczestniczyć w tym wyjątkowym koncercie. 

 

 • plakatrgb — kopia (2)

I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan Marek Jędrzejczak na dzień 6 listopada 2019 roku o godz. 13.00 zwołuje I Sesję Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.  

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych oraz wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcia mandatu radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.
 6. Przyjęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego prowadzenia sesji od Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.
 8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.
 9. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. 

 

Łowickie drogi w twórczości Stanisława Żaka

 

25 października w sali barokowej łowickiego muzeum odbyła się promocja książki Stanisława Żaka pt. „Poznajmy Łowicz i okolice”. Było to kolejne spotkanie w ramach cyklu pn. „Ludzie z pasją”, realizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu.

Stanisław Żak urodzony we wsi Skaratki, w dorosłym życiu związany z Łowiczem, jest człowiekiem pełnym pasji, żywo interesuje się literaturą i historią, od lat pisze kronikę i wiersze. W 2018 roku wydał 3 publikacje będące zbiorami wierszy i wspomnień: „W Skaratkach żyłem” oraz „Łowickie ścieżki” i ostatnia „Poznajmy Łowicz i okolice”. Autor mówił o pracy nad książką i o jej treści, skupiając się głównie na wątkach łowickich i miejscach bliskich jego sercu.Mogliśmy wysłuchać recytacji wierszy zawartych w publikacji w wykonaniu pań z Klubu Seniora ,,Radość’’:   Władysławy Godziszewskiej, Krystyny Czerwińskiej, Ewy Tomczak, Wandy Zuchory i Krystyny Kunikowskiej. Spotkanie uświetnił występ chóru Klubu Seniora „Radość”.

Organizatorzy spotkania: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu, Klub Seniora ,,Radość'' oraz Muzeum w Łowiczu.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

XVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 października 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.       

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XIV i XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2018/2019.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wystąpienia Powiatu Łowickiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę nr VII/50/2019  Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą powiatową nr 2730 E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę nr VII/47/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresie zarządu drogą powiatową nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywanych dyspozycji usunięcia pojazdu.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Łowiczu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99 – 400 Łowicz.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 26. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 27. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 28. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 29. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.

Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego

 

Wieczór historyczny - wspomnienie „hołdu ruskiego”

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu będzie 29 października br. miejscem szczególnego wieczoru historycznego. Wieczoru będącego wspomnieniem „hołdu ruskiego” („hołdu Szujskich”).

W najbliższy wtorek przypada 408 rocznica wydarzenia. kiedy to hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski przywiódł - ulicami Warszawy na Zamek Królewski - przed oblicze króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta III, wziętych w niewolę byłego cara Rosji Wasyla IV Szujskiego wraz z braćmi.

Podkanclerzy koronny Feliks Krylski w tych słowach wyraził  rangę tego wydarzenia: „Bywało siła triumfów, bywało za pradziadów naszych siła zwycięstw (…) ale hospodara moskiewskiego tu stawić, gubernatora ziemi wszystkiej przyprowadzić, głowę i rząd państwa moskiewskiego tego panu swemu i Ojczyźnie oddawać, to dopiero dziwy, nowina, męstwo rycerstwa (…) sama sława”.

Właśnie o znaczeniu, symbolice i późniejszych konsekwencjach „ruskiego hołdu” z 1611r. - w ten październikowy wieczór - w sali konferencyjnej CKTiPZŁ mówić będą zaproszeni przez nas prelegenci. A są nimi Panowie: Michał Kordecki, Jarosław Urbański i Zbigniew Zagajewski.

Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek do CKTiPZŁ w Łowiczu, Stary Rynek 17 o godz. 20, by bliżej poznać szczegóły i historyczne nawiązania tego - jakże szczególnego w historii Polski, Litwy i Rosji, a zapewne nie wszystkim znanego - wydarzenia. 

 • hold ruski plakat rgb

„Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”

 

Muzeum w Łowiczu i I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu zapraszają na uroczystość „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza” w czwartek 7 listopada 2019 o godz. 12.00. Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

Program obejmuje:

– rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz wystawę prac pokonkursowych i z pleneru malarskiego, zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

– wykład Mariusza Kasprzaka z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pt. “Pejzaże Chełmońskiego. O twórczości “samotnika z Kuklówki”.

– prezentację dzieł Józefa Chełmońskiego ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku (prace będą w ekspozycji do 31 grudnia 2019).
 

Dokładnie 7 listopada przypada rocznica urodzin Józefa Chełmońskiego (1849-1914). Mistrz polskiego pejzażu urodził się w podłowickiej wsi Boczki. Od dziecka przejawiał talent malarski, w czym wspierali go rodzice. Jako nastolatek, w latach 1862 – 1865, uczęszczał do Powiatowej Szkoły Ogólnej w Łowiczu, mieszczącej się w gmachu pomisjonarskim – obecnej siedzibie muzeum. Następnie uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej i w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona (1867–1872), studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1872–1875). W 1875 udał się do Paryża, gdzie zyskał dużą popularność dzięki oryginalnej tematyce swoich obrazów. Współpracował jako ilustrator z paryskim „Le Monde Illustré”. Zwiedził również Włochy, Podole i Ukrainę, których pejzaże znalazły odzwierciedlenie w jego sztuce. Po powrocie do kraju w 1887 r. wraz z rodziną zamieszkał początkowo w Warszawie, a w 1889 r. nabył dworek w Kuklówce, gdzie mieszkał aż do śmierci. Pochowany został na cmentarzu w Żelechowie.

Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce. Malował sceny rodzajowe, ukazując z dużym autentyzmem życie wsi polskiej i ukraińskiej oraz sceny myśliwskie. Zasłynął jako twórca nastrojowych pejzaży, w których z wielką wrażliwością przedstawiał piękno przyrody. Sławę przyniosły mu również przedstawienia zwierząt, w tym ptactwa (m.in. czaple, żurawie) oraz przede wszystkim koni, które z pasją malował jako rozpędzone Czwórki i Trójki.

W zbiorach łowickiego muzeum znajduje się szkic malarski „Krajobraz z jeziorkiem w lesie” z ok. 1900 r. oraz rysunek obustronny „Oberek” (1878 r.) / „W Sudanie” (1884 r.). Ponadto na ekspozycji podziwiać można kilka prac ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i z kolekcji prywatnych. Dodatkowo od 7 listopada do 31 grudnia b.r. prezentujemy kilka dzieł ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zapraszamy!

Wydarzenie dofinansowane jest z budżetu Gminy Miasta Łowicza oraz z programu Małe Granty 2019.

 

 • plakat chelmonski 2019 jpg mini

Obwieszczenie w sprawie wyników w wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego

 

 

 • Bez tytułu

Szkolenie - „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP"

 

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP”

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Alina Sarnacka - posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwie finansowego, w tym 23-letnie w przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (udział w rynku począwszy od pierwszych projektach tego typu w Polsce od 1996 – na zlecenie Międzynarodowych Instytucji Finansowych) na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych.

Zapisy na stronie http://bit.ly/spinf3010

Link do informacji na Facebooku

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412/2384034988392269/?type=3&theater

 

 • 1

Spotkanie z cyklu Ludzie z pasją - ,,Łowickie drogi w twórczości Stanisława Żaka''

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu
we współpracy
z Klubem Seniora ''Radość'' w Łowiczu
i Muzeum w Łowiczu
serdecznie zapraszają
na spotkanie z cyklu Ludzie z pasją

,,Łowickie drogi w twórczości Stanisława Żaka''

25 października 2019 r. /piątek/ godz. 14.00

 Promocja książki
,,Poznajmy Łowicz i okolice''
Możliwość nabycia publikacji autora

WSTĘP WOLNY

 

 • Plakat Żak A3

Dyżur online o eksperta z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

 

Szanowni Państwo,

14 października br. w godzinach 10:00- 11:00 organizujemy kolejny dyżur online naszego eksperta z zakresu Prawa Zamówień Publicznych dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran

Dyżur eksperta odbywa się na  naszym internetowym Forum Wymiany Wiedzy na które należy się zarejestrować pod adresem www.szkoleniarpo@lodzkie.pl

Forum pomaga w  jeszcze lepszym wykorzystaniu potencjału, jaki dają szkolenia. Forum umożliwia prowadzenie pomiędzy użytkownikami moderowanej, wielowątkowej dyskusji. Dzięki temu po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają możliwość dyskusji między sobą, jak również z prowadzącym szkolenie.

 

Zapraszamy także do zadawania bezpośrednich pytań ekspertowi na maila: ekspert@szkoleniarpo.lodzkie.pl

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Nowy obraz

Koncert ku czci św. Jana Pawła II

 

Starosta Łowicki – Marcin Kosiorek oraz Proboszcz Parafii Katedralnej – Ks. Robert Kwatek serdecznie zapraszają na Koncert ku czci św. Jana Pawła II w 20. rocznicę pielgrzymki do Łowicza, który odbędzie się w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu.

Koncert wykonają dla Państwa:
Grażyna Zielińska - sopran
prof. Janusz Purzycki - skrzypce
Szymon Olszański - organy
Gerald Spitzner - kompozytor
 

Grażyna Zielińska urodziła się w Zakopanem, jako jedyna córka w bardzo muzykalnej rodzinie. Pierwszym nauczycielem śpiewu była jej matka Julia Zielińska. W 14 roku życia rozpoczęła naukę w szkole Muzycznej w Zielonej Górze w klasie prof. Lidii Gawrylarz (uczennica prof. Adriany Lenczewskiej. W wokalnej genealogii: Wanda Ossoria - Dobiecka, Matylda Marchiesi, Manuel Garcia). W latach 1981 – 87 studia w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu u prof. Zofii Grajnert na kierunku „wokalno – aktorskim“ (operowym) oraz pedagogicznym. 1987 – dyplom mgr. art. 1987 – zaangażowana w Teatrze Wielkim w Łodzi. 30.11.1992 - dyplom w Wyższej Szkole Muzycznej Mozarteum w Salzburgu. Od ukończenia studiów dalszy rozwój artystyczny doskonaliła u prof. Olivery Miljakovicz, śpiewaczki ze Staatsoper w Wiedniu (uczennica prof. Giny Cigna w Mediolanie i prof. Ludwiga Webera w Wiedniu), oraz u prof. Pohl – Tanaka Nanako (uczennica swojego wujka Ikuma Dan – najsłynniejszego kompozytora operowego Japoni, prof. Hideo Saito – nauczyciel dyrygenta Seiji Ozawa, oraz u prof. Sviatoslava Richtera). Zdobywczyni 1. Nagrody za rok 2001 w dziedzinie kultury przyznaną przez Republikę Austrii. Bierze udział w wielu Międzynarodowych Festiwalach min. Wiener Festwochen. Dokonuje dużo nagrań dla radia i telewizji w kraju i za granicą. 1992 – otrzymała obywatelstwo austriackie. Jej droga artystyczna wiedzie przez wiele krajów Europy i nie tylko, m. in. Niemcy, Belgia , Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Włochy, Austria, Czechosłowacja, Słowacja, Jugosławia, Ameryka, Japonia. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną. Wiele jej uczniów zostaje laureatami międzynarodowych konkursów, jak również występuje na scenach Europy. 2004 - zostaje wybrana przez Międzynarodowe Consortium w Rzymie do wykonania partii sopranowej “Wielkiej Mszy Jana Pawła II”, dla której to głosu Maestro Gerald Spitzner skomponował. Zostaje mianowana kierownikiem artystycznym w Rzymie wyżej wymienionej mszy, prawykonanie 18.5.2005. W 2010 r. Zostaje zaproszona do Asyżu z okazji jubileuszu ogłoszenia Bazyliki głową i matką całego zakonu Minorytow, oraz 780 rocznicy złożenia ciała Św. Franciszka w tejże świątyni, podczas, którego wykonała „Hymn stworzenia” do słów Św. Franciszka. Współpracuje z wieloma kompozytorami z Polski i z zagranicy. Wielkie znaczenie miała przyjaźń z prof. Henrykiem, Mikołajem Góreckim. Na jej prośbę postanawia skomponować dzieło poświęcone Bl. Ks. Piotrowi Dankowskiemu zamordowanemu w Oświęcimiu. Ciężka choroba i śmierć kompozytora przerywa cały plan. Wiele dzieł zostaje napisanych dla jej głosu miedzy innymi:
Msza “Wielka Msza Jan Paweł II”
Msza “Święty Athanazius”
Msza “Jan Sobieski”
Msza nr. 4 “Święta Faustyna”
Msza nr. 5 “Święty Rafał Kalinowski”
Oratorium “Dziecięca golgota”
“Stabat Mater”
“Matthäus – Passion”
Opera “Aelia”
Opera “Hemma”
“Quoniam”
Msza nr. 7 “Koronacyjna”

Repertuar: Opery, operetki, oratoria, msze, pieśni itd.
Kompozytorzy miedzy innymi: W.A. Mozart, J.S. Bach, G. Verdi, R. Wagner, G. Puccini, G. Donizetti, G. Bizet, A. Dvorak, P. Mascgni, S. Rachmaninow, P. I. Tschaikowski, S. Moniuszko, F. Chopin, F. Schubert, R. Schuman, J. Brahms, J.N. David, H. Schutz, F. Nowowiejski, K. Wilkus, B. Stieler, G. Spitzner.

Szymon Olszański - Edukację muzyczną rozpoczął w roku 1996 w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy gdzie od 2003 roku uczył się gry na organach. W 2014 roku ukończył studia na Wydziale Instrumentalnym w bydgoskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w klasie organów prof. Piotra Grajtera i prof. dra hab. Radosława Marca. Swoje umiejętności doskonalił na licznych mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych m. in. przez takich organistów jak: Julie Brown, Robert Bates, Maria Nacy (USA), Guy Bovet (Szwajcaria), Gustavo Delgado Parra (Meksyk), Matteo Imbruno, Christian Tarrabia (Włochy), Olivier Latry, François Espinasse, Jean-Patrice Brosse (Francja), David Ponsford (Wielka Brytania), Martin Rost, (Niemcy), Józef Serafin, Julian Gembalski i Marek Toporowski (Polska). Dokonuje regularnych nagrań dla programu II Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Pełni funkcję organisty w bydgoskim kościele Ewangelicko – Metodystycznym pw. Opatrzności Bożej jak również jest pedagogiem w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Występował z orkiestrami symfonicznymi bydgoskiej Akademii Muzycznej jak również Filharmonii Pomorskiej prowadzonych przez takich dyrygentów jak Paul Esswood (Wielka Brytania), Diego García Rodríguez (Hiszpania), Eugene Zigane, Mariusz Smolij (USA), Zygmunt Rychert (Polska). Brał udział w wielu konkursach organowych. W roku 2009 uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie organowym w Krasnobrodzie a w 2012, zdobył drugie miejsce w I Konkursie Organowym w Katowicach. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie organów prof. dra hab. Radosława Marca. Ponadto studiuje na Uniwersytecie Sztuki CODARTS w Rotterdamie na kierunku Master of Music. Kształci się tam u takich wykładowców jak Bas de Vroome, Ben van Oosten, (gra organowa) i Hayo Boerema (improwizacja organowa).

Janusz Purzycki ur. w Szczecinie jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Prowadzi klasę skrzypiec w Katedrze Instrumentów Smyczkowych oraz Studia Orkiestrowe dla kandydatów na solistów i koncertmistrzów. Występuje jako solista i kameralista. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce. Prowadzi również działalność literacką. Jest autorem kilku tomików wierszy, m.in. Listy z ziemi (1994), Przerwane przedstawienie (2000), Jestem Marią Magdaleną (2004), Niech milczenie będzie twoim bogiem: zapiski wojenne (2010), oraz laureatem wielu konkursów poetyckich.

 

 

 • plakat

Konkurs „Łowiczaku młody, nie marnuj wody!”

 

W celu upowszechnienia wśród dzieci zasad ochrony środowiska oraz umiejętności korzystania z zasobów wody – ich oszczędzania, dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych  organizuje się Konkurs na przygotowanie utworu poetyckiego zwanego wierszem, propagującego postawy ekologiczne. Organizatorem konkursu jest Starosta Łowicki.

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na warsztaty: „Namaluj” obraz metodą decoupage

 

Jeśli lubisz własnoręcznie tworzyć dekoracje, nadawać przedmiotom własny charakter – te warsztaty są dla Ciebie! Podczas zajęć uczestnicy wykonają obraz, wykorzystując papier decoupage z wybranymi motywami malarskimi, farby akrylowe i dekoracyjne szablony. Z odrobiną wyobraźni i zmysłu artystycznego powstanie ciekawa praca, którą możemy powiesić we wnętrzu lub obdarować przyjaciół.
Na warsztatach użyjemy papieru decoupage łódzkiej firmy ITD Collection.

Zajęcia odbędą się w niedzielę 20 października 2019 r. o godz. 11.00 i 14.00.

Zapewniamy materiały plastyczne. Koszt zajęć 15 zł/os.
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych.
Czas trwania zajęć – 2 godziny.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.

Serdecznie zapraszamy!”

 

 • plakat warsztaty decoupage2019

XV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 7 października 2019 roku, godz. 14.30 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.          

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Łowiczu za lata 2019 i 2020.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr X/62/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 7. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Kamper Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zagości w Łowiczu

 

Kamper Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zagości w Łowiczu z ofertą bonów na szkolenia dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z propozycji ŁSSE w mobilnym punkcie rekrutacji
8 października br. od godz. 11  na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30

Aż 30 dni, wszystkie powiaty województwa łódzkiego i tysiące bonów rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw!

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz drugi rusza w trasę z bonami w ramach projektu Strefa RozwoYou 2. Spółka ponownie wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom z całego województwa. Mobilne centrum doradcze i punkt rekrutacyjny Regio Strefy wyruszą w trasę, podczas której mieszkańcy z regionu łódzkiego będą mogli aplikować o środki unijne na usługi rozwojowe.

Eksperci z ŁSSE zachęcają osoby samozatrudnione oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego województwa do inwestowania w pracowników i rozwój ich kompetencji. We wrześniu 2019 roku ŁSSE uruchomia projekt Strefa RozwoYou 2, który oferuje wsparcie finansowe szkoleń, kursów i usług doradczych. Dofinansowanie wynosi do 80% wartości bonów.

Aby dotrzeć z informacją o projekcie  do przedsiębiorstw w całym regionie i ułatwić im start w projekcie, ŁSSE zdecydowała się po raz drugi utworzyć specjalny mobilny punkt rekrutacji, w którym nie tylko informacją, ale też konkretną pomocą przy wypełnianiu aplikacji będą służyć doradcy projektu. Camper Regio Strefy od 24.09 będzie jeździł po Łódzkiem. Mobilny punkt informacji pozwoli przedsiębiorcom aplikować do projektu blisko siedziby firmy i z pomocą doradców. Szczegółowy plan podróży wraz z datami i adresami postoju kampera będzie można znaleźć na stronie www.facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/.

Strefa RozwoYou – jak to działa w praktyce?

Dofinasowanie przyznawane w ramach projektu ma postać bonów, o które należy aplikować poprzez formularz on-line dostępny na stronie projektu: www.strefarozwoju.lodz.pl. Zgłoszenie nie powinno zająć więcej niż 15 minut i wymaga jedynie niezbędnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Weryfikacja i kwalifikacja zgłoszenia trwają do 10 dni roboczych, od dnia wysłania pełnej aplikacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przedsiębiorca zawiera umowę wsparcia i w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania dokonuje wpłaty wkładu własnego (w wysokości odpowiednio 20% lub 50% wartości  bonów). W tym momencie jego pracownicy mogą rozpocząć korzystanie z oferty kursów, szkoleń i doradztwa, znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Bony są przekazywane w formie elektronicznej i posiadają własne numery ID. Jeden bon posiada wartość 70 zł i uprawnia do skorzystania z usługi szkoleniowej, usługi doradcze oraz studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że wsparcie nie może przekroczyć 9240 zł na jednego pracownika (w tym wkład własny).

Wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości firmy i ewentualnych preferencji w zakresie dofinansowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dotację do 80%, natomiast średnie do 50%. Jeśli średnie przedsiębiorstwo należy do grupy wysokiego wzrostu zatrudnienia, może liczyć na podniesienie kwoty dofinansowania do 60%. W przypadku, gdy średni przedsiębiorca deleguje na usługi rozwojowe pracowników o niskich kwalifikacjach i/lub pracowników pow. 50 r.ż. otrzyma zwrot proporcjonalnie obliczonej części wpłaconego wkładu własnego po zweryfikowaniu tego faktu na etapie rozliczenia usługi rozwojowej

Strefa RozwoYou 2 jest kolejnym projektem ŁSSE skierowanym do przedsiębiorców z naszego województwa. Spółka w swojej ofercie ma również obsługę procesu inwestycyjnego oraz możliwość skorzystania ze znacznych ulg podatkowych. Wsparcie oferowane inwestorom przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomocą regionalną udzielaną  z tytułu: nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Pełna oferta ŁSSE S.A. dostępna jest na stronie www.sse.lodz.pl.

 

 • ciag-znaków-UE
 • ŁSSE_logo PL
 • logo-SR2
 • Grafika_FB_kamper

Podsumowanie zadania „Na łowicką nutę”

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci wraz z rodzicami na podsumowanie zadania „Na łowicką nutę – nowe zajęcia edukacyjne w Muzeum w Łowiczu” w niedzielę 13 października 2019 r. o godz. 14.00 w Skansenie w Maurzycach.

 

W programie:

– podsumowanie cyklu lekcji muzealnych „Mali muzykanci”

Wrzesień wypełniony był lekcjami muzealnymi dla grup szkolnych. W oparciu o posiadane muzealia, dokumenty i eksponaty przygotowano karty pracy do lekcji „Mali muzykanci”. Uzupełnienie lekcji o pomoce dydaktyczne metody Montessori rozwinęło ofertę edukacyjną o nowe materiały i metody pracy z dziećmi. Przyjemnie było popatrzeć, jak podczas lekcji dzieci z zaangażowaniem tworzyły modele instrumentów z materiałów plastycznych oraz artykułów z recyklingu.

 

– koncert łowickiej muzyki ludowej w wykonaniu Kapeli Szymona połączony z potańcówką

Zapraszamy rodziny z dziećmi do wspólnej przygody z łowicką muzyką ludową. Podczas wydarzenia usłyszycie najbardziej znane łowickie melodie oraz spróbujecie swoich sił w łowickich tańcach ludowych.

 

– poczęstunek Koła Gospodyń Wiejskich

Aby mali i duzi mieli wystarczająco dużo sił do zabawy i tańca, będzie można posilić się tradycyjnymi specjałami kuchni łowickiej.

 

Serdecznie zapraszamy, niech będzie to prawdziwie rodzinna, roztańczona niedziela!

 

 

 • plakat_muzeum

Przekazanie symbolicznego czeku na zakup karetki

 

30 września 2019 r. Zdunach na ręce Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Krzysztofa Janeckiego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński przekazał symboliczny czek na kwotę 400 tys. zł na zakup karetki. To element realizacji ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. W ramach programu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego. Wizyta w Zdunach była okazją do podziękowań wobec przedstawiciela Ministra Zdrowia skierowanych przez Starostę Łowickiego Marcina Kosiorka za rządową dotację, dzięki której obecnie prowadzony jest gruntowny remont oddziału pediatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 

 • 71058258_2961704497388752_2900037582698053632_n
 • 71538834_2961704624055406_4607761487765700608_n
 • 72311988_2961704337388768_4853580655302279168_n
 • 71198869_2961704550722080_5786508519054245888_n
 • 71583934_2961704397388762_6242830209930756096_n
 • 71134436_2961704440722091_8203332310670508032_n

Podpisanie umów na remonty dróg w gminach Powiatu Łowickiego

 

W Starostwie Powiatowym w Łowiczu miało miejsce podpisanie umów na remonty dróg w gminach Powiatu Łowickiego z wykorzystaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Umowy podpisywał Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Starosta Łowicki Marcin Kosiorek, Wicestarosta Łowicki Piotr Malczyk oraz Wójtowie wraz ze Skarbnikami z gmin, które uzyskały dofinansowanie na inwestycje zarówno na drogach powiatowych, jak i gminnych. W spotkaniu uczestniczyli również Senator Przemysław Błaszczyk oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Waldemar Wojciechowski.

 

 • 70188225_2961546577404544_7499135945334063104_n
 • 71043997_2961546337404568_5839365109608087552_n
 • 71074571_2961545654071303_8587540706078228480_n
 • 71103082_2961546944071174_8077611299292315648_n
 • 71117680_2961545357404666_2140762363484176384_n
 • 71219796_2961547117404490_8690225660364324864_n
 • 71260648_2961545584071310_7611258033691164672_n
 • 71295947_2961546204071248_5359840162857615360_n
 • 71779610_2961546477404554_1751591683121741824_n
 • 72084088_2961545510737984_6301151605202878464_n
 • 72126516_2961545840737951_7993084697934561280_n
 • 72234776_2961547040737831_1332458512038494208_n
 • 71503351_2961545260738009_940406479851094016_n

Koncert muzyki francuskiej „Pod niebem Paryża”

 

28 września br. w Muzeum w Łowiczu odbył się koncert muzyki francuskiej „Pod niebem Paryża”. Mieliśmy szanse usłyszeć kompozycje m. in. Charlesa Gounoda, Astora Piazzolli, Edith Piaf, Stephana Grappelliego, Django Reindhardta czy Richarda Galliano. Wspaniali artyści: Weronika Mońka – skrzypce, Michał Chwała – gitara oraz Maciej Drapiński – akordeon przenieśli nas do miasta zakochanych, Paryża...
Z instrumentalistami wystąpiła również młoda wokalistka związana z łowickimi Koderkami - Malwina Ciesielska.
Z zaproszenia na ten koncert skorzystało wiele osób, wśród nich na sali barokowej obecny był Jego Ekscelencja Wojciech Osial, Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk oraz Dyrektor Muzeum w Łowiczu – Grzegorz Dębski.

 

 • DSC_7543
 • DSC_7547
 • DSC_7552
 • DSC_7553
 • DSC_7561
 • DSC_7563
 • DSC_7564
 • DSC_7566
 • DSC_7575
 • DSC_7577
 • DSC_7603
 • DSC_7608
 • DSC_7614
 • DSC_7631
 • DSC_7635
 • DSC_7639
 • DSC_7648
 • DSC_7656

„Bezpieczny Maluch” - ponownie w Łowiczu Bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży i ich partnerów

 

Po sukcesie pierwszej edycji bezpłatnych warsztatów dla kobiet w ciąży i ich partnerów oraz licznych próśb o zorganizowanie następnych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z firmą „MEDIKURS”, prowadzącą kampanię „Bezpieczny Maluch” oraz Starostwem Powiatowym w Łowiczu zaprasza na drugą edycję takich warsztatów. W tej edycji jedną z prelegentek będzie Bogumiła Cebula, położna koordynująca na oddziale ginekologiczno-położniczym naszego ZOZ, która – jak sama mówi, zawsze chciała pracować z matką i dzieckiem, tam gdzie rodzi się życie. Więcej o naszej wspaniałej położnej, dla której praca jest pasją można przeczytać pod linkiem:

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328747328065336&id=270654727207930&__tn__=K-R

 

Warsztaty odbędą się 11 października, początek o godzinie 17.00 i potrwają do godziny 20.00. Miejsce warsztatów: sala konferencyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30 A.  (Tam gdzie mieszczą się wydziały: Geodezji i Kartografii, Architektoniczno-Budowlany, Inwestycji i Zamówień publicznych oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami.

           

Aby wziąć udział w warsztatach należy się zarejestrować w formularzu zgłoszeniowym pod linkiem:

 

https://bezpiecznymaluch.com.pl/warsztaty/zapisz/sie

 

Tematy poruszane na warsztatach:

Pierwsza pomoc (60 minut)

 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych u niemowląt (bezdech, ciało obce w drogach oddechowych, utrata przytomności)
 • Unikanie zagrożeń
 • Bezpieczny sen niemowlęcia (Zespół Śmierci Łóżeczkowej – SIDS)

Bezpieczny Maluch w podróży (40 minut)

 • Prawidłowy dobór fotelika do samochodu
 • Zasady bezpiecznego przewożenia dziecka w samochodzie
 • Prawidłowy montaż fotelika

Bezpieczeństwo kobiety ciężarnej (35 minut)

 • Pierwsza Pomoc w stanach nagłych u kobiet w ciąży
 • Ciąża a pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna w samochodzie
 • Prawidłowa jazda w pasach bezpieczeństwa
 • Nieprawidłowe ułożenie pasa biodrowego, poważnym zagrożeniem dla ciąży
 • Miejsca w samochodzie które powinna unikać kobieta w trzecim trymestrze ciąży
 • Czy poduszka powietrzna jest bezpieczna w ciąży?

Tematy towarzyszące:

 • Pielęgnacja skóry kobiet w ciąży (10 minut)
 • Żywienie niemowląt (20 minut)
 • Komórki macierzyste - świadoma inwestycja w przyszłość (0 minut)
 • Wsparcie laktacji/prawidłowy dobór akcesoriów do karmienia (10 minut)

Koniec warsztatów zwieńczy łatwy konkurs z praktycznymi nagrodami.

Z uwagi, że liczba miejsc w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu jest ograniczona sugerujemy nie czekać z rejestracją do ostatniej chwili.

Szczegółowo o programie „Bezpieczny Maluch”, w tym z opiniami na temat warsztatów można zapoznać się na stronie:

 

bezpiecznymaluch.com.pl/

oraz tutaj:

https://www.facebook.com/events/539335256812468/

 

 • Scan_1
 • IMG_20190606_172630
 • IMG_20190606_172744
 • IMG_20190606_175055
 • IMG_20190606_193851

XIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 września 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XII i XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych
  i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 6. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja
  o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
  w okresie między sesjami.
 13. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

PIERWSZA ROZGRYWKA GRY NA SMARTFONY „TROPEM TAJEMNICZEGO SKARBU’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu we współpracy
 z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi

 

przygotowała gratkę dla miłośników książek i… gier!

To gra na smartfony „Tropem tajemniczego skarbu ”.

 

Aby wziąć udział w grze:

przyjdź 28 września 2019 r.

o godz. 11.00

do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

 

zabierz ze sobą naładowany smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu
 i włączonym dokładnym trybem określania lokalizacji (GPS).

Graj i wygraj atrakcyjne nagrody!

 

Przemierzając ulice Łowicza, będzie można poznać ciekawostki o mieście i postaciach z nim związanych. Zapewniamy, że jest co odkrywać! Gra będzie dotyczyła głównie muzealnika
 i regionalisty związanego przez kilkadziesiąt lat z Łowiczem.

 

 

Regulamin gry i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.pbplowicz.blogspot.com

 

Gra miejska na smartfony organizowana jest w ramach cyklu gier terenowych
TAJEMNICZE ŁÓDZKIE z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego,
które zostały objęte Patronem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego
Grzegorza Schreibera.

Fundatorem nagród jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Pierwsza rozgrywka skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu łowickiego w ramach rozgrywek międzyszkolnych.W danym zespole może być maksymalnie 5 osób (w tym opiekun – osoba dorosła) z danej szkoły. Ilość drużyn z danej szkoły będzie ustalana z Organizatorami. W przypadku zgłoszenia drużyn szkolnych dopuszcza się możliwość udziału w grze osób niepełnoletnich przy założeniu, że w każdej grupie będzie jedna osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność
za osoby niepełnoletnie.

 

Formularze zgłoszeniowe drużyn wraz z deklaracjami i zgodami na przetwarzanie danych osobowych, przyjmujemy do 26 września 2019 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy biblioteka@pbplowicz.pl
 lub telefoniczny: 46 837 38 74

 

 • Plakat - gra miejska 2019

Dożynki Prezydenckie w Spale z wieńcem z Jackowic

 

W  dniach 14-15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Uroczystości te nawiązują do zapoczątkowanej przez Prezydenta Ignacego Mościckiego tradycji. Dożynki w Spale wyrażają szacunek państwa dla ciężkiej pracy rolnika oraz przywiązanie do narodowej tradycji.

Województwo Łódzkie reprezentował wieniec z naszego powiatu wykonany przez mieszkańców wsi Jackowice. Do Spały z wieńcem udała się 10-osobowa delegacja wsi Jackowice z gminy Zduny oraz kapela ludowa zespołu „Blichowiacy”. Wieniec w kształcie korony ze wszystkich zbóż umajony kwiatami polnymi przeplatany jarzębiną, która zapewnić ma przyszłoroczne dostatnie plony i leszczyną chroniącą przed piorunami. Krzyż na szczycie korony to symbol katolickiej wiary. Wieniec z przesłaniem patriotycznym, bowiem w środku korony umiejscowiony został orzeł, symbol polskości a na dolnym krańcu wieńca – mapa Polski w biało – czerwonych barwach. Z racji przypadającej w tym roku pełnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – data 1939-2019. Wieniec ten to symbol wiary, miłości i wdzięczności Bogu za tegoroczne plony.

 

 • DSC_7406
 • DSC_7413
 • DSC_7417
 • DSC_7418
 • DSC_7421
 • DSC_7426
 • DSC_7431
 • DSC_7434
 • DSC_7438
 • DSC_7444
 • DSC_7445
 • DSC_7449
 • IMG_0968
 • IMG_0969
 • IMG_0974
 • IMG_0977
 • IMG_0982
 • DSC_7423

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie Uchwały Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 września 2019 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwać będą od 16 do 30 września br.

 

Konkurs fotograficzny

 • Plakat - Ekol. Konkurs Fotograficzny 2019
 • regulamin - Ekol. Konkurs Fotograficzny 2019
 • karta i zgoda EKF - o. niepełnoletnie
 • karta i zgoda EKF - o. pełnoletnie

„Wrzesień 1939 roku nad Bzurą” – program słowno-muzyczny

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na

„Wrzesień 1939 roku nad Bzurą” – program słowno-muzyczny

sobota 14 września 2019 r., godz. 16.00

Muzeum w Łowiczu

Stary Rynek 5/7

 

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaczy Ksinzoki

Młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

 

Program został przygotowany w oparciu o fragmenty książki Romana Abrahama, generała bryg. Kawalerii Wielkopolskiej wchodzącej w skład Armii Poznań. Zaprezentowane zostaną także polskie pieśni patriotyczne przełożone przez Zespół Śpiewaczy Ksinzoki na gwarę łowicką.

Wstęp wolny.

Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Starosty Łowickiego i Burmistrza Miasta Łowicza.

 

 • plakat koncert ksinzoki jpg mini

Wystawa z okazji 250. Rocznicy utworzenia Warmińskiej Poczty przez Biskupa Ignacego Krasickiego

 

Muzeum w Łowiczu i Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej

 

zapraszają na wystawę z okazji

 

250. Rocznicy utworzenia Warmińskiej Poczty przez Biskupa Ignacego Krasickiego

 

w dniu 13 września w godz. 10.00 – 16.00

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

Wydarzenie pod Honorowym Patronatem

Biskupa Andrzeja F. Dziuby

oraz

Burmistrza Miasta Łowicza

 

Ignacy Krasicki (1735 -1801), poeta, prozaik, publicysta i encyklopedysta, jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia, jako biskup warmiński w 1768 r. wydał decyzję o utworzeniu poczty. O tej interesującej części historii Warmii przypomina wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej z Olsztyna.

Warto również przypomnieć, że w 1795 r. Krasicki został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i przeniósł się wówczas z Lidzbarku Warmińskiego do Łowicza, a następnie do rezydencji w Skierniewicach.

Wystawa będzie prezentowana tylko 1 dzień. Towarzyszą jej przygotowane przez Stowarzyszenie specjalnie na tę okazję pamiątkowe pocztówki, koperty, znaczki.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 • Plakat-Lowicz

Narodowe Czytanie w Powiecie Łowickim

 

8 polskich nowel zostało dedykowanych przez parę prezydencką na tegoroczną edycję Narodowego Czytania. „Sachem”, „Rozdziobią nas kruki i wrony”, „Katarynka”, „Dobra Pani”, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, „Orka”, „Dym”, „Sawa” – to tytuły nad którymi pochylili się goście zgromadzeni w sali barokowej łowickiego muzeum. Narodowe Czytanie stało się okazją, by wrócić pamięcią do szkolnych lat i kart nowel. Na zaproszenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odpowiedziało wiele osób, wśród nich Starosta Łowicki Marcin Kosiorek i Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Marek Jędrzejczak. Dziękujemy, że akcja Narodowego Czytania w naszym regionie wpisała się już w kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych i spotka się z życzliwym przyjęciem będąc kolejną okazją do sięgnięcia po wybitne działa polskiej literatury.

 

 • 69692014_2941878819371320_9063234194108317696_o
 • 70022756_2941877812704754_7988247765895348224_o
 • 70344694_2941877712704764_605642405084921856_o
 • 69476466_2941238272768708_3209963135741984768_n
 • 69668088_2941238202768715_4952521759610896384_n
 • 69780339_2941238246102044_4714651056120791040_n

Mała książka – wielki człowiek

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wraz z  ponad 5200 bibliotekami w Polsce rozpoczęła realizację projektu „Mała książka – wielki człowiek” .

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki
z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie pojawi się na stronie www-wielki-czlowiek.pl pod koniec maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

Materiały prasowe do pobrania: wielki-czlowiek.pl/dla-mediow/

 

 • PLAKAT 2019

Warsztaty z haftu koralikowego "Zabawa na ludowo"

 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej  zaprasza na tematyczne warsztaty pn. "Zabawa na ludowo" w dniu 7 września 2019 r. o godz.16.00. Warsztaty poprowadzi twórczyni ludowa - Pani Małgorzata Kosiorek. W trakcie warsztatów zaprezentowany zostanie haft koralikowy.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Wstęp wolny

 

 • plakat haft koralikowy

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

Muzeum w Łowiczu

zaprasza na obchody

Europejskich Dni Dziedzictwa

 

piątek, 13 września 2019 r. godz. 9.00 – 14.00

Muzeum w Łowiczu.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to obecnie największy w Europie projekt społeczny, kulturalny i edukacyjny. Głównym celem ustanowionych od 1991 r. EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Polski splot”. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy program kulturalny pt:

TRADYCJĄ SPLECIONE -STROJE LUDOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

W programie:

I. Warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży

godz. 9.00, 11.00, 13.00

(obowiązują zapisy, nr tel. 46 8373928 wew. 36)

 

II. Wykład „Różnorodność strojów ludowych na terenie województwa łódzkiego”

Alicja Woźniak, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

Wstęp wolny.

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu!

 

 • plakat z programem jpg mini

Wystawa "Roman Artymowski 1919 – 1993"

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę

Roman Artymowski 1919 – 1993

Malarstwo – grafika

Wystawa w 100. rocznicę urodzin

 

Wernisaż 14 września 2019, godz. 15.00

Wystawa czynna do 10 listopada 2019

Muzeum Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

Roman Artymowski, artysta malarz, grafik i pedagog, urodził się w 1919 r. we Lwowie. W 1949 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jego nauczycielami byli Eugeniusz Eibisch (malarstwo), Andrzej Jurkiewicz, Konrad Srzednicki (grafika) i Czesław Rzepiński (rysunek).

Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym, a także grafiką artystyczną i książkową. Stosował zróżnicowane techniki malarskie (olej, enkaustyka, akryl). Przede wszystkim jednak był mistrzem akwareli, wykonywanej na cienkim, ryżowym papierze, tworząc z prac kompozycje collage. Zajmował się również mozaiką. Stosował wiele technik graficznych (drzeworyt, linoryt, akwaforta, akwatinta, litografia, serigrafia). Do 1956 r. uprawiał malarstwo realistyczne, później zainteresował się abstrakcjonizmem i znany jest głównie, jako przedstawiciel tego nurtu w polskiej sztuce powojennej.

Dużo podróżował organizując m.in. wystawy polskiego malarstwa za granicą. Ważną dziedziną jego działalności była praca pedagogiczna. Wykładał na wielu polskich i zagranicznych wyższych uczelniach artystycznych (m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Bagdadzie, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, Uniwersytet w Damaszku).

Współpracował z wieloma czasopismami, popularyzując polską sztukę (m.in. „Przegląd Artystyczny”, „Świat”, „The Polish Review”).

Jego prace były wystawiane na ponad 120 wystawach w Polsce i za granicą.

W latach 70. rozpoczął remont XIX-wiecznego pałacu gen. Stanisława Klickiego w Łowiczu, który stał się jego domem i pracownią. Wraz z żoną Zofią Artymowską założył w 1992 r. fundację „Promocja Polskiej Sztuki Wizualnej” z siedzibą w Łowiczu, a pałac pełnił funkcję galerii obojga artystów.

Zmarł w 1993 roku w Łowiczu.

W setną rocznicę urodzin Romana Artymowskiego Muzeum pragnie przypomnieć sylwetkę i twórczość wybitnego artysty, którego ostatnie lata życia były związane z Łowiczem. Wystawa prezentuje blisko 40 prac z różnych etapów jego twórczości: akwarele, grafiki, akryle i enkaustyki powstałe od lat 50. po lata 80. XX w., pochodzące ze zbiorów rodzinnych.

 

 • plakat R. Artymowski mini

Łódzkie na plus z Funduszami Europejskimi”

 • agedna
 • zaproszenie

Narodowe Czytanie 2019

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza na 8. edycję Narodowego Czytania,  które odbędzie się 8 września 2019 r. /niedziela/  w sali barokowej Muzeum w Łowiczu. W tym roku zapraszamy do wspólnego czytania Nowel polskich. W roli lektorów usłyszymy osoby znane  z życia Powiatu Łowickiego.  Imprezę uświetni występ muzyczny zespołu Aldo Duo w składzie: Dominik Domińczak - klarnet oraz Aleksander Stachowski – akordeon, jeden
z najbardziej dynamicznych i kreatywnych zespołów muzycznych młodego pokolenia.

Będzie również  możliwość otrzymania okolicznościowego stempla.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy !

 

 • Plakat NC 2019 m

Mali muzykanci

 

Muzeum w Łowiczu w ramach zadania

Na łowicką nutę – nowe zajęcia edukacyjne w Muzeum w Łowiczu

zaprasza grupy szkolne do udziału w lekcjach muzealnych połączonych z warsztatami

„Mali muzykanci”

Na zajęcia obowiązują zapisy:

Dział Naukowy Muzeum w Łowiczu, tel. 46 837 39 28 wew. 36

Projekt ma na celu popularyzację ważnego elementu kultury ludowej dawnego Księstwa Łowickiego, jakim jest muzyka ludowa i tradycje muzyczne regionu. W oparciu o posiadane muzealia, dokumenty, planowane są wydarzenia dla dzieci i młodzieży – rozszerzenie oferty edukacyjnej o lekcję muzealną „Mali muzykanci”, a w ramach podsumowania – koncert łowickiej muzyki ludowej połączony z potańcówką.

Tradycje muzyczne były w Księstwie Łowickim bardzo ważne, dlatego istotne jest zaprezentowanie ich szerszej publiczności. Dzięki wydaniu kart pracy do lekcji „Mali muzykanci” muzeum będzie mogło zaprezentować swoje zbiory oraz poszerzyć ofertę edukacyjną. Uzupełnienie lekcji muzealnych o pomoce dydaktyczne metody Montessori rozwinie ofertę edukacyjną o nowe materiały i metody pracy z dziećmi.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu EtnoPolska 2019.

 

 • NCK_EtnoPolska_2019_rgb
 • Pillati 4 (Large)

I N F O R M A C J A

Informacja Starosty Łowickiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Łowickiego.

 • Inf

XII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 sierpnia 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa
  na terenie Powiatu Łowickiego.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
  im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu,
  ul. Powstańców 1863 r. 12d, 99-400 Łowicz.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu
  od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania
  i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych
  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego,
  od dnia 1 września 2019 roku.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linie komunikacyjne na terenie Powiatu Łowickiego.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego
  na 2019 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 25. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 26. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 27. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Spotkanie animacyjne

 • Łowicz 2

Konkursy wiedzy o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkursy wiedzy o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Celem Konkursów jest:

 • podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa łódzkiego na temat działalności WFOŚiGW w Łodzi,
 • przekazywanie wiedzy o możliwościach i zasadach udzielania wsparcia finansowego przez WFOŚiGW w Łodzi potencjalnym beneficjentom,
 • promowanie programów realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • promowanie wśród mieszkańców województwa zachowań proekologicznych,
 • wyrabianie nawyku dbania o własne otoczenie,

Konkursy przeprowadzone zostaną w dniu 25 sierpnia 2019 roku w ramach imprezy plenerowej „Dożynki Wojewódzkie 2019”, organizowanej na terenie Stadniny Koni w Walewicach w dwóch kategoriach:

 • wiedzy o działalności WFOŚiGW w Łodzi
 • wiedzy o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Do Konkursów mogą przystąpić wszyscy uczestnicy i goście imprezy plenerowej „Dożynki Wojewódzkie” organizowanej na terenie Stadniny Koni w Walewicach w dniu 25 sierpnia 2019 r.

 

Wernisaż wystawy: „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”

 

Muzeum w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Łowicki Wehikuł Czasu

zapraszają na wernisaż wystawy:

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu”

1 września 2019 r. godz. 15.00

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

1 września 1939 r. o godz. 4.40 nalotem na Wieluń, rozpoczęła się największa tragedia w dziejach ludzkości – II wojna światowa. Pierwszą ofiarą hitlerowskiego totalitaryzmu padła Polska, kraj który w dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości ponownie musiał bronić swoich granic.

Wystawą „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni… Wrzesień 1939 roku w Łowiczu ” Muzeum w Łowiczu pragnie przypomnieć tragiczne wydarzenia wojenne, pokazując życie miasta w okresie pierwszych tygodni okupacji hitlerowskiej.

Wystawę rozpoczyna cykl oryginalnych polskich afiszy z lat 1938-1939 ukazujący wysiłek polskiego społeczeństwa przygotowującego się do zbliżającej wojny. Mieszkańcy Łowicza w obliczu niemieckiego zagrożenia, rozpoczęli szeroko zakrojone działania z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz akcje społeczne zachęcające do wspierania finansowego polskiej armii. Materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.

W pierwszych dniach wojny najeźdźca nie oszczędził miastu zniszczeń i represji, Łowicz został bowiem intensywnie zbombardowany. Choć pierwszy nalot nastąpił 3 września 1939 r. najbardziej tragiczny okazał się 6 września 1939 r. Tego dnia Luftwaffe użyło bomb burzących i fosforowych, które wyrządziły wiele zniszczeń w centrum Łowicza.

Łowicz stał się także terenem walk największej batalii wrześniowej – Bitwy nad Bzurą. Łowicz pełnił jedną z kluczowych ról w I i II fazie bitwy, kiedy16 Dywizja Piechoty działająca w ramach Grupy Operacyjnej „Wschód” dowodzonej przez gen. Mikołaja Bołtucia pomiędzy 11 a16 września 1939 r. prowadziły zacięte walki o miasto.

Te tragiczne wydarzenia zostały uwiecznione na zdjęciach, udostępnionych z zasobów archiwalnych Muzeum w Łowiczu, Łowickiego Wehikułu Czasu i Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Chcąc ukazać trudną sytuację polskiego wojska i ludności cywilnej na wystawie prezentujemy zarówno powiększenia oryginalnych zdjęć miasta ogarniętego wojną, jak również reportaż fotograficzny z rekonstrukcji działań wojennych w regionie, realizowanych przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty w obiektywie Jakuba Szymczuka. Warto zaznaczyć, że prezentowana sesja zrealizowana w 2011 r., została doceniona przez specjalistów otrzymując nagrodę konkursu BZWBK PRESS FOTO 2012.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty, na ekspozycji będzie można zobaczyć także pełne umundurowanie żołnierza piechoty polskiej i oraz elementy niemieckiego ekwipunku. Uzupełnieniem ekspozycji będą także nie prezentowane dotąd szerokiej publiczności egzemplarze broni palnej odkrytej 25 kwietnia 2018 r. podczas prac budowlanych na terenie galerii handlowej przy ul. Sikorskiego w Łowiczu. Najlepiej zachowane egzemplarze zostały poddane konserwacji i stanowią doskonały przykład broni palnej, wykorzystywanej w walkach II wojny światowej.

Kiedy ustały walki frontowe, region łowicki usłany był licznymi grobami poległych żołnierzy. Świeże mogiły zostały uchwycone w kadrze już w pierwszych tygodniach po kapitulacji Polski. Wśród nich znajduje się prawdziwy unikat, reportaż fotograficzny autorstwa młodego łowiczanina Karola Brzozowskiego, pokazujący wstrząsający lokalny pejzaż jesieni 1939 r. pełnej grobów poległych polskich żołnierzy. Ten materiał zdjęciowy został przez organizatorów wystawy zestawiony z reportażem stanu wrześniowych cmentarzy i miejsc pamięci w regionie łowickim. Prezentowane fotografie wykonane w latach 70. XX w. przez fotografika Jerzego Boreckiego znajdują się w zbiorach Muzeum w Łowiczu.

Przełamaniem militarnej konwencji opowieści o wydarzeniach wojennych są prace plastyczne eksponowane w ostatniej części wystawy. Na szczególną uwagę zasługują obrazy pędzla łowiczanina, Zdzisława Pągowskiego (1909-1976), doskonałego malarza i grafika, który w sugestywny sposób uwiecznił pejzaż zniszczonego wojną miasta. Obrazy te można uznać za swoistą dokumentację Łowicza naznaczonego wojennymi zniszczeniami. Z akwarelami Z. Pągowskiego korespondują prace Stefana Szmaja (1893-1970) członka poznańskiej awangardowej grupy artystycznej „Bunt”. Pochodzą one z lat 1943 – 1944 i tematycznie są związane z Łowiczem, w którym to okresie artysta przebywał.

Prezentowana wystawa w zamyśle organizatorów ma spełniać następujące cele: przypomnieć lokalnemu społeczeństwu o tragicznym okresie dziejów Łowicza, upamiętnić obywateli poległych w obronie Polski we wrześniu 1939 r. Ekspozycja powinna także skłonić zwiedzających do refleksji nad trudną historią Polski i naszego miasta oraz ukazać ogrom tragedii społecznej, jaką były działania wojenne.

Wystawa czynna do 13 października 2019 r.

Zapraszamy

 

 • plakat II wojna jpg mini

Briefing prasowy

 

Briefing prasowy dotyczący zapobiegania rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń w województwie łódzkim, w związku z aktualizacją krajowej mapa zagrożenia wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W wyniku ustawieniem przez Komisję Europejską obszaru objętego ograniczeniami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r.) w obszarze ochronnym (strefa żółta) znalazły się w całości trzy gminy powiatu łowickiego – Chąśno, Kiernozia i Kocierzew Południowy, a także część gminy Łowicz.

Data i Miejsce

9.08.2019 r. godz. 9.30

Gospodarstwo Rolne Pana Krzysztofa Koza

Przemysłów 50

Gmina Chąśno

 

Uczestnicy:

 1. Zbigniew Rau, wojewoda łódzki,
 2. Włodzimierz Skorupski, wojewódzki lekarz weterynarii
 3. Artur Moskwa, powiatowy lekarz weterynarii,
 4. Piotr Malczyk, wicestarosta łowicki,
 5. Bogumiła Kapusta, dyrektor wydziału rolnictwa i transportu, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 6. Waldemar Wojciechowski, radny sejmiku województwa łódzkiego
 7. producenci trzody chlewnej z pow. łowickiego

Konkurs kapel ludowych na „Przyśpiewkę ludową”

 

Zapraszamy chętne kapele i zespoły ludowe z terenu województwa łódzkiego, do zgłaszania się do konkursu na przyśpiewkę ludową, który odbędzie się 25 sierpnia 2019 w Walewicach, podczas „Dożynek Wojewódzkich 2019”.

Konkurs będzie polegał na prezentacji muzyki, jak również gwary ludowej, która jest zapisana w treści piosenek i przyśpiewek regionalnych oraz stworzeniu przyśpiewki ludowej.

Proponowanym tematem jest  :  ‘’Dożynki i tworzenie wieńca dożynkowego.’’

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej: centrum@powiat.lowicz.pl

 

Konkurs "Najładniejszy wieniec dożynkowy"

 

Serdecznie zapraszamy grupy wieńcowe z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie na "Najładniejszy wieniec dożynkowy". Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie Dożynek Wojewódzkich w Walewicach, 25 sierpnia 2019 roku. Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może uczestniczyć tylko jedna grupa wieńcowa reprezentująca dany powiat z terenu województwa łódzkiego, która dokonała rejestracji, w sposób określony w Regulaminie.
2. Powiaty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, w terminie do 16 sierpnia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.lowicz.pl
3. Każda grupa wieńcowa prezentuje 1 wieniec dożynkowy.
4. Każda grupa wieńcowa występuje w strojach regionalnych.
5. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 6 osób.
6. Konstrukcja wieńców powinna umożliwiać ich przenoszenie.
7. Każdy wieniec powinien być zaopatrzony w planszę informacyjną zawierającą nazwę powiatu, gminy, miejscowości która wykonała wieniec.

 

Dożynkowy zawrót głowy

 

W dniu 10 sierpnia 2019 r. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej odbędą się warsztaty: „Dożynkowy zawrót głowy”. Wykład przeprowadzi etnograf Pani dr Aldona Plucińska a pokaz układania Wieńca Dożynkowego przedstawi twórczyni ludowa Zofia Mycka. Wstęp na warsztaty jest wolny.

Serdecznie zapraszamy!

 

 • dożynkowy

75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Minuta ciszy, chwila zadumy, biało-czerwona na znak pamięci…

1 sierpnia 1944 r. godz. 17.00 to symbol walki, wiary i wielkiej odwagi. Dziś, po 75 latach, pamiętamy… Dziś też oddajemy hołd Powstańcom, którzy w godz. „W” stanęli do tej nierównej ale jakże ofiarnej walki…

Cześć i chwała Bohaterom

 • DSC_6851
 • DSC_6852
 • DSC_6854
 • DSC_6856
 • DSC_6861
 • DSC_6866
 • DSC_6869
 • DSC_6871
 • DSC_6874
 • DSC_6875
 • DSC_6888
 • DSC_6891
 • DSC_6896
 • DSC_6899
 • DSC_6901
 • DSC_6914
 • DSC_6916
 • DSC_6918
 • DSC_6920
 • DSC_6921

Szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania i Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

 

Starostwo Powiatowe w Łowiczu we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Spotkanie zostało zaplanowane w dniu 12.08.2019 r. o godz. 14:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Stanisławskiego 30.

Na szkolenie serdecznie zapraszamy lekarzy, personel medyczny, a także przedstawicieli placówek medycznych.

W trakcie spotkania oraz po nim możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego, umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji publicznej, w tym z Internetowego Konta Pacjenta.

Link do złożenia wniosku o Profil Zaufany https://pz.gov.pl/pz/register

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://szkolenia-ezdrowie.csioz.gov.pl/

 • unnamed
 • Nowy obraz

Rajd rowerowy szlakiem „Dwory i Kościoły”

 

W dniach 27-28 lipca odbył się rajd rowerowy szlakiem „Dwory i Kościoły”. W sobotę o godzinie 10.00 spod Muzeum w Łowiczu grupa 30 cyklistów wyruszyła na trasę rajdu, liczącego łącznie 123 km. Na trasie przewidziane były przystanki na odpoczynek, w tym czasie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia  ważnych i ciekawych miejsc położonych na trasie m.in. kościół i zamek w Sobocie, pałac w Walewicach, Dwór Grabskich w Borowie, Kościoły w Oszkowicach i Waliszewie, dwór w Psarach i Stanisławowie oraz kościół w Chruślinie. Po południu grupa dotarła na nocleg do Zduńskiej Dąbrowy, gdzie na uczestników czekało ognisko i konkursy z nagrodami.
Drugiego dnia po śniadaniu o godzinie 9.00 nastąpił wyjazd na trasę rajdu m. in. przez Złaków Kościelny, Kiernozię  i Boczki Chełmońskie. Do Łowicza cykliści dotarli w niedzielę około godziny 16.00. Każdy z przypiętym znaczkiem rajdowym potwierdzającym przejechanie najdłuższego łowickiego szlaku rowerowego.

Organizatorem rajdu było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z łowickim oddziałem PTTK. 

 

 • DSC_0526
 • DSC_0527
 • DSC_0528
 • DSC_0530
 • DSC_0531
 • DSC_0536
 • DSC_0539
 • DSC_0540
 • DSC_0541
 • IMG_2628
 • IMG_2637
 • IMG_2644
 • IMG_2649
 • IMG_2658
 • IMG_2664
 • IMG_2699
 • IMG_2734

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

 

Dnia 19.07.2019 r. o godzinie 15:00 w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej mieszczącego się przy pl. Stary Rynek 17, zebrała się komisja konkursowa w składzie:

 1. Adrianna Kaczor
 2. Renata Frączek
 3. Marzena Kozanecka-Zwierz

Zadaniem komisji konkursowej było:

-ocena nadesłanych prac

-opracowanie werdyktu końcowego

 

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tematem konkursu

- różnorodność stosowanych technik

- oryginalność i pomysłowość

- formę estetyczną i artystyczną pracy

 

 Na posiedzeniu Komisja stwierdziła:

1. Na konkurs wpłynęło 12  prac.

2. Komisja zakwalifikowała 10  z nadesłanych prac na Konkurs.

3. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami

 

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody :

I miejsce - Amelia Ciszewska

II miejsce - Arkadiusz Waracki

III miejsce - Aleksandra Warszawska

 

Wyróżnienie I – Antoni Kłosik

Wyróżnienie II – Wojciech Grzelak

Wyróżnienie III – Maria Świdrowska

 

Nagrody ufundowała Firma FOLKSTAR Marta Wróbel z Łowicza.

 

Poniżej przedstawiamy galerię z wszystkimi pracami, które wpłynęły na konkurs.

 

 • DSC_6744
  Amelia Ciszewska
 • DSC_6745
  Arkadiusz Waracki
 • DSC_6746
  Aleksandra Warszawska
 • DSC_6747
  Antoni Kłosik
 • DSC_6748
  Wojciech Grzelak
 • DSC_6749
  Maria Świdrowska
 • DSC_6750
  Aleksandra Wielec
 • DSC_6751
  Michalina Sosnowska
 • DSC_6752
  Helena Wielec
 • DSC_6753
  Hanna Wielec
 • DSC_6755
  Paweł Więcek
 • DSC_6756
  Maria Kunat

Niedziela w Skansenie w Maurzycach

Zapraszamy na sierpniową Niedzielę w Skansenie w Maurzycach!

W trakcie wydarzenia nie zabraknie atrakcji związanych z regionem łowickim.

Zachęcamy do udziału w warsztatach kulinarnych, w trakcie których można będzie poznać bogactwo wiejskiej kuchni, zdobyć przepisy i uczestniczyć w pokazie przygotowania podpłomyków. Na zakończenie warsztatów uczestnicy spróbują smaku powstałych w ich trakcie wypieków.

W programie znalazły się także warsztaty rękodzieła ludowego, w trakcie których będzie można samodzielnie przygotować łowicką wycinankę, a także poznać techniki pracy w warsztacie ceramiki artystycznej.

Tego dnia specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy:

– „Dawnej szkoły czar ” – warsztaty kaligrafii, godz. 13.00 – 16.00.

Doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych! W budynku dawnej szkoły z miejscowości Łaźniki będzie można spróbować swoich sił w kaligrafii, sztuce pięknego pisania za pomocą gęsiego pióra.

– „Na łowickiej wsi” – spacer po skansenie z przewodnikiem, godz. 12.00 i 14.00.

Zwiedzający przeniosą się w miniony już świat dawnej wsi łowickiej. Przechadzając się wśród zabytkowych wiejskich budynków, uczestnicy poznają zwyczaje ludu Księstwa Łowickiego, a także ciekawostki z życia powszedniego oraz pracy na roli. Gratka dla miłośników rodzimej etnografii i folkloru!

Na wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

Zapraszamy!

 • NIEDZIELAsierpien2019 mini

Folklor ludowy szyty na miarę

 

21 lipca w Skansenie w Maurzycach odbyła się impreza pod nazwą „Folklor ludowy szyty na miarę” wcześniej znana jako Łowickie Żniwa. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. odprawionej w zabytkowym, drewnianym kościele pod wezwaniem św. Marcina. Po jej zakończeniu rozpoczął się obrzęd żniwny inscenizowany przez członków Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie. W starodawnych strojach, ze śpiewem na ustach, trzymając w rękach kosy przedstawili oni licznie zebranej publiczności jak kiedyś wyglądało żniwowanie. Pierwsi za kosy, dając znak pozostałym, chwycili : Starosta Łowicki Marcin Kosiorek oraz Wicepremier Jarosław Gowin. W tyle nie zostali także posłowie: Piotr Polak, Tadeusz Woźniak, Tomasz Rzymkowski, Marek Matuszewski, Senator Przemysław Błaszczyk czy też Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński. 
Po pokazie o godzinie 15.30 przyszedł czas na oficjalne rozpoczęcie imprezy i krótkie przemówienia. 
Następnie, na małej scenie pod strzechą, wręczono Łowickie Róże. Powiatowe nagrody trafiły w tym roku do poetki Joanny Bolimowskiej oraz animatorki łowickiego folkloru Marii Siewierskiej, Panie odebrały nagrody z rąk Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka, Wicepremiera Jaosława Gowina oraz Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha Miedzianowskiego.
Nastepnie odbył się konkurs kapel ludowych, w którym nagrody wręczał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.
W części artystycznej na dużej scenie pod wiatrakiem wystąpili: Trebunie Tutki, łowicka formacja discopolowa Cosmo oraz gwiazda wieczoru zespół Defis.
 

 

 • 67217376_2899192176973318_9154174607568142336_o
 • 67409483_2899193923639810_7153629766518571008_o
 • 67402820_2899191220306747_5670352829340975104_o
 • 67241600_2899195723639630_8514633498789675008_o
 • 67194001_2899192793639923_4434419846104481792_o
 • 67350833_2899193396973196_2198842252745244672_o
 • 67276012_2899196453639557_7820870854555729920_o
 • 67453910_2899194670306402_4319772093639032832_o
 • 67588518_2899194306973105_7077814402514157568_o
 • 67286685_2899193693639833_5201476880338780160_o
 • 67367747_2899193460306523_4136136433276551168_o
 • 67226699_2899192273639975_4529623306663362560_o
 • 67523141_2899193990306470_3251560628443152384_o
 • 67164802_2899193006973235_8609263821732708352_o
 • 67402337_2899193133639889_1403332765276962816_o
 • 67205591_2899191923640010_6018283053338591232_o
 • 67402528_2899192166973319_1248044846845788160_o
 • 67390379_2899193076973228_8723485573571936256_o
 • 67362822_2899191896973346_4334937490017222656_o
 • 67388407_2899194120306457_7718402482585468928_o
 • 67299408_2899196390306230_1652992913476419584_o
 • 67043397_2899193250306544_6924211163530002432_o
 • 67298920_2899196323639570_6924430739438043136_o
 • 67513187_2899200763639126_4451485924424941568_o
 • 67242419_2899201573639045_8801225173119270912_o
 • 67526529_2899200560305813_8447143310413266944_o
 • 67384887_2899200426972493_8410527709192519680_o
 • 67083062_2899199860305883_3952583120322035712_o
 • 67401982_2899199866972549_3622505456171220992_o
 • 67260664_2899200500305819_2539165896388116480_o
 • 67219203_2899201593639043_4693943073166589952_o
 • 67449443_2899201976972338_4261174952876572672_o
 • 67238354_2899199340305935_2618058385416781824_o
 • 67358609_2899201846972351_4006908061410131968_o
 • 67403613_2899198396972696_4896041805797130240_o
 • 67164803_2899201610305708_8807321260720652288_o
 • 67300728_2899201556972380_4837251842477916160_o
 • 67402317_2899202146972321_5494441242458587136_o
 • 67269569_2899202206972315_5501255409937154048_o
 • 67375184_2899202306972305_8674817293391233024_o
 • 67239483_2899204113638791_2846882113960017920_o
 • 67300774_2899204030305466_5589360264513323008_o
 • 67118368_2899202673638935_3092524775520600064_o
 • 67191047_2899202913638911_7214253612153700352_o
 • 67099797_2899204686972067_6526437586364268544_o
 • 67299721_2899203860305483_6496527970985836544_o
 • 67493609_2899203420305527_3135028892868280320_o
 • 67625189_2899205370305332_6810605683663175680_o
 • 67196369_2899203343638868_4448891197242474496_o
 • 67162219_2899203880305481_5005781076363182080_o
 • 67616867_2899205283638674_3452225533486563328_o
 • 67102871_2899204783638724_1348927899142455296_o
 • 67167796_2899205080305361_3971719905455112192_o
 • 67136430_2899205163638686_2412919382876356608_o
 • 67079561_2899205466971989_2856809011741720576_o

Historyczna wizyta japońskiej pary książęcej w Łowiczu

 

Historyczna wizyta japońskiej pary książęcej w Łowiczu. 
Następca tronu Cesarstwa Japonii książę Akishino wraz z małżonką, księżną Kiko, odwiedzili Łowicz. Wizyta japońskiej pary książęcej, 30 czerwca 2019 r. związana była z jej kilkudniowym pobytem w Polsce z okazji obchodzonych w tym czasie 100-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma państwami. Cesarstwo Japonii było pierwszym krajem z Azji, a piątym na świecie, który uznał rząd premiera Ignacego Paderewskiego. 
Gości na Starym Rynku przywitał burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński. W czasie spotkania w Urzędzie Miasta i podczas późniejszego obiadu burmistrz opowiadał m.in. o historii i teraźniejszości miasta. Przypomniał, że Łowicz liczy 883 lata i przez 700 lat był miastem Prymasów Polski. Dlatego też wiele wydarzeń miejskich, związanych jest z tradycją religijno-kulturalną. Burmistrz wyjaśnił również, że Łowicz był już wcześniej odwiedzany przez członków cesarskich dynastii, ostatni raz 114 lat temu, w 1905 roku, kiedy to wizytę w Łowiczu złożył car Mikołaj II. Książę Akishino powiedział, że jest pod wrażeniem bogatej tradycji i długiej historii Łowicza, co było jednym z powodów odwiedzin tego miasta. 
- Słyszałem, że to miejsce jest bogate w historię i tradycję. Mój pobyt tu jest krótki, ale chciałbym poznać kulturę i obyczaje Łowicza - powiedział. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie zbiorów łowickiego muzeum w towarzystwie Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek i udział w warsztatach sztuki ludowej, w czasie których para książęca zapoznała się z techniką wykonywania tradycyjnych wycinanek łowickich. Pobyt gości w Łowiczu zakończył występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Koderki”. Książę Akishino i księżna Kiko wyrazili swój zachwyt zarówno barwnymi wycinankami łowickimi, jak i ludowymi strojami i tańcem zespołu. Łowicz był jednym z miast odwiedzonych przez rodzinę cesarską w czasie trwającej kilka dni wizyty w Polsce. Wcześniej książę Akishino i księżna Kiko gościli w Krakowie i w Warszawie.

Zdjęcia: Grzegorz Turski, UM Łowicz.

 

 • 65882531_2885226661703203_3245349100710789120_o
 • 66004064_2885226668369869_7992001382628458496_o
 • 66115562_2885226778369858_7716980569237618688_o
 • 65824884_2885226821703187_6084610521053528064_o
 • 65844092_2885226991703170_1391630538468491264_o
 • 65935813_2885227015036501_62627812950933504_n
 • 66059441_2885226678369868_99787998844944384_o

RAJD ROWEROWY SZLAKIEM „DWORY I KOŚCIOŁY”

 

Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zaprasza wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny na dwudniowy rajd rowerowy szlakiem "Dwory i kościoły". Wyruszamy 27 lipca 2019 r. (sobota) o godz. 9,30. Trasa pierwszego dnia rajdu wiedzie przez miejscowości: Dąbkowice – Lisiewice – Chruślin – Stanisławów – Waliszew – Oszkowice – Borów – Walewice – Zduńska Dąbrowa (miejsce noclegu dla uczestników). Drugiego dnia rajdu trasa prowadzi przez Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Kocierzew – Osiek - Łowicz. Planowany powrót do Łowicza w niedzielę 28 lipca o godz. 17.00. Łącznie do przejechania 123 km.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca 2019 r. 

 

 • Dwory i Koscioly plakat A2 - corel9

Konkurs plastyczny „FOLKLOR LUDOWY SZYTY NA MIARĘ - i Ty możesz zostać małym projektantem mody”

 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej serdecznie zaprasza dzieci z terenu powiatu łowickiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „FOLKLOR LUDOWY SZYTY NA MIARĘ - i Ty możesz zostać małym projektantem mody”. 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest zinterpretowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu: FOLKLOR LUDOWY SZYTY NA MIARĘ.
 3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane) – w formacie A4.
 4. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 5. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 7. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii.
 8. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie (DRUKIEM) w formie metryczki wpisać: imię i nazwisko autora, adres, nr tel. opiekuna, e-mail;
 9. Prace na konkurs należy składać lub nadesłać do dnia 18.07.2019 r. do Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na adres: Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,  Stary Rynek 17 ,99-400 Łowicz z dopiskiem konkurs plastyczny. Prace odebrane po terminie nie będą oceniane.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć wypełnione DRUKIEM i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego:

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
 • zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 2)
 • konkurs plasryczny

I TRIENNALE WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

2 lipca 2019 r, w Muzeum w Łowiczu odbyła się sesja muzealnicza pt. „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wiedzy specjalistycznej dotyczącej kolekcji wycinanek znajdujących się w zbiorach muzeów regionalnych województwa łódzkiego. Omawiano także aspekty funkcjonowania wycinanki w tradycyjnej kulturze regionów oraz współczesną kondycję i perspektywy rozwoju tej dziedziny sztuki ludowej.

Eksperci z muzeów i instytucji wspierających przedstawili referaty, które pod koniec 2019 roku zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym oraz na stronie internetowej Muzeum w Łowiczu.

Wydarzenie odbyło się w ramach I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Partnerami projektu są Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz muzea: Muzeum Regionalne w  Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

 

 

Tematy referatów wygłoszonych na sesji muzealniczej

Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa

na obszarze województwa łódzkiego.

w ramach I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

Muzeum w Łowiczu, 2 lipca 2019 r.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

 

 • Wycinanki łowickie – lokalnie, regionalnie, globalnie.

                    mgr Magdalena Bartosiewicz, Muzeum w Łowiczu

 • Piękno nożycami cięte. Brzezińska wycinanka ludowa.

                    mgr Anna Kwaśkiewicz, Muzeum Regionalne w Brzezinach

 • Kolorowe piękno wycięte z papieru. Opoczyńskie kwadraty i rózgi.

                    mgr Adam Grabowski, Muzeum Regionalne w Opocznie

 • Wycinanka piotrkowska w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.

                    Ewa Sęderecka, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

 • Wycinanka w zbiorach Muzeum Regionalnego im. St. Sankowskiego w  Radomsku.

                    mgr Barbara Sitek, Muzeum Regionalne im. St. Sankowskiego w Radomsku

 • Wycinanka rawska.

                    mgr Marzena Grzyb, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej

 • Wycinanka ludowa w zbiorach sieradzkiego muzeum.

                    mgr Paweł Kieroń, Muzeum Okręgowe w Sieradzu

 • Wycinankarstwo na obszarze działania Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

                    mgr Michał Pająk, opiekun merytoryczny Oddziału Piotrkowskiego STL

 • Twórcy plastyki papierowej na Ziemi Wieluńskiej.

                    mgr Tomasz Spychała, Muzeum Ziemi Wieluńskiej

 

 

 • info o sesji - media-1
 • Bez tytułu

Niedziela w Skansenie w Maurzycach

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie.

7 lipca 2019 r. godz. 12.00-17.00

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z łowicką kulturą ludową w Skansenie w Maurzycach!

Smakoszy wiejskiej kuchni zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych, podczas których będzie można zobaczyć jak wypieka się pieczywo w tradycyjnym piecu chlebowym. Degustacja mile widziana!

Dla naszych Gości przygotowaliśmy tego dnia warsztaty rękodzieła ludowego, w trakcie których będzie można nauczyć się wykonywania tradycyjnych łowickich wycinanek, a także spróbować swoich sił w tworzeniu kwiatów bibułowych.

O czym rozmawiał pająk z kogutkiem? – warsztaty plastyczne, godz. 13.00 -16.00

Pająk łowicki był chlubą wiejskiej chaty. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się szczegółów historii tej wyjątkowej ozdoby i stworzyć własnoręcznego pająka. Będzie to doskonała pamiątka ze Skansenu w Maurzycach!

Od owalnicy do ulicówki – spacer po skansenie z przewodnikiem godz. 12.00 i 14.00

Spacer po skansenie śladem najciekawszych zabytków architektury drewnianej. W trakcie oprowadzania będzie można dowiedzieć się szczegółów na temat rodzajów zabudowy wsi, ich planowania przestrzennego, budowy budynków, materiałów z których były wykonywane oraz obrzędów związanych z domostwem. Gratka dla osób fascynujących się architekturą ludową!

Na wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu

Zapraszamy do Skansenu w Maurzycach!

 

 • NIEDZIELA LIPIEC 2019 mini

Spływ kajakowy Bzurą 7 lipca 2019 r.

 

Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zaprasza wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, 7 lipca 2019 r. (niedziela) na spływ kajakowy rzeką Bzurą na trasie Łowicz- Kompina. Spływ rozpoczyna się o godz. 9.00 zbiórką uczestników przy miejskiej przystani kajakowej. Po dotarciu do Kompiny zorganizowane zostanie ognisko dla uczestników. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2019 r. 

 • spływ czerwiec 2019

"CZYTAKI" w PBP w Łoiwiczu

 

PBP w Łowiczu zaprasza osoby niewidome i słabowidzące - ponad 2000 cyfrowych książek mówionych

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe, liczne nowości są dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu (Stary Rynek 5/7, wejście od ul. 3 Maja). Cyfrowe książki mówione zapisane w postaci plików multimedialnych można wysłuchać na urządzeniach Czytak.

Na podstawie umowy użyczenia, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu nieodpłatnie otrzymała odtwarzacze Czytak Plus i Czytak NPN3, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku po wcześniejszym okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku mogą wypożyczać Czytaka wraz
z książkami audio. Ponadto – na podstawie odrębnego porozumienia – biblioteka otrzymała zbiór ponad 2000 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany. Dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix’’ i wsparciu Ministra Kultury niewidomi Czytelnicy Biblioteki będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. 

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

 • CZYTAK Larix 2019

Konkurs "Przyśpiewka ludowa"

 

Zapraszamy chętne kapele i zespoły ludowe z terenu województwa łódzkiego, do zgłaszania się do konkursu na przyśpiewkę ludową, który odbędzie się 21 lipca 2019 w skansenie w Maurzycach koło Łowicza, podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Folklor ludowy szyty na miarę” organizowanego przez Powiat Łowicki w ramach projektu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

Konkurs będzie polegał na prezentacji muzyki, jak również gwary ludowej, która jest zapisana w treści piosenek i przyśpiewek regionalnych oraz stworzeniu przyśpiewki ludowej.

 

Proponowanym tematem jest  :  ‘’Życie wsi ’’

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz. Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla najlepszych wykonawców przyznane zostaną nagrody.

XI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 czerwca 2019 roku, godz. 12.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.   

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z VIII, IX i X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg – stan dróg w Powiecie Łowickim.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum w Łowiczu, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie dostosowania nawy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, z siedzibą przy ul. Blich 10, 99 – 400 Łowicz.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/287/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, konkurs nr RPLD.09.02.01 – 10 – F009/18, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie X.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. 
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zakończenie roku szkolnego w Powiecie Łowickim

 

W szkołach powiatu łowickiego w dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie odebrali świadectwa szkolne podsumowujące rok szkolny 2018/2019 i tym samym dla nich rozpoczęły się wakacje- rekordowo długie bo w tym roku przerwa od nauki będzie trwała aż 74 dni. Do nauki uczniowie wrócą w poniedziałek 2 września.

Rok szkolny 2018/2019 był wyjątkowy: minął on pod znakiem strajku nauczycieli, kumulacji roczników, trudnej rekrutacji do liceów i techników oraz likwidacji gimnazjów. W tym roku odbył się pierwszy po reformie oświaty egzamin ósmoklasisty oraz ostatni egzamin gimnazjalny. Edukację kończą jednocześnie uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz przywróconych po reformie oświaty klas ósmych. W Łowiczu tych pierwszych jest 254, a pozostałych – 234.

Drodzy Uczniowie, z całego serca gratulujemy Wam osiągnięcia, jakim jest zakończenie kolejnej klasy. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego.  Jest się z czego cieszyć – zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!

Życzymy Wam niezapomnianych  wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Zarząd Powiatu Łowickiego

 • zakończenie roku

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

 

13 czerwca 2019 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski. Komisja w składzie: Jadwiga Sokół, Agnieszka Syryca, Katarzyna Włodarska po przesłuchaniu 63 uczestników w trzech kategoriach wiekowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii  I – klasy I-III szkoły podstawowej:

I NAGRODA:             Nadia Muras – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach                                 
II NAGRODA:            Agata Długosz – Szkoła Podstawowa w Zielkowicach
III NAGRODA:           Barbara Kapusta – Szkoła Podstawowa w Popowie
WYRÓŻNIENIE:         Zofia Wojtysiak – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
WYRÓŻNIENIE:          Julia Jóźwiak – Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Płd.

   w kategorii  II – klasy IV-VI szkoły podstawowej: 

I NAGRODA:  Zuzanna Kostrzewa – Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach     
II NAGRODA:  Rozalia Gosławska – Szkoła Podstawowa w Popowie
III NAGRODA:  Wiktoria Dzik – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
WYRÓŻNIENIE:  Ada Ziębińska – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

 w kategorii  III – klasy VII – VIII szkoła podstawowa, klasa III gimnazjum:

I NAGRODA:  Amelia Łukawska -  Szkoła Podstawowa w Gągolinie
II NAGRODA:  Jan Adamowicz – Szkoła Podstawowa w Kiernozi
III NAGRODA: Małgorzata Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Popowie

WYRÓŻNIENIE:  Jakub Papuga – Szkoła Podstawowa w Popowie
WYRÓŻNIENIE:  Anna Wojtysiak – Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
WYRÓŻNIENIE: Nikola Kędziora – Szkoła Podstawowa w Skaratkach

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom przygotowującym  uczniów do konkursu, gratulujemy nagrodzonym talentu recytatorskiego i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów tegorocznej edycji PKR :

Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Łowickiej.

 

 • DSC_0469
 • DSC_0500
 • DSC_0440

Wyniki konkursu "Czyste powietrze"

 

Uprzejmie informujemy, iż uroczyste podsumowanie konkursu „Czyste powietrze” odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30A (nowy budynek).

Finał IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

 

13 czerwca 2019 r. (czwartek) w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu,Stary Rynek 5/7 (wejście od ul. 3 Maja ) odbędzie się finał  IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.  

Przesłuchanie laureatów odbędzie się w następującej kolejności:

Kategoria I - klasy I-III (szkoła podstawowa) godz. 10.00

Kategoria II - klasy IV-VI (szkoła podstawowa) ok. godz. 11.00

Kategoria III - klasy VII, VIII (szkoła podstawowa), klasa III gimnazjum ok. godz.12.00

 • PLAKAT4. Powiatowy Konkurs Recytatorski_ok
 • Informacja IV PKR
 • PKR 2019 OK Ok

Wydział Komunikacji- zmiana godzin pracy

 

Starosta Łowicki informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

jest czynny w godz. 8:00 – 13:00.

X Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję X Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 10 czerwca 2019 roku, godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2018 przez Powiat Łowicki.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę
 7. Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.
 8. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Konkurs „Czyste powietrze”

 

W celu pogłębiania edukacji ekologicznej młodzieży oraz rozwijania umiejętności obserwacji przyrody organizuje się Konkurs na wykonanie fotografii wybranego gatunku porostu. 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.
 3. Zabronione jest stosowanie fotomontażu lub dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii.
 4. Fotografię należy dostarczyć w 2 formach: odbitki o formacie 21x30 cm oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku danych elektronicznych) do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Czyste powietrze”, w terminie 04.06.2019 r. – 11.06.2019 r.
 5. Do fotografii należy dołączyć pisemną informację zawierającą: a) miejsce wykonania fotografii, b) gatunek porostu oraz numer strefy skali porostowej, do której należy, c) imię, nazwisko i wiek ucznia, d) nazwę szkoły oraz klasę,  e) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego telefon kontaktowy lub e-mail* oraz podpisane oświadczenia  (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).

 

Marsz Dla Życia i Rodziny

 

Kolejna edycja Marszu dla Życia i Rodziny za nami. Dziś rodziny z naszego regionu, miały okazję do skorzystania z wielu atrakcji, które znalazły się w programie tegorocznego wydarzenia. Tradycyjnie Marsz poprzedziła msza święta w kościele Ojców Pijarów, po której ulicami miasta uczestnicy przeszli do Parku Błonie. Na scenie muszli koncertowej prezentowały się dzieci z programami artystycznymi. W programie znalazła się również prezentacja idei Samorządowej Karty Praw Rodzin, przyjętej niedawno przez Radę Powiatu Łowickiego, która jako pierwszy samorząd w Polsce zatwierdziła taki dokument. Założenia Karty przedstawili Starosta Łowicki Marcin Kosiorek oraz Paweł Kwaśniak – przedstawiciel Fundacji Ordo Iuris. Na zwieńczenie na scenę wkroczyła Arka Noego, która swym pełnym radości i dziecięcej energii, koncertem zauroczyła łowicką publiczność. Dowodem były gromkie brawa i wspólne śpiewanie znanych przebojów Arki. Dzieciom i całej ekipie Zespołu ze sceny podziękowali Starosta Łowicki Marcin Kosiorek oraz Jakub Wolski – Radny Rady Miasta Łowicza, którzy to dołożyli starań, by możliwym był dzisiejszy koncert. 
Powiat Łowicki w tym roku szczególnie włączył się organizacyjnie w przygotowanie Marszu, tak, by uatrakcyjnić program dla rodzin, które skorzystały z zaproszenia na to wydarzenie. Mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się na łowickich Błoniach na kolejnej edycji Marszu…

Patosfera 2019

 

30 maja w parku Błonie odbyła się piąta edycja imprezy pod nazwą Patosfera, czyli Profilaktyka według Ekonomika zorganizowanej przez ZSP nr. 4 w Łowiczu. Jednym z głównych założeń tego projektu jest promowanie życia bez uzależnień, a jak wiemy są to nie tylko narkotyki i alkohol, ale coraz częściej pojawiające się wśród młodych ludzi komputer i telefon. Na młodzież czekało mnóstwo atrakcji m.in. spacery w alko i narko - goglach, badanie smokolizerem, zwiedzanie radiowozu, pojazdu wojskowego STAR 944 i więźniarki, badanie poziomu tkanki tłuszczowej oraz ciśnienia. W wydarzenie to włączyło się wiele służb m. in. policja, straż pożarna, czy wojsko które wraz z młodzieżą poprzez rożnego rodzaju konkursy pokazywało alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań. Nie zabrakło także przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łowiczu: Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek oraz Wicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk. W trakcie trwania imprezy odbyły się takie zawody jak Armagedon, Żywe Warcaby, Amatorski Puchar Strongman Konrada Karwata, Regaty Kajakowe, czy Turniej Siatkówki. Poza sprawnością fizyczną uczestnicy mogli wykazać się także swoją wiedzą w Turnieju wiedzy o Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

 • DSC_5679
 • DSC_5692
 • DSC_5699
 • DSC_5713
 • DSC_5740
 • DSC_5744
 • DSC_5745
 • DSC_5773
 • DSC_5782

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Łowiczu

 

31 maja 2019 r. na łowickich Błoniach odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystość zainaugurowała msza św. w intencji strażaków w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, po której uczestnicy przemaszerowali ulicami Łowicza na dalszą część wydarzenia do Parku Błonie. W programie, poza częścią oficjalną z wręczeniem awansów na wyższe stopnie służbowe, medali oraz odznaczeń, przewidziano również część artystyczną podczas której zaprezentuje się Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy oraz orkiestra dęta OSP Słubice. Z życzeniami i gratulacjami na powiatowych obchodach strażackiego święta uczestniczą Starosta Łowicki - Marcin KosiorekWicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Waldemar Krajewski.

W tym roku obchody mają nieco inny charakter aniżeli w latach minionych. Organizatorzy zadbali bowiem o to, by osoby odwiedzające z rodzinami łowickie Błonia mogli zapoznać się z prezentacją sprzętu pożarniczego oraz skorzystać z atrakcji skierowanych również dla najmłodszych z racji Dnia Dziecka .

 • DSC00927
 • DSC00936
 • DSC00930
 • DSC00933
 • DSC00938
 • DSC00955
 • DSC00945
 • DSC00976
 • DSC00966
 • DSC00978
 • DSC00979
 • DSC00994
 • DSC01011
 • DSC01025
 • DSC01047
 • DSC01054
 • DSC01083

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lowiczu było organizatorem szczególnego wydarzenia – Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Do Łowickiego Ośrodka Kultury zaproszeni zostali rodzice zastępczy z naszego regionu, by wspólnie uczcić to święto, obchodzone decyzją Sejmu RP rokrocznie od 2006 roku, 30 maja. W Łowiczu w tym roku spotkanie dedykowane rodzinom zastępczym odbywa się dzień później. 
W programie łowickich obchodów, w których uczestniczył Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek, znalazła się prelekcja Ewy Pierzchały – Kurek Dyrektor PPP w Łowiczu „Blaski i cienie rodzicielstwa”, wręczenie szczególnych nagród „Aniołów Dobroci” dla kilku rodzin, które podjęły się misji bycia rodzicem zastępczym oraz część artystyczna. Zwieńczeniem obchodów był familijny seans filmu pt. „Chłopiec z burzy”. 
Władze Powiatu Łowickiego wyrażając swe uznanie wobec trudu rodzicielstwa zastępczego do każdej z rodzin, które odpowiedziały na zaproszenie PCPR w Łowiczu, wystosowały podziękowanie. Trzy rodziny zostały również uhonorowane statuetkami „Aniołów Dobroci”. To Państwo Adam i Elżbieta Kaczmarczyk, Pani Urszula Osadowska oraz Państwo Wacław i Janina Rataj. 
Wszystkim Państwu, którzy z wielkim sercem i zaangażowaniem, tworzą rodziny zastępcze składamy podziękowanie i życzymy sił, motywacji oraz satysfakcji z tej pięknej misji.

 • 61734800_2853445044881365_5072946277449203712_o
 • 61440001_2853445084881361_3978324018968133632_o
 • 61956109_2853445254881344_7885703506147934208_o
 • 61569342_2853445288214674_740342943243567104_o
 • 61360902_2853445361548000_6840218083009757184_o
 • 61343165_2853445471547989_8867156808058273792_o
 • 61388111_2853445501547986_2536455282398068736_o
 • 61697796_2853445678214635_295842144826949632_o
 • 61536067_2853445718214631_3587654768681549824_o
 • 61751890_2853446104881259_7338316267939430400_o
 • 61542309_2853446151547921_1295476374013739008_o
 • 61945581_2853447061547830_762105774460633088_o
 • 61754418_2853447104881159_4802464591655206912_o
 • 62059323_2853447354881134_1534146847658999808_o
 • 61367844_2853447521547784_8300331509940748288_o
 • 61635492_2853448074881062_357842733638877184_o

Porozumienie o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej z Wodami Polskimi

 

31 maja w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, Starosta Łowicki - Marcin KosiorekWicestarosta Łowicki - Piotr Malczyk reprezentujący Powiat Łowicki, Dyrektor Jerzy Zabost reprezentujący ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu oraz Dyrektor Robert Chciuk reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy dydaktycznej i organizacyjnej. 
Zakres współpracy obejmuje:
1. Realizację wybranych form kształcenia praktycznego poprzez wskazaną innowację (zajęcia praktyczne, prelekcje ) w Wodach Polskich.
2. Podejmowanie współpracy w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych lub promocyjnych;
3. Realizację programu uwzględniającego treści nauczania związane z przygotowaniem do realizacji zadań zawodowych w Wodach Polskich;
4. Organizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów. 
5. Promocję szkoły poprzez popularyzację kształcenia zawodowego;
6. Propagowanie przez szkołę przykładów dobrych praktyk realizowanych w Wodach Polskich.

 • 61609714_2853456871546849_7142770594545664000_o
 • 61942275_2853456884880181_2264378415685566464_o
 • 61593030_2853457048213498_2072774792125087744_o
 • 62001807_2853457071546829_2525755024215113728_o
 • 61532853_2853457054880164_2680802420182745088_o
 • 61543499_2853457184880151_4122556116053786624_o
 • 61639629_2853457751546761_8164617252126064640_o

Rajd rowerowy szkakiem "Książęcym"

25 maja odbył się jubileuszowy X rajd rowerowy szlakiem „Książęcym”. O godzinie 10.00 uczestnicy rajdu spotkali się pod Muzeum w Łowiczu, gdzie przeprowadzono rejestrację. Grupa 32 cyklistów wyruszyła w trasę o godz. 10.30. Komandorem rajdu był Adam Szymański z PTTK w Łowiczu. Trasa do przejechania liczyła około 35 km i prowadziła przez Łowicz, Zielkowice, Arkadię, Nieborów aż do miejscowości Piaski, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym "Ranczo u Noego" zorganizowano wspólne ognisko oraz przeprowadzono konkursy sprawnościowe . Droga powrotna wiodła przez „Polanę Siwica”, Dzierzgów oraz Bobrowniki. 

 

 • DSCN0259
 • DSCN0260
 • DSCN0268
 • DSCN0273
 • DSCN0274
 • DSCN0279
 • IMG_1404
  Fot. PTTK Łowicz
 • IMG_1410
  Fot. PTTK Łowicz
 • IMG_1412
  Fot. PTTK Łowicz
 • IMG_1439
  Fot. PTTK Łowicz
 • IMG_1456
  Fot. PTTK Łowicz
 • IMG_1467
  Fot. PTTK Łowicz

Spływ kajakowy

 

W minioną sobotę, 25 maja 2019 r. odbył się powiatowy spływ kajakowy na trasie Strugienice - Łowicz. O godz. 9.30 uczestnicy zebrali się pod siedzibą Centrum na Starym Rynku skąd zostali przewiezieni autokarem do Strugienic- miejsca rozpoczęcia spływu, gdzie został przeprowadzony instruktaż. W trakcie spływu podczas postoju w Klewkowie uczestnicy mieli możliwość integracji oraz posilenia się podczas wspólnego ogniska.

Powiatowy spływ kajakowy organizowany jest w ramach projektu pn. „Wpłyń kajakiem w łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego. Organizatorem spływu było Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

 • 61230802_2333847366902749_2905510401825308672_n
 • 61565109_2210377442610011_4547824016559177728_n
 • 61379705_2210377645943324_8250223561017393152_n
 • 61551087_2210377482610007_2905761696066830336_n
 • 61360196_2210377559276666_8298874695688650752_n
 • 61084661_2210377695943319_7088399164731555840_n
 • 60862556_2210377519276670_884221753499320320_n
 • 60944389_2210377592609996_8497224218222526464_n

IX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję IX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 maja 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.      

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę
  Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019 – 2022.
 7. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Powiatowy Dzień Strażaka

 

31 maja w Łowiczu odbędą się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczną się o godzinie 13.00 uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków, odprawioną w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Po mszy, około 14.15 w Muszli Koncertowej w Parku Błonie, odbędzie się akademia podczas której wręczone zostaną awansy na wyższe stopnie służbowe oraz medale i odznaczenia. Dalszą część obchodów Powiatowego Dnia Strażaka stanowić będzie część artystyczna połączona z występem zespołu ludowego i orkiestry strażackiej, odbędzie się prezentacja sprzętu pożarniczego a także będą dostępne atrakcje dla dzieci. 

 • DZIEŃ STRAŻAKA 2019

Zmiana lokalizacji akcji honorowego oddawania krwi w Łowiczu

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi informuje że od 27 maja bieżącego roku następuje zmiana lokalizacji akcji honorowego oddawania krwi w Łowiczu. Zbiórki odbywać się będą w co drugi poniedziałek począwszy od 27.05.2019 r w godzinach od 9.00 do 11.00 na Starym Rynku przed Urzędem Miejskim w Łowiczu.

 

Szczegółowe terminy:


Maj:
27.05.2019 r.

Czerwiec
10.06.2019 r., 24.06.2019 r.

Lipiec:
08.07.2019 r., 22.07.2019 r.

Sierpień
05.08.2019 r., 19.08.2019 r.

Wrzesień:
02.09.2019 r., 16.09.2019 r., 30.09.2019 r.

Październik:
14.10.2019 r., 28.10.2019 r.

Listopad:
18.11.2019 r.

Grudzień:
02.12.2019 r., 16.12.2019 r., 30.12.2019 r.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu ogłasza nabór do nowo powstałej klasy

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ogłasza nabór na nowy kierunek nauczania: CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE.

Klasa przeznaczona jest dla osób uzdolnionych matematycznie i informatycznie, którzy planują swoją przyszłość związać z jednostkami, których zadaniem jest bezpieczeństwo cyfrowe, np. Komenda Główna Policji – Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, Polska Grupa Zbrojeniowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, placówki komercyjne wymagające zwiększonej ochrony, np. banki.

Klasa ma formułę eksperymentu pedagogicznego, w ramach którego uczniowie będą realizowali następujące przedmioty: historia kryptografii, podstawy algorytmiki, bezpieczne infrastruktury informatyczne i bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych.

Ponadto zajęcia matematyki i informatyki będą miały zwiększoną liczbę godzin. Na dodatkowych godzinach realizowane będą treści z podstaw kryptografii i podstaw cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia eksperymentalne będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Politechniki Łódzkiej z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

W ramach nauki w klasie przewidziane są nie tylko nowatorskie zajęcia eksperymentalne, ale również wycieczki do ośrodków zawodowo zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. 

Zajęcia realizowane w ramach eksperymentu są obowiązkowe, a oceny z nich pojawią się na świadectwie.

Uwaga, to nie jest klasa mundurowa!

Klasa będzie liczyła maksymalnie 15 osób.

Nadzór merytoryczny nad realizacją eksperymentu objęła Politechnika Łódzka.

Rekrutacja trwa do 25 czerwca! Zapraszamy.

Więcej informacji na https://lo1lowicz.pl/profile-klas-2019-4letnie/ lub u dyrektora szkoły. 

 • PLAKAT cyberbezpieczeństwo

I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

 

W Opocznie po raz pierwszy odbył się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich woj. łódzkiego. W wydarzeniu wzięła udział delegacja powiatu łowickiego, która liczyła 80 osób. Na Kongresie było obecnych ponad 80 KGW woj. łódzkiego. Organizatorami imprezy byli Fundacja "Dar dla Potrzebujących" , Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz powiat opoczyński.

Imprezy takie powstają z myślą o propagowaniu tradycji ludowych, potraw regionalnych, są również doskonałą okazją do prezentacji strojów ludowych. W naszym województwie są Koła, które liczą sobie ponad 100-letnią tradycję.

Uczestników Kongresu witali starosta Opoczna Marcin Baranowski, oraz wicestarosta Maria Barbara Chomicz, która wystąpiła w tradycyjnym stroju ludowym. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, następnie przemawiali gospodarze, oraz zaproszeni goście."Polska jest sercem Europy. Łódzkie jest sercem polskiego folkloru" tak swoje wystąpienie podsumował starosta Opoczna Marcin Baranowski.

Wśród zaproszonych gości byli min. Joanna Kopcińska, Robert Telus, Antoni Macierewicz i Witold Waszczykowski. Na Kongresie z delegacją z Łowicza gościł również Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek wraz z małżonką Marzeną.

Na imprezie nie zabrakło części artystycznej. Na scenie zaprezentowali się Drzewiczanie i mali Drzewiczanie oraz Krystyna Giżowska. Wydarzenie miało miejsce w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 gdzie regionalnymi potrawami wszystkich uczestników częstowały KGW z powiatu opoczyńskiego.

Organizatorzy chcą, by kongres Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Łódzkiego stał się wydarzeniem cyklicznym.

Patronat nad Kongresem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber.

Patronat regionalny: Promuje Łódzkie

 • 60507192_2274429579489445_2885922417492885504_n (1)
 • 61227682_618594158643216_7685605794485633024_n

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „Podróż”. Malarstwo Aldony Zając.

 

 Wernisaż odbędzie się w sobotę 18 maja 2019 r. o godz. 19.00 (podczas Nocy Muzeów)

 

Wystawa czynna do 23 czerwca 2019 r.

 

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

„Wystawa jest zbiorem około 30 obrazów powstałych w ostatnich czterech latach. Są to opowieści o tym, co jest w życiu fascynujące – jego nieprzewidywalności. Poznawanie ciągle czegoś nowego, tego co się przydarza. Stałe są jedynie ziemia, niebo, powietrze, przestrzeń i światło. STAŁE ? Przecież ciągle inne!

 

„Uwielbiam moment, kiedy białe płótno zaczynam zapełniać kolorami, to akt wyzwalający wyobraźnię, akt odwagi opowiedzenia czegoś nowego o tym, co w sercu i duszy gra i co głowa musi jakoś uporządkować. Jestem ciągle na nowo ciekawa tego, co powstanie.”

 Aldona Zając

 

 

 Aldona Zając, artysta plastyk urodzona w Łowiczu. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1991 r. otrzymała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki u prof. Jerzego Grabowskiego. Mieszka i tworzy w Łowiczu. Pracuje jako instruktor rysunku i malarstwa w Łowickim Ośrodku Kultury oraz w Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zajmuje się grafiką, malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych organizowanych przez Związek Artystów Plastyków w Łodzi, a także w wystawach indywidualnych. Prace artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

 • plakat a.zajac jpg mini

mLegitymacja szkolna w łowickich placówkach oświatowych

 

15 maja w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyła się prezentacja połączona ze szkoleniem z obsługi systemu mLegitymacja. Z inicjatywą wprowadzenia tej aplikacji do szkół prowadzonych przez Powiat Łowicki wyszedł Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek. Do programu przyłączyły się : I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w ŁowiczuII Liceum Ogólnokształcące w ŁowiczuZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w ŁowiczuZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w ŁowiczuZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w ŁowiczuZSP Nr 4 w Łowiczu "Ekonomik"
Szkolenie dla przedstawicieli łowickich szkół z ministerialnego programu przeprowadzili: Dalius Kobylis – Kierownik programu mObywatel Ministerstwa Cyfryzacji, Hubert Gadomski – Główny Analityk z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Katarzyna Koszalska z Ministerstwa Cyfryzacji. 
Jako pierwszy mLegitymację za pomocą kodu QR pobrał uczeń klasy II ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu Sebastian Dziemdziela. mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek.
mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

 • DSC_0013
 • DSC_0006
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0010
 • DSC_0011
 • DSC_0012
 • DSC_0016
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0026
 • DSC_0032
 • DSC_0033
 • DSC_0034

Progi akustyczne na drogach Powiatu Łowickiego

 

Komisja ds. Organizacji Ruchu powołana przy Staroście Łowickim, której przewodniczy Piotr Malczyk Wicestarosta Łowicki, pozytywnie zaopiniowała wnioski złożone przez mieszkańców wsi w Powiecie Łowickim dotyczące umieszczenia elementów uspokojenia ruchu drogowego w postaci progów akustycznych. Progi te mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i będą zamontowane na odcinkach dróg: DP 2935E Dmosin- Trzcianka-Chlebów, DW 704; DP 2713E Wszeliwy – Łowicz i DP 2707E Luszyn – Łowicz w m. Wejsce; DP 2918E Sromów – Łaguszew i DP 2707E Luszyn – Łowicz w m. Łaguszew; skrzyżowanie DP 2746E Łyszkowice – Urzecze i DK 14 w m. Krępa; skrzyżowanie DP 2728E Łyszkowice – Bełchów i DP 2749E Maurzyce – Zakulin; skrzyżowanie DP 2728E Łyszkowice – Bełchów i DP 2752E Łowicz- Stachlew. Mamy nadzieję, że progi akustyczne będą tym elementem, który spotka się z uznaniem zarówno kierowców poruszających się na wskazanych drogach naszego Powiatu, jak również mieszkańców, którzy wyszli z inicjatywą ich montażu.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ma nowego dyrektora.

 

Zarząd Powiatu Łowickiego zatwierdził dziś kandydaturę Pani Urszuli Kapusty – Tymoshchuk, którą Członkom Zarządu przedłożył Marcin Pluta Przewodniczący Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora łowickiego szpitala.

Pani Urszula Kapusta – Tymoshchuk obejmie obowiązki od 1 lipca br.

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor.

 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0005

Bezpieczny Maluch

 

„Bezpieczny Maluch” - bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży i ich partnerów

 

            Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z firmą „MEDIKURS”, prowadzącą kampanię „Bezpieczny Maluch” oraz Starostwem Powiatowym w Łowiczu zaprasza na bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży i ich partnerów.

            Odbędą się one 6 czerwca, początek o godzinie 17.00 i potrwają do godziny 20.00. Miejsce warsztatów: sala konferencyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30.

            Aby wziąć udział w warsztatach należy się zarejestrować w formularzu zgłoszeniowym pod linkiem: https://bezpiecznymaluch.com.pl/warsztaty/zapisz/sie

 

Tematy poruszane na warsztatach:

Pierwsza pomoc (60 minut)

 • Pierwsza pomoc w stanach nagłych u niemowląt (bezdech, ciało obce w drogach oddechowych, utrata przytomności)
 • Unikanie zagrożeń
 • Bezpieczny sen niemowlęcia (Zespół Śmierci Łóżeczkowej – SIDS)

Bezpieczny Maluch w podróży (40 minut)

 • Prawidłowy dobór fotelika do samochodu
 • Zasady bezpiecznego przewożenia dziecka w samochodzie
 • Prawidłowy montaż fotelika

Bezpieczeństwo kobiety ciężarnej (35 minut)

 • Pierwsza Pomoc w stanach nagłych u kobiet w ciąży
 • Ciąża a pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna w samochodzie
 • Prawidłowa jazda w pasach bezpieczeństwa
 • Nieprawidłowe ułożenie pasa biodrowego, poważnym zagrożeniem dla ciąży
 • Miejsca w samochodzie które powinna unikać kobieta w trzecim trymestrze ciąży
 • Czy poduszka powietrzna jest bezpieczna w ciąży?

Tematy towarzyszące:

 • Pielęgnacja skóry kobiet w ciąży (10 minut)
 • Żywienie niemowląt (20 minut)
 • Komórki macierzyste - świadoma inwestycja w przyszłość (0 minut)
 • Wsparcie laktacji/prawidłowy dobór akcesoriów do karmienia (10 minut)

Koniec warsztatów zwieńczy łatwy konkurs z praktycznymi nagrodami.

Z uwagi, że liczba miejsc w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu jest ograniczona sugerujemy nie czekać z rejestracją do ostatniej chwili.

Szczegółowo o programie „Bezpieczny Maluch”, w tym z opiniami na temat warsztatów można zapoznać się na stronie: bezpiecznymaluch.com.pl/.

           

Wysokość dotacji  w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

 

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 115/2019, 116/2019 oraz 117/2019 z dnia 8 maja 2019 roku określona została wysokość dotacji  w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Noc Muzeów

 

Muzeum w Łowiczu,

Starostwo Powiatowe w Łowiczu,

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu,

Łowicki Ośrodek Kultury

 

zapraszają na

Noc Muzeów, która odbędzie się w sobotę 18 maja 2019 r. w godz. 17.00 – 24.00.

 

Program:

Dla miłośników fotografii:

Rozstrzygnięcie konkursu „Muzealne Spotkania z Fotografią” / Dziedziniec, godz. 17.00

Nagrodzimy artystyczny wysiłek młodych fotografów i zaprezentujemy ich prace publiczności.

 

Dla pasjonatów historii:

Wystawa „Łowiczanie w walce o niepodległość” w siedzibie Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu (ze zbiorów Archiwum, Muzeum w Łowiczu i osób prywatnych). Liczba miejsc ograniczona, odbiór wejściówek w Archiwum do 17 maja 2019 r. / Wejście przez kaplicę, godz. 17.00 – 19.00

 

Dla dociekliwych:

„Historyczny miszmasz…” – gra muzealna / I piętro, godz. 17.30 – 21.00

Czy znają Państwo dobrze wystawę historyczną Muzeum w Łowiczu? Pora się przekonać! ???? Zachęcamy do udziału w grze tropem łowickich eksponatów.

 

Dla chodzących późno spać:

Zwiedzanie ekspozycji historycznej i etnograficznej z przewodnikiem PTTK/ I i II piętro, godz. 20.00, 21.30 Historia Łowicza i Księstwa Łowickiego w pigułce. Ciekawostki z przeszłości miasta i regionu, interesujące biografie wybitnych mieszkańców ubarwione anegdotami oraz opowieść o sztuce ludowej. Tego nie można przegapić!

 

Dla rodzin:

„Księżacka Primabalerina” – warsztaty plastyczne / II piętro, godz. 18.00 – 21.00

Łowiczanka może być baletnicą. ???? Zachęcamy młodszych i starszych do wykonania papierowej postaci Primabaleriny w regionalnej sukni. Stwórzmy własną pamiątkę z łowickiej Nocy Muzeów!

 

Dla wielbicieli malarstwa:

„Podróż. Malarstwo Aldony Zając” – wernisaż wystawy / parter, godz. 19.00

Zacytujmy słowa artystki opisującej ekspozycję: „Wystawa jest zbiorem około 30 obrazów powstałych w ostatnich czterech latach. Są to opowieści o tym, co jest w życiu fascynujące – jego nieprzewidywalności. Poznawanie ciągle czegoś nowego, tego co się przydarza. Stałe są jedynie ziemia, niebo, powietrze, przestrzeń i światło. STAŁE ? Przecież ciągle inne!” Gwarantujemy moc przeżyć estetycznych.

 

Dla melomanów:

„Od klasyki do szwedzkiej muzyki ludowej” – koncert w wykonaniu „Choir of Joy” ze Szwecji / Kaplica barokowa, godz. 20.30 Gratka dla miłośników muzyki chóralnej. Bogaty repertuar utworów kompozytorów klasycznych, połączonych ze skandynawską muzyką tradycyjną. Muzyka w sam raz na ukoronowanie nastrojowego, muzealnego wieczoru.

 

Dla sympatyków muzyki i malarstwa:

Wystawa „Pejzaż mazowiecki w muzyce polskiej. Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza / I piętro, godz. 17.00 – 22.00 Zachęcamy do obejrzenia obrazów inspirowanych muzyką Fryderyka Chopina oraz m.in. Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Noskowskiego, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego. Piękno krajobrazu inspirowanego muzyką mistrzów. Zapraszamy!

 

Wstęp wolny

 

Organizatorzy:

Muzeum w Łowiczu

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu

Łowicki Ośrodek Kultury

 

Współorganizatorzy:

Urząd Miejski w Łowiczu

PTTK Oddział Łowicz

 

Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Agata RTV AGD Multimedia

Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych „Papirus”

 • plakat-NOC_MUZEOW mini

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

 

Postaci Cleo chyba nie musimy nikomu przedstawiać, prawda? Prawdziwa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej! Już 10 maja, wprost ze sceny ustawionej na Nowym Rynku w Łowiczu, zachwyci nas swoim głosem i energetyzującymi utworami. Tak właśnie będziemy świętować pierwszy z Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Łódzkiem. Zabierz rodzinę, zmobilizuj znajomych i baw się razem z nami. Więcej informacji o #DOFE w Łowiczu znajdziesz na -> bit.ly/10majaDOFE

 • lowicz
 • ReklamaDL-DOFE-2(2)

Zapytanie ofertowe- obsługa spływu kajakowego

 

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej poszukuje firmy która zajmie się obsługą spływu kajakowego dla 40 osób. Spływ odbędzie się w dwóch terminach : pierwszy został zaplanowany na 25 maja br. zaś kolejny w lipcu ( dokładny termin do ustalenia ) . 

 

Zakres usług powinien obejmować: 

 • instruktaż, 
 • zabezpieczenie spływu przez osoby posiadające kwalifikacje instruktorów i ratowników WOPR, 
 • transport kajaków należących do CKTiPZŁ. 

Oferty wraz z wyceną prosimy przesyłać do dnia 13 maja 2019 r.  na adres e-mail: centrum@powiat.lowicz.pl

Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu : 46 837 57 71 lub w siedzibie CKTiPZŁ w Łowiczu ul. Stary Rynek 17

Życzenia dla maturzystów

 

Drodzy Maturzyści,

Egzamin dojrzałości tuż przed Wami, życzymy, by dla każdego z Was zakończył się pomyślnym wynikiem, który będzie powodem do dumy i udanym początkiem dalszej drogi kształcenia.

Życzymy wiary we własne siły i połamania piór podczas zmagań z maturalnymi tematami.

Wyrażamy przekonanie, iż dotąd zdobywana wiedza, Wasz zapał i z pewnością odrobina szczęścia, której również życzymy, będą gwarancją maturalnego sukcesu dla każdego z Was.

 

Powodzenia !

Zarząd Powiatu Łowickiego

I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego

 

Szanowni Państwo

Muzeum w Łowiczu organizuje w 2019 r. I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego.

Przedsięwzięcie integrujące i aktywizujące profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej, uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Partnerami projektu są Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz muzea: Muzeum Regionalne w  Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu, wystawy pokonkursowej oraz sesji międzymuzealnej.

Triennale w założeniu odbywające się co 3 lata będzie narzędziem do ochrony i upowszechniania zanikającego zjawiska jakim jest  wycinankarstwo. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ono w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa łódzkiego.

Już teraz serdecznie zapraszamy twórców do udziału w konkursie.

Regulamin do pobrania : http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/i-triennale-wycinanki-ludowej-wojewodztwa-lodzkiego-zgloszenia-do-30-wrzesnia-2019-r/?event_date=2019-04-30

Spotkanie z Krzysztofem Wielickim

 

Dziś, 26 kwietnia w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbyło się spotkanie z panem Krzysztofem Wielickim - znanym wspinaczem, zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum, pierwszym człowiekiem, który zdobył Mount Everest zimą , kierownikiem dwóch zimowych wypraw na K2 w 2002 i 2017/2018 roku. Polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista przybył do Łowicza na zaproszenie  Wicestarosty Łowickiego-  Piotra Malczyka. Wykład znamienitego gościa, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Na spotkanie przybyło duże grono osób, nie tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych,do których w dużej było ono skierowane, ale również pozostałych zainteresowanych mieszkańców naszego miasta. Pan Krzysztof Wielicki w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiadał o swoim życiu i o pasji której się poświęcił oraz o swoich niezwykłych osiągnięciach. Celem spotkania było przybliżenie sportowego dorobku pana Krzysztofa Wielickiego oraz jego wybitnych dokonań wspinaczkowych. Możliwość rozmowy młodzieży z naszym gościem była szansą poznania różnych dróg, które po zakończeniu edukacji w szkole średniej będą obierać jako kierunki swojego rozwoju i dalszego kształcenia. Pan Krzysztof Wielicki to bez wątpienia wielki autorytet i przykład nieustannego dążenia do realizacji życiowej pasji.

 • DSC_5639
 • DSC_5643
 • DSC_5644
 • DSC_5646
 • DSC_5648
 • DSC_5651
 • DSC_5653
 • DSC_5654
 • DSC_5655
 • DSC_5656
 • DSC_5657
 • DSC_5660
 • DSC_5661
 • DSC_5662
 • DSC_5664

MAJ W BIBLIOTECE

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu serdecznie zaprasza na MAJ W BIBLIOTECE, spotkania realizowane w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2019. Zarówno na dorosłych jak i dla dzieci czeka  wiele ciekawych wydarzeń m.in. warsztaty literacko- plastyczne dla przedszkolaków, spotkanie dla młodzieży, warsztaty komputerowe, spotkania ze znanymi pisarzami książek. 

Zaczynamy 8 maja /środa/ o godz. 9.30 w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek warsztatami literacko-plastycznymi dla przedszkolaków pt. ,,Bibliotekarz- zawód czy misja?’’. Opowiemy o naszym zawodzie,  zaprzyjaźnimy maluchy z biblioteką i książką.

9 maja /czwartek/ o godz. 17.00 serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, autorem książek historycznych, publicystą, scenarzystą radiowym, teatralnym i telewizyjnym, ekspertem historycznym - w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy PBP w Łowiczu. Jest autorem takich książek jak: Tajemnice i sensacje świata antycznego, Ulubieńcy bogów, Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii, Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL, Życie prywatne elit artystycznych drugiej Rzeczypospolitej, Życie towarzyskie elit PRL, Kobiety władzy PRL, Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej’’ i wielu innych.

10 maja /piątek/ o godz. 10.00 będziemy gościć w bibliotece panią Barbarę Gawryluk, tłumaczkę, dziennikarkę radiową, pisarkę książek dla dzieci: Dżok. Legenda o psiej wierności, W zielonej dolinie, Czarna, Klifka i tajemnice dna morza, Kaktus, Pudełko pełne kotów, Przygody wiernego psa, Przedszkolaki z ulicy Morelowej, Teraz tu jest nasz dom, Bazylia, Gwizdek - przygody tatrzańskiego świstaka i wielu innych. Spotkanie autorskie organizujemy w ramach VII łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami pn. ,,Z książką na walizkach – Co w trawie piszczy?'' we współpracy z Wydawnictwem Literatura. Będzie możliwość zakupienia książek pisarki i zdobycie autografu.

 

15 maja /środa/ o godz. 11.00 młodzież będzie miała okazję poznać blogerkę i  autorkę książek postapokaliptycznych – Dominikę Tarczoń.

 

22 maja /środa/ na godz. 16.30 gorąco zapraszamy wszystkich miłośników książek obyczajowych na spotkanie autorskie z Magdaleną Kołosowską, autorką powieści: Trawa bardziej zielona, Kształt gruszki, Dlatego mnie kochasz, Tęcza nad jeziorem i wielu innych.

 

W dniach 13-17 maja o godz. 17.00 odbędą się warsztaty komputerowe dla osób 50+.

 

Na wszystkie spotkania autorskie WSTĘP WOLNY . Serdecznie zapraszamy !

 

#BIBLIOTEKA jest zawsze blisko Was.

 

 

 

 • Plakat DKK- Sławomir Koper
 • Plakat Dominika Tarczoń
 • Plakat Magdalena Kołosowska
 • Plakat TB 2019

PRZYŁAPANI NA CZYTANIU- ogłoszenie wyników konkursu

 
24 kwietnia br. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom X edycji konkursu fotograficznego PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU oraz podsumowanie plebiscytu na NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2018. 
 
W konkursie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 I Nagroda: Martyna Wojda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu za zdjęcie ,,Każde pokolenie ma własny czas’’
 II Nagroda: Joanna Lesiak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu za zdjęcie ,,Książka otwiera okno na nowy, nieznany świat’’
III Nagroda: Julia Kobierzycka
 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za zdjęcie ,,Magiczna księga’’     

 

Wyróżnienia:
Adrianna Guzek
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu za zdjęcie ,,Dumanie’’

Ewa Szwarocka
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za zdjęcie ,,Wszędzie jest miejsce na czytanie’’     

NAJAKTYWNIEJSZYM  CZYTELNIKIEM  ROKU 2018 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu została
Pani Jadwiga Sokół.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.
 • Laureaci

Spotkanie Krzysztofa Wielickiego z uczniami szkół ponadgimnazjalnych

 

Z inicjatywy Pana Piotra Malczyka – Wicestarosty Łowickiego w dniu 26 kwietnia br. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu odbędzie się spotkanie Pana Krzysztofa Wielickiego z uczniami szkół ponadgimnazjalnych podległych pod Powiat Łowicki.

Krzysztof Wielicki - polski wspinacz, piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, pierwszy, który zdobył Mount Everest zimą we wspólnej wyprawie z Leszkiem Cichym, kierownik dwóch zimowych wypraw na K2 w 2002 i 2017/2018 roku, podczas której koordynował spektakularną akcję ratunkową na Nanga Parbat, w której uczestniczyli Denis Urubko i Adam Bielecki zakończoną sprowadzeniem Elisabeth Revol.

Celem spotkania będzie przybliżenie sportowego dorobku Pana Krzysztofa Wielickiego oraz jego wybitnych dokonań wspinaczkowych. Możliwość rozmowy młodzieży z naszym gościem będzie szansą poznania różnych dróg, które po zakończeniu edukacji w szkole średniej będą obierać jako kierunki swojego rozwoju i dalszego kształcenia. Pan Krzysztof Wielicki to bez wątpienia wielki autorytet i przykład nieustannego dążenia do realizacji życiowej pasji.

Spotkanie, na które zapraszamy również mieszkańców Powiatu Łowickiego, rozpocznie się w najbliższy piątek o godz. 11.00 w sali barokowej Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.

VIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 kwietnia 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z VI i VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2018 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2019. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu
  i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2018 rok.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 9. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickiem w roku 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Łowicka Róża” i jej składu osobowego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej uchwałą Nr X/62/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku.
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Szukają Państwo pomysłu na majówkę? Zapraszamy do Skansenu w Maurzycach!

 

Zapraszamy na Majówkę w Skansenie w Maurzycach!

W ten świąteczny czas na terenie Skansenu w Maurzycach, w dniach 1-5 maja 2019 r., czeka na Państwa atrakcyjny program wydarzeń etnograficznych.

 

1 maja

Warsztaty, godz. 12.00 – 17.00:

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach kulinarnych, w trakcie których można będzie poznać tajemnice wiejskiej kuchni, zdobyć przepisy, samodzielnie przygotować ciasto, a następnie je upiec. Na zakończenie warsztatów uczestnicy spróbują smaku powstałych w ich trakcie wypieków.

W programie znalazły się także warsztaty rękodzieła ludowego, w trakcie których będzie można spróbować swoich sił w przygotowaniu wycinanek, a także poznać techniki pracy na warsztacie tkackim.

 

Tego dnia specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy:

 

– „Już wiosna! Filcowe ptaszki” – warsztaty plastyczne, godz. 13.00 – 16.00.

Doskonała zabawa dla dzieci i dorosłych! Uczestnicy będą mogli wykonać ptaszki z filcu i innych materiałów plastycznych, prawdziwie skrzydlate pamiątki z Maurzyc.

 

– „Opowieści spod słomianej strzechy” – spacer po skansenie z przewodnikiem, godz. 12.30 i 15.00.

Zwiedzający przeniosą się w miniony już świat dawnej wsi łowickiej. Przechadzając się wśród zabytkowych wiejskich budynków, uczestnicy poznają zwyczaje ludu Księstwa Łowickiego, szczegóły życia powszedniego oraz pracy na roli. Zapraszamy!

 

3 maja

Warsztaty, godz. 12.00 – 17.00:

 

Smakoszy wiejskiej kuchni zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych, podczas których panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kocierzewa zaprezentują swoje umiejętności w przyrządzaniu tradycyjnych specjałów. Degustacja mile widziana!

Dla naszych Gości przygotowaliśmy tego dnia warsztaty rękodzieła ludowego, w trakcie których będzie można nauczyć się wykonywania tradycyjnych łowickich wycinanek, a także haftowania koralikami.

 

W trzecim dniu majówki proponujemy wydarzenia:

 

– „Wiejska szkoła – wypisz, wymaluj”- warsztaty plastyczne, godz. 13.00 – 16.00.

Jeżeli interesuje Państwa jak wyglądała nauka w wiejskiej szkole, to zapraszamy na warsztaty plastyczne. W budynku dawnej szkoły z miejscowości Łaźniki będzie można spróbować swoich sił w kaligrafii, sztuce pięknego pisania za pomocą gęsiego pióra. Zachęcamy do udziału!

 

– „Drewno, kamień, słoma – architektura wsi łowickiej” – spacer po skansenie z przewodnikiem, godz. 12.30 i 15.00.

Spacer po skansenie śladem najciekawszych zabytków architektury drewnianej. W trakcie oprowadzania będzie można dowiedzieć się szczegółów na temat planowania wsi, budowy budynków, materiałów z których były wykonywane oraz obrzędów związanych z domostwem. Gratka dla osób fascynujących się architekturą ludową.

 

Ponadto w dniach:

2 maja,

4 maja,

5 maja

Zachęcamy do udziału w oprowadzaniu z przewodnikiem po skansenie w Maurzycach. Zwiedzanie będzie się odbywało w dwóch turach, o godz. 12.00 i 14.00.

Na wydarzenia obowiązuje bilet wstępu do skansenu.

 • majowka 2019-plakat mini

Wyniki konkursu "Eko- palemka"

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Fabijanowska-Wojda – przewodnicząca Komisji, Aleksandra Dyngus – członek Komisji, Piotr Miedzianowski– sekretarz Komisji, powołana przez Starostę Łowickiego rozstrzygnęła konkurs "Eko- palemka". 

Wybrano 3 najlepsze prace:

 • I – miejsce – Filip Soborski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 • II – miejsce – Lidia Rybus- Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
 • III – miejsce – Bartłomiej Ochmański- Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu

Przyznano 1 wyróżnienie:

 • Aleksandra Góra- Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia komisji. 

Informujemy, iż uroczyste podsumowanie konkursu „Eko-palemka” odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30A (nowy budynek).

 

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Koncert Muzyki Polskiej

Łódzki Dom Kultury, Łódzki Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Muzeum w Łowiczu zapraszają na Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu artystów Akademickiego Chóru Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” z Aleksandrowa Łódzkiego.

 

sobota 27 kwietnia 2019, godz. 14:00

Sala barokowa Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

Koncert uwzględnia muzykę narodową oraz twórczość współczesnych kompozytorów łódzkich, a także kompozycje Stanisława Moniuszki, którego dwusetną rocznicę urodzin świętujemy w tym roku.

Chór Akademicki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi istnieje od roku 2005. Założycielem i dyrygentem chóru jest Renata Banacka-Walczak. Chór posiada bogaty dorobek artystyczny i jest jednym z niewielu zespołów akademickich działających na terenie Łodzi. Posiada na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych. Jest zdobywca wielu nagród festiwali krajowych i zagranicznych.

Towarzystwo Śpiewacze „LUTNIA” w Aleksandrowie Łódzkim – jeden z najstarszych chórów działających na terenie województwa Łódzkiego, który powstał w 1903 r. Od tego czasu działa nieprzerwanie do dziś, zrzeszając wielu miłośników śpiewu chóralnego. Jest to chór pokoleniowy o bardzo aktywnej działalności artystycznej oraz społecznej na rzecz Aleksandrowa. Posiada rozległy repertuar, w którym dominuje polska muzyka narodowa, jak również pieśni uznanych kompozytorów zagranicznych.

 • plakat

Nabór na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego WBiZK ŁUW w Łodzi

Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

 • Operator numeru alarmowego 112 - ogłoszenie

KONCERT PASYJNY w ramach projektu 14 KATEDR

14_katedr_logo_final-01-01.png

KONCERT PASYJNY
Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

na podstawie medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka

wykonanie

JERZY ZELNIK

muzyka

BALTIC NEOPOLIS ENSEMBLE

 

14.04.2019 / niedziela / godz. 17.00

 

Kościół Ojców Pijarów w Łowiczu
 

wstęp wolny

 

Na program KONCERTU PASYJNEGO składa się medytacja księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga, dzieł kompozytora. Udział w wydarzeniu biorą - uznany aktor teatralny i filmowy Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble (muzycy - liderzy Baltic Neopolis Orchestra).

Dopełnienie całości stanowi oprawa multimedialna na podstawie filmu Pasja Mela Gibsona.

KONCERT PASYJNY będzie prezentowany w okresie Wielkiego Postu w 14 katedrach i świątyniach w Polsce, w ramach projektu 14 KATEDR,. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji drogi krzyżowej.

Projekt doczekał się dwóch edycji w 2017 i 2018 roku. W związku z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym odbiorem wydarzenia, w tym roku odbędzie się jego kolejna, trzecia odsłona.

Tegoroczna edycja koncertu została objęta patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera. 

 • 14katedr_19_Łowicz_plakat
 • 14katedr_19_Łowicz_zaproszenie
 • POL_województwo_łódzkie_COA.svg
 • Patronat Marszałka Województwa Łódzkiego

VII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 8 kwietnia 2019 roku, godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.     

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Łyszkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice odcinek Kolonia Łyszkowice – granica powiatu łowickiego znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice. 
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2709E Złaków Kościelny – Złaków Borowy – Kiernozia – Witusza odcinek Kiernozia – Witusza znajdującą się w granicach administracyjnych  Gminy Kiernozia.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2727E Złaków Kościelny – Mastki odcinek Złaków Kościelny – Przemysłów – Mastki znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresie zarządu drogą powiatową Nr 2119E Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wiskienica Dolna – Łaźniki i drogą powiatową Nr 2730E Bąków Górny – Wiskienica odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMARZĄDOWYCH NA LATA 2019 – 2028.  
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego  na lata 2019 – 2022.
 11. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Nagranie programu TVP w skansenie

 

W piątek 5 kwietnia w skansenie wsi łowickiej w Maurzycach gościła ekipa TVP, która realizowała materiał do programu na temat tradycji i zwyczajów związanych z okresem Wielkiego Postu oraz Świąt Wielkiej Nocy, kultywowanych dawniej i dziś w regionie łowickim. Rozmówcami prowadzącego program były Marianna Mońka, etnograf adiunkt w dziale oświatowym Muzeum w Łowiczu oraz Magdalena Bartosiewicz etnograf, kustosz Muzeum w Łowiczu. Przybyli do skansenu  twórcy ludowi zaprezentowali metody wytwarzania ozdób i dekoracji wielkanocnych. Pokazali oni między innymi jak dawniej  ozdabiano wydmuszki jajek, oraz jak wykonywano palmy wielkanocne i ozdabiano koszyczki na święconkę. Dopełnieniem przeglądu tradycji i zwyczajów wielkopostnych,  był występ zespołu śpiewaczego „Ksinzoki” który wykonał pieśń wielkopostną „Ach! Ja Matka tak żałosna”.

 • DSC00346
 • DSC00343
 • DSC00347
 • DSC00339
 • DSC00353
 • DSC00354
 • DSC00355
 • DSC00357
 • DSC00361
 • DSC00366
 • DSC00369
 • DSC00370
 • DSC00371
 • DSC00372
 • DSC00378
 • DSC00380
 • DSC00382
 • DSC00384
 • DSC00389
 • DSC00390
 • DSC00394
 • DSC00405
 • DSC00406
 • DSC00408
 • DSC00409
 • DSC00410
 • DSC00411
 • DSC00425
 • DSC00434
 • DSC00429
 • DSC00433
 • DSC00456
 • DSC00458
 • DSC00461
 • DSC00464

Zjazd przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce

 

5 kwietnia 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu było gospodarzem zjazdu najstarszych szkół w Polsce. Członkami stowarzyszenia są szkoły średnie, legitymujące się ponad stuletnim rodowodem. Zjazd prowadził Henryk Zasępa oraz dyrektor I LO Dorota Dziekanowska. W programie zjazdu znalazła się promocja książki „Bohaterowie Niepodległej 1918-2018”. Podczas części oficjalnej spotkania publikacjami obdarowano przedstawicieli najstarszych szkół w kraju oraz wychowanków I LO, do których należy ks. Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, starosta Marcin Kosiorek oraz burmistrz Krzysztof Kaliński. Dla uczestników zjazdu przygotowano wycieczkę po Łowiczu oraz wizytę w zabytkowym pałacu w Walewicach.

 

 • DSC_5585
 • DSC_5589
 • DSC_5591
 • DSC_5595
 • DSC_5597
 • DSC_5599
 • DSC_5604
 • DSC_5610
 • DSC_5613
 • DSC_5615
 • DSC_5617
 • DSC_5623
 • DSC_5624
 • DSC_5625
 • DSC_5626
 • DSC_5630
 • DSC_5631
 • DSC_5632

Wyniki Powiatowych Eliminacji 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

3 kwietnia 2019 r.  w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu odbyły się Powiatowe Eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: Marcin Wartalski, Andrzej Czapnik, Magdalena Barlak  po przesłuchaniu 13 uczestników (9 w turnieju recytatorskim, 3 w turnieju wywiedzione ze słowa, 1 w turnieju poezji śpiewanej) postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 • w TURNIEJU RECYTATORSKIM:

NAGRODY:           

Weronika Stefańska -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu

Natalia Łąpieś -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. W. Grabskiego w Łowiczu

Zuzanna Kotyńska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu

Michał Golis            -  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

 

WYRÓŻNIENIA:

Piotr Śnieguła -  II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu 

 

 • w TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ:

 

NAGRODA:           

Maria Strycharska-Gać -  II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu                   

 

 • w TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA:

              brak zgłoszeń

 

 • w TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:

 

NAGRODA:           

Julia Kobierzycka – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu

 

 

WYRÓŻNIENIA:

Aleksandra Jurkiewicz -  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

 

 

Do Eliminacji Rejonowych, które odbędą się 11 kwietnia 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach postanowiono zakwalifikować: 

w TURNIEJU RECYTATORSKIM :

 1. Weronika Stefańska
 2. Natalia Łąpieś
 3. Zuzanna Kotyńska
 4. Michał Golis

w TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ:

Maria Strycharska-Gać     

 

w TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA:

Julia Kobierzycka

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • Aleksandra Jurkiewicz
 • Julia Kobierzycka
 • Maria Strycharska-Gać
 • Michał Golis
 • Natalia Łąpieś
 • Piotr Śnieguła
 • Weronika Stefańska
 • Zuzanna Kotyńska

Regulamin konkursu „Eko- palemka”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Zarządzeniem Starosty Łowickiego nr. 30/2019 z dnia 1 marca 2019 ustalony został regulamin konkursu "Eko- palemka", na wykonanie ekologicznej palemki wielkanocnej. Konkurs organizowany jest w celu propagowania właściwych postaw ekologicznych, popularyzowania oraz kultywowania tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową, pobudzenia aktywności twórczej oraz praktycznego wykorzystania dostępnych surowców naturalnych. Organizatorem konkursu jest Starosta Łowicki. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, działających na terenie Powiatu Łowickiego. 

 • Plakat-warsztaty wielkanocne 2019 mini

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

Muzeum w Łowiczu zaprasza na:
Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
13 kwietnia 2019 r. (sobota)
Jajko decoupage, godz. 10.30
Palmy wielkanocne, 12.30, 14.30

Podczas warsztatów dowiemy się, jak świętowano Wielkanoc na łowickiej wsi.
Na pierwszych zajęciach uczestnicy wykonają jajko ozdobione metodą decoupage, przy użyciu papieru łódzkiej firmy ITD Collection, która zaprojektowała go w oparciu o wycinanki ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.
Na kolejnych przygotują palmy wielkanocne używając tradycyjnych materiałów w postaci bukszpanu, bazi i kwiatów bibułowych.

Na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.
Wstęp 10 zł/os.
Serdecznie zapraszamy!

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne

 

„Muzeum w Łowiczu zaprasza na:
Rodzinne Warsztaty Wielkanocne
13 kwietnia 2019 r. (sobota)
Jajko decoupage, godz. 10.30
Palmy wielkanocne, 12.30, 14.30

Podczas warsztatów dowiemy się, jak świętowano Wielkanoc na łowickiej wsi.
Na pierwszych zajęciach uczestnicy wykonają jajko ozdobione metodą decoupage, przy użyciu papieru łódzkiej firmy ITD Collection, która zaprojektowała go w oparciu o wycinanki ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.
Na kolejnych przygotują palmy wielkanocne używając tradycyjnych materiałów w postaci bukszpanu, bazi i kwiatów bibułowych.

Na zajęcia obowiązują zapisy, tel. 46 837 39 28 wew. 36.
Wstęp 10 zł/os.
Serdecznie zapraszamy!”

 • Plakat-warsztaty wielkanocne 2019 mini

Zarządzenie Starosty Łowickiego z dnia 1 kwietnia 2019

Zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Łowickiego  z dnia 1 kwietnia 2019 roku ogłoszony został nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Budżet obywatelski

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającą się III edycją Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego regionu. Na niniejszym spotkaniu będzie możliwość uzyskania informacji nt. tegorocznej odsłony budżetu obywatelskiego – procesu zgłaszania zadań, głosowania nad nimi i ich późniejszej realizacji w roku 2020. Nie zabraknie również przypomnienia zwycięskich zadań z poprzednich dwóch edycji, co stanowi doskonały przykład zaangażowania mieszkańców w rozwój całego województwa. Pragniemy dotrzeć z ideą budżetu obywatelskiego do jak najszerszej grupy osób.

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 4 kwietnia br. o godzinie 16:00 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 2, 99-400 Łowicz.

Po powitaniu uczestników spotkania, nasi pracownicy przedstawią założenia III edycji BO, a następnie odpowiedzą na pytania mieszkańców. W ramach wydarzenia będzie również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Mam nadzieję, że powyższa inicjatywa zachęci naszą regionalną społeczność do jeszcze większej aktywności na rzecz wspólnego dobra, okaże się pomocna przy zgłaszaniu zadań i spopularyzuje projekt Budżetu Obywatelskiego.

 • plakat BO informacyjny

Podpisanie umowy współpracy z fundacją Anioły Sprawiedliwości

 

Starosta Łowicki - Marcin Kosiorek oraz Prezes Zarządu Fundacji Anioły Sprawiedliwości - Tomasz Parol podpisali dziś w Starostwie Powiatowym w Łowiczu umowę współpracy. Fundacja została powołana w celu ochrony pokrzywdzonych przez firmy windykacyjne i inne instytucje finansowe. 
Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej wraz z Fundacją będą wspierać działania rozwojowe i innowacyjne, korzystne dla mieszkańców Powiatu Łowickiego, np.: organizować szkolenia skierowane do mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców, rolników , KGW a także sponsorów biznesowych, poprzez udostępnianie lokali i in.
Fundacja współpracuje w kraju z najlepszymi adwokatami i radcami prawnymi z zakresu ochrony przed firmami windykacyjnymi. 
W ramach podpisanej umowy, od 15 kwietnia w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu w pokoju nr. 21 przebywać będą pracownicy Fundacji a mieszkańcy Powiatu Łowickiego będą mogli uzyskać u nich bezpłatną pomoc.

 • DSC_0645
 • DSC_0634

Kwalifikacja do służby wojskowej

Zgodnie z planem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku na terenie powiatu łowickiego, kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie od 01 kwietnia do 26 kwietnia br. w Łowiczu, ul. Warszawska 9a.

Do kwalifikacji wojskowej będą stawać mężczyźni:

- rocznik podstawowy (2000) – 476 mężczyzn,

- roczniki starsze – 17 mężczyzn,

oraz 13 kobiet.

Ogółem do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku powinno stawić się 493 mężczyzn i 13 kobiet z terenu powiatu łowickiego.

Akademickie Targi Edukacyjne

 

AKADEMICKIE TARGI EDUKACYJNE

 

            W dniu 19 marca 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu odbyły się II Akademickie Targi Edukacyjne dla maturzystów, których organizatorem była Społeczna Akademia Nauk.

 

            Swoją ofertę zaprezentowało 15 uczelni z całej Polski, tj.:

1. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

2. Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna w Warszawie

3. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

4. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

5. Uniwersytet Łódzki w Łodzi

6. Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

7. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

8. Studium Policealne Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi

9. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

11. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

12. Akademia Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie

13. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

14. Społeczna Akademia Nauk

15. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

            Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Starosta Łowicki – Marcin Kosiorek, Dyrektor Regionalny Społecznej Akademii Nauk – Mariusz Glinkowski oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu – Dorota Dziekanowska.

 

 • DSC_5538
 • DSC_5542
 • DSC_5543
 • DSC_5544
 • DSC_5546
 • DSC_5547
 • DSC_5550
 • DSC_5554
 • DSC_5556
 • DSC_5560
 • DSC_5563
 • DSC_5566
 • DSC_5570
 • DSC_5572
 • DSC_5574

VI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuję VI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 marca 2019 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a. 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z V Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 6. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2019 – 2021 „Razem Bezpieczniej”.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.
 11.  Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego  na lata 2019 – 2022.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

Dzień poezji - Turniej jednego wiersza

Czwartkowe popołudnie  upłynęło w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu pod znakiem poezji.  21 marca obchodzony jest na całym świecie Dzień Poezji - celem tego święta jest  promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Biblioteka we współpracy z Klubem Seniora Radość zorganizowała dla wszystkich miłośników twórczości lirycznej Turniej jednego wiersza. Do konkursu zgłoszono 8 utworów, spośród których komisja wybrała jeden pt. „Jeden dzień z życia Edyty T” – autorstwa pani Edyty Tosza. Wybór nie był łatwy, co szczególnie podkreślał pan Jacek Rybus – przewodniczący komisji. Wieczór okraszony był także występami Chóru Seniora Radość.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

„PEJZAŻ MAZOWIECKI W MUZYCE POLSKIEJ”. Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza.

 

„PEJZAŻ MAZOWIECKI W MUZYCE POLSKIEJ”. Malarstwo Marii Wollenberg-Kluza.

 

Wernisaż 6 kwietnia (sobota) 2019 r. o godz. 16.00.

Wystawa czynna do 9 czerwca 2019 r.

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7

 

 

Maria Wollenberg-Kluza urodziła się w 1945 roku w Puławach. W latach 1967 – 73 studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1973 roku otrzymała dyplom z malarstwa z wyróżnieniem oraz aneks do dyplomu z tkaniny artystycznej.

 

Pierwszą wystawę indywidualną swoich prac zorganizowała w 1967 roku. Do tej pory urządziła ponad 160 wystaw indywidualnych w kraju (m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Puławach, Nałęczowie, Opolu, Łańcucie, Rzeszowie, Słupsku, Olsztynie, Płocku, Kozienicach, Łodzi, Nysie, Gdańsku) oraz zagranicą (m.in. w Madrycie, Pradze, Karlovych Varach, Sztokholmie, Sofii, Bergen, Delhi, Stambule, Rzymie, Moskwie, Kijowie, Charkowie, na Krymie, w Gruzji; na Litwie, w Wenecji, Sewastopolu).

 

W latach 2015 i 2016 z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin zorganizowała 19 wystaw, m.in. w Warszawie, Lublinie, Opinogórze, Nysie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie. W 2017 odbyły się wystawy indywidualne w Szczecinie, Sopocie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu.

 

W 2018 roku obchodziła Jubileusz 50-lecia pracy twórczej objęty Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Société Européenne de Culture. Polski SEC. W ramach Jubileuszu odbyły się m.in. wystawy w Katowicach, Gdańsku, w Gorzowie, Wojnowicach k/Wrocławia, w Krakowie, Grudziądzu, Włocławku, Warszawie.

 

Brała udział w kilkuset wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w prezentacjach polskiej sztuki za granicą.

 

Jest laureatką m.in. nagrody imienia Jana Cybisa za całokształt twórczości; wyróżniona medalem Gloria Artis oraz medalem Pro Masovia.

 

Maluje najczęściej monotematyczne cykle prac. W jej twórczości pojawiają się tematyka sakralna, nawiązania do pejzażu, inspiracje muzyczne; w sposób metaforyczny i symboliczny podejmuje tematy ludzkiego życia; stosuje bogatą, żywą kolorystykę.

 

Wystawa „Pejzaż mazowiecki w muzyce polskiej” prezentuje obrazy inspirowane muzyką Fryderyka Chopina oraz m.in. Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Noskowskiego, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.

 

www.wollenberg.art.pl

 

 • plakat kluza krzywe

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie Uchwały ZPŁ Nr 76/2019 z dnia 18 marca 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; turystyki.

 

„Spacer w chmurach”. Malarstwo Jerzego Dołhania

 

Jerzy Dołhań, artysta malarz urodzony w Jarosławiu, od lat mieszkający w Łowiczu. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975). W latach 1975 – 2000 pracował jako projektant i dekorator w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego Syntex w Łowiczu, następnie nauczyciel plastyki w Szkole Pijarskiej, wykładowca historii sztuki na Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. W latach 1999 – 2012 kierował ośrodkiem Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie. Prowadzi zajęcia plastyczne z grupą dzieci „Akwarelki” działającą przy Łowickim Ośrodku Kultury.

Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych (m.in. Jarosław, Rzeszów 1968, Olsztyn 1972; Toruń 1973; Łowicz 1978, 1992, 2011; Łódź) oraz na wystawach indywidualnych (m.in. Muzeum w Łowiczu 1977, 2014; Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu 2011, 2015; Galeria Łowicka 2011/2012; Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny 2014).

Zajmuje się malarstwem olejnym, rysunkiem, grafiką. Tworzy zarówno obrazy realistyczne, jak i abstrakcyjne. Stosuje zróżnicowaną kompozycję oraz gamę kolorystyczną – od chłodnych zieleni, błękitów w pejzażach, po zdecydowaną czerwień i ciepłe oranże w pracach nieprzedstawiających. Na wystawie prezentuje kilkadziesiąt prac wykonanych w technice olejnej i akrylowej – przede wszystkim powstałe w ostatnich latach pejzaże, w których głównym motywem są nawiązujące do tytułu chmury. Nie braknie również motywów z Łowicza – prac ukazujących architekturę miasta. Wystawę uzupełniają starsze prace, wśród których dominują pejzaże, martwe natury i kwiaty.

 

 

 • plakat dolhan krzywe

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

 

Starostwo powiatowe w Łowiczu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, zorganizowało 17 marca 2019 r. Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Na zaproszenie Pana Premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedziało blisko tysiąc osób a wśród nich byli sołtysi z całego kraju. Impreza odbyła się w hali OSiR nr 2 w Łowiczu.

Wydarzenie to było szczególnie ważne, ze względu na zaproszonych gości. Imprezę swym udziałem uświetnili m. in. premier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wojewodowie.

Wizyta rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę. Później nastąpiła część oficjalna.

Podczas swego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki w sposób szczególny skierował swoje słowa do obecnych na sali sołtysów  oraz członkiń kół gospodyń wiejskich; ”Polska, bez polskiej wsi nie miałaby polskiej duszy”.

W dalszej części spotkania prezes Rady Ministrów RP wręczył zasłużonym sołtysom medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W hali sportowej podczas niedzielnego dnia sołtysa można było można było podziwiać stoiska, które wystawiły KGW z województwa łódzkiego oraz firmy łowickie z żywnością cenioną nie tylko w kraju.

Spotkanie uświetniły występy m. in. Blichowiaków, Dziecięco-Młodzieżowej  Orkiestry Dętej działającej przy OSP Wicie. Wielką niespodzianką, która była ukrywana do samego końca był występ zespołu Golec uOrkiestra.  

Relacja video lowicz24.eu z Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu.

 

 • DSC_0627
 • DSC_0635
 • DSC_0636
 • DSC_0638
 • DSC_0639
 • DSC_0642
 • DSC_0643
 • DSC_0645
 • DSC_0646
 • DSC_0648
 • DSC_0655
 • DSC_0661
 • DSC_0665
 • DSC_0668
 • DSC_0670
 • DSC_0684
 • DSC_0689
 • DSC_0699
 • DSC_0702
 • DSC_0706
 • DSC_0718
 • DSC_0722
 • DSC_0728
 • DSC_0737