Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • -

Spotkanie dla pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie pn. "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy" zaplanowanym w dniu 2 czerwca 2011 r. w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 A.

 • -

Warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu sprawozdawczości

 • -

Seminarium informacyjne pt. „Wsparcie merytoryczne i finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz realizacja projektów w ramach Funduszy Europejskich”

 • -

Uwaga! Szansa na bezpłatną reklamę Twojej gminy w telewizji!

TVP Kraków organizuje konkurs, w którym wygrać można 20-minutowy reportaż opisujący gminę. Reportaż, przygotowany przez zespół telewizyjnych fachowców, zostanie następnie wyemitowany w 13 województwach podczas wakacji. Czy można wyobrazić sobie lepszą promocję gminy?

 • -

Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie merytoryczne i finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz realizacja projektów w ramach Funduszy Europejskich”

 • -

Warsztaty i wizyty studyjne dla beneficjatów programów PO Infrastruktura i Środowisko, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

 • -

W związku z sesją nadzwyczajną Sejmiku Województwa Łódzkiego, uprzejmie informujemy, iż szkolenie „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” zostaje przełożone z dnia 28.04.2011 i odbędzie się 10.05.2011 r.

 • -

 

 

 

UWAGA!

 

"Łódzkie Płynie Po Kasę"

 

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego

 • -

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu Partnerstw Publiczno-Prywatnych w ramach RPO WŁ.

 • -

 

Szkolenie pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

 • -

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu ewaluacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 

 • -

Druga edycja szkoleń warsztatowych z zakresu wyliczania luki finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 • -

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym na   konferencji po hasłem "Elastyczne i bezpieczne formy zatrudnienia odpowiedzią na kryzys gospodarczy" Flexicurity 2011.

 • -

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe poświęcone możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w Przedsiębiorstwach w ramach RPO WŁ odbyło się  w Skierniewicach w dniu 30 marca br.

 • -

Szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu Prawa Zamówień Publicznych zaplanowane w dniu 6 kwietnia 2011 r.

 • -

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na rozwój działalności badawczo-rozwojowej zaplanowane w dniu 30 marca 2011 r w siedzibie Urzędu Miasta w Skierniewicach.

 • -

Szkolenie pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działań II.7 i II.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”
 

 • -

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym na obchodach 5-lecia istnienia Lokalnej Grupy Działania "Gniazdo".

 • -

 

 

W dniach 15 i 18 lutego 2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie miały miejsce spotkania szkoleniowe Akcji Informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • -

Serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie pn. „Zasady udzielania w 2011 roku pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa łódzkiego”, które odbędzie się  w dniu 7 marca 2011 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16.

 • -

Szkolenia warsztatowe z zakresu wyliczania luki finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zaplanowane w dniu 7 marca 2011 r. w Urzędzie marszałakowskim w Łodzi.

 • -

Plan szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w 2011 roku

AKCJA  INFORMACYJNA  WFOŚiGW  2011

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zaprasza na spotkania organizowane w Podregionie Północnym województwa łódzkiego w celu omówienia obowiązujących w 2011 r. zasad i procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

 • -

Rusza nowa wersja Unijnej Fotozagadki 2011 !!!

Już od 15 lutego br. można wziąć udział w nowej edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 • -
 • -

 

Podsumowanie spotkania pt. "Mama może wszytko"

 

 • -

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w projektach dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Rusza czwarta edycja konkursu „4 Pory roku z RPO WŁ”

Konkurs Fotograficzny „4 Pory roku z  RPO WŁ”

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji konkursu fotograficznego, którego celem jest promocja efektów płynących z realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz promocja dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. 

 • -

MAMA MOŻE WSZYTKO

Serdecznie zapraszamy mamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Mama może wszystko” zaplanowane w terminie 16 listopada tj. wtorek, w godzinach 1000 – 1430  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

Lokalny Punkt Informacyjny na Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

W Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w dniu 18 października br. miała miejsce inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, której głównym organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Objazdowy Punkt Informacyjny

W dniach 5 i 7 października br. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy  oraz Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyły się bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone możliwościom pozyskiwania funduszy unijnych w województwie łódzkim realizowane w ramach Projektu pt. „Objazdowy Punkt Informacyjny”.

 • [obiekt Flash] -

Forum Funduszy Europejskich WŁ

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi. Impreza, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się pod patronatem  Open Days – 8 Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

 • -

Rusza IV edycja Unijnej Fotozagadki !!!

Już od 11 października br.można wziąć udział w IV edycji konkursu fotograficznego organizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 • -

Bezpłatne szkolenia w Łęczycy i Skierniewicach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 w Podregionie Północnym z siedzibą w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury pragnie zaprosić na: BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE POŚWIĘCONE MOŻLIWOŚCIOM POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

 • -

 

Wsparcie Beneficjentów RPO WŁ

Bezpłatne wsparcia doradcze dla Beneficjentów  Województwa Łódzkiego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: sporządzania i weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność, kwestii związanych z zamówieniami publicznymi oraz zagadnień z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa.

 

 • [obiekt Flash] -

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Konferencji pt „Fundusze dla Ziemi Obiecanej", która odbędzie się 16-17 września w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi.

 • -
  Po kliknięciu na logotypy przejdą Państwo do aktualności Punktu Informacyjnego

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – szkoleniowe organizowane przez ŁARR

 • -

W drodze po unijne pieniądze

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ. Studium wykonalności oraz biznes plan - działania II.7, II.8, IV.3”. Dodatkowo, podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje nt. działań III.2 i III.6 RPO WŁ na lata 2007-2013, a także nt. działań 8.1, 8.2 PO IG.

 • -

Wycieczka "Szlakiem Unijnych Projektów"

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wycieczkach organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu "Szlakiem Unijnych Projektów".

 

 • -
 • -

Wsparcie Beneficjentów RPO WŁ

Bezpłatne wsparcia doradcze dla Beneficjentów  Województwa Łódzkiego w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących: sporządzania i weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność, kwestii związanych z zamówieniami publicznymi oraz zagadnień z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa.

 • -

27 czerwca 2010 r. na Rynku Manufaktury w Łodzi odbył się II Piknik Funduszy Europejskich

W słoneczną niedzielę  na Rynku Manufaktury można było poznać projekty realizowane z funduszy unijnych w naszym regionie oraz uzyskać informacje gdzie i na jakie działania mieszkańcy województwa łódzkiego mogą starać się o dofinansowanie z Unii.

 • -

W dniach 21 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbył się drugi z czterech cykli warsztatów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu sprawozdawczości w ramach realizowanych projektów.

Szanowni Państwo

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt: "W drodze po unijne pieniądze - wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ. Studium Wykonalności oraz biznes plan - działanie IV.2, V.4" Konsultacje - działanie IV.1

 • -

Zapraszamy na Piknik Funduszy Europejskich

 • -

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ. Studium wykonalności oraz biznes plan - działania II.3, II.9” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 • -

W dniach 25, 26 maja br. w Łódzkim Domu Kultury odbył się pierwszy z czterech cykli warsztatów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z zakresu sprawozdawczości w ramach realizowanych projektów.

 • -

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Pomocy Publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 • -

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 • -

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 w Podregionie Północnym z udziałem Pani Marszałek Elżbiety Hibner, które odbędzie się 26 lutego 2010 r. tj. piątek, o godzinie 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  w Łowiczu, ul. Pijarska 1.

“WaterWizard” – project idea

Interreg IVC Programme: Third call for Capitalisation Project Proposals

 • -

EDUKACJA EKOLOGICZNA WFOŚiGW

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zaprasza na warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców zamierzających ubiegać się w roku 2010 o dotacje na zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej w ramach  zasad udzielania dotacji na edukację ekologiczną przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w  2010 roku oraz obowiązujących procedur, które odbędą w dniu 3 lutego 2010 r. o godzinie 10.00  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA"  w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

AKCJA  INFORMACYJNA  WFOŚiGW  2010

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na spotkania organizowane w Podregionie Północnym w celu omówienia obowiązujących w 2010 r. zasad i procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  przedstawiciel włoskiej prowincji Treviso, (reprezentującej konsorcjum władz lokalnych i instytucji zarządzających EFRR kierowane przez Zarząd Transportu Publicznego we Frankfurcie - TraffiQ) poszukuje partnerów do realizacji  projektu PIMMS CAPITAL.
Projekt jest kontynuacją projektów PIMMS (INTERREG IIIC) i PIMMS TRANSFER (INTERREG IVC). Jego celem będzie promocja zrównoważonego transportu i zmiana świadomości społecznej w zakresie transportu publicznego i wykorzystywania samochodów.

 • -

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zaprasza do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi zgodnie z metodyką PCM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 pt. „Zarządzanie projektami unijnymi zgodnie z metodyką PCM”,  których organizatorem jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 

 • -

Bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie: przygotowania wniosku Beneficjenta o płatność, zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz realizacji projektów w formule partnerstwa w projektach współfinansowanych ze środków RPO WŁ.
 

 • -
  Po kliknięciu na logotypy przejdą Państwo do aktualności Punktu Informacyjnego

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości aplikowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Województwie Łódzkim.

 • -

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013  z zakresu podatku VAT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

 • Porozumienie z Województwem Łódzkim
  Porozumienie z Województwem Łódzkim

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu zapraszają osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji w ramach Funduszy Europejskich do udziału w bezpłatnym dwudniowym spotkaniu informacyjnym nt. Funduszy Europejskich 2007-2013.

 • -

Forum Funduszy Europejskich

Forum Funduszy Europejskich, które odbyło się w Instytucie Europejskim w dniu 19 października 2009 r. stało się znakomita okazją do dyskusji nt. polityk horyzontalnych oraz podsumowania wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Impreza odbyła się pod patronatem „Open Days”, czyli Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbywającego się co rok w Brukseli.

 • -

W dniu 9 października br. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego z udziałem Elżbiety Hibner - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy na Forum Funduszy Europejskich

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi w dniu 19 października 2009 r. Wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniom związanym z realizacją polityk horyzontalnych w ramach Funduszy Europejskich.

 • -

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym z udziałem Pani Marszałek Elżbiety Hibner, które odbędzie się 9 października 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu, ul. Pijarska 1.

 • -

Cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pt. „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 oraz zasady przygotowania studium wykonalności”.

Usługi doradcze dla Beneficjentów RPO WŁ

W dniu 10 sierpnia 2009 roku na posiedzeniu stałej Komisji Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  powołanej do realizacji Projektu „Usługi doradcze dla Beneficjentów przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach RPO WŁ na lata 2007 – 2013” rozdysponowane zostały godziny doradcze.

Zakończenie naboru wniosków w ramach projektu pn. "Usługi doradcze dla Beneficjentów przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013".

 • -

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza beneficjentów do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.
 

28 czerwca 2009 r. na Rynku Manufaktury w Łodzi miał miejsce Piknik Funduszy Europejskich

W ten piękny niedzielny dzień na Rynku Manufaktury można było poznać projekty realizowane z funduszy unijnych w naszym regionie oraz uzyskać informacje gdzie i na jakie działania mieszkańcy województwa łódzkiego mogą starać się o dofinansowanie z Unii.

 • -

Usługi doradcze dla beneficjentów RPO WŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego – jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – zaprasza potencjalnych Beneficjentów RPO WŁ do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WŁ.

 • -

Marszałek Województwa Łódzkiego - Włodzimierz Fisiak serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Pikniku Funduszy Europejskich, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2009 r. na Rynku Manufaktury w Łodzi. Program Pikniku przewiduje obok promowania dotychczasowych doświadczeń z wykorzystania funduszy unijnych także liczne atrakcje.

 • -
22 maja 2009 r.
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013” zaplanowanym w terminie 22 maja 2009 o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu, ul. Pijarska 1 (Dom Ludowy).
 • -

13.02.2009
W dniu 13 lutego 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.