Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Podstrony » Info Programy Regionalne »

Treść strony

Projekt „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) w województwie łódzkim oraz wzrost zainteresowania tematem ES i możliwości zatrudnienia w sektorze ES.

Grupy docelowe:

 1. Osoby fizyczne.
 2. Podmioty ekonomii społecznej - w ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.z późn. zm.).
 3. Instytucje ekonomii społecznej – instytucje rynku pracy (jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej) oraz pomocy i integracji społecznej (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego oraz wszystkie instytucje wpływające na rynek pracy poprzez kształtowanie i obsługę procesów na nim zachodzących.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Usług informacyjno-konsultacyjnych dla zainteresowanych ekonomią społeczną.
 • Szkoleń m.in. w zakresie:
  - Promocji i rozwoju partnerstwa.
  - Funkcjonowania sektora ES.
  - Tworzenia partnerstwa lokalnego dobrych praktyk.
  - Zasad finansowania i strategii rozwoju sektora ES.
  - Marketingu i praw autorskich w sektorze ES.
  - ES a rozwoju lokalnego
  - Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
  - Polityk horyzontalnych UE.
  - Tworzenia biznes planów.
  - Zarządzania firmą.
  - Umiejętności interpersonalnych.
  - Prawnych i formalnych aspektów działalności gospodarczej w ramach ES
  - Zarządzania sobą i kompetencji przedsiębiorcy, treningu interpersonalnego   komunikacyjnych, autoprezentacji.
  - Rachunkowości  w firmie socjalnej.
  - Obsługi komputera i źródeł informacji.
  - Zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej.
   
 • Usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,
 • Doradztwa indywidualnego i grupowego według zidentyfikowanych potrzeb.

W ramach projektu utworzona zostanie sieć Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej, których przedstawiciele uczestniczyć będą w szkoleniach, doradztwie i aktywnie rozwijać idee i praktyki ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Członkowie sieci otrzymają wsparcie w postaci pokrycia kosztów określonych usług prawnych, księgowych i marketingowych.

Dla zainteresowaych uczestnictwem w projekcie kontakt:

Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
Biuro projektu: tel: 42 291 03 16, fax: 42 637 05 86

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.