Powiat Łowicki

BIP

Data

4 sierpnia 2020

Imieniny

Dominika, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2007r. » grudzień 2007r. »

Treść strony

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wnioski do porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu Łowickiego
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2007 rok
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych placówek oświatowych
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie ich dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Łowiczu
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych wskaźników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych zasad  przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Powiat Łowicki
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 rok
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr VIII/52/2007 z dnia 06 czerwca 2007 roku, Uchwałą Nr X/69/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XII/88/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok
 20. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania Radnych i sprawy różne
 21. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.