Powiat Łowicki

BIP

Data

20 lutego 2020

Imieniny

Leona, Ludmiły

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2007r. » luty 2007r. »

Treść strony

Pobór 2007

Zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego "Wojewódzkim Planem Poboru" pobór na terenie Powiatu Łowickiego odbywa się w terminie od dnia 6 lutego do 12  marca 2007 roku.  Pobory w 2007 roku przeprowadzane są w pomieszczeniach Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu (Centrum  Uczelniane przy ul. Al. Sienkiewicza 1).  W roku bieżącym staje do poboru na terenie naszego powiatu ogółem 667 mężczyzn (629 rocznika podstawowego - 1988 r., 38 mężczyzn roczników starszych) oraz  51 kobiet  (absolwentek szkół pielęgniarskich, farmaceutycznych, rehabilitacyjnych, psychologii). Ogółem do poboru na terenie powiatu stawi się 718 osób. Za organizację poboru na terenie powiatu odpowiedzialny jest Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Do przeprowadzania badań poborowych powołana jest przez Wojewodę Powiatowa Komisja Lekarska w skład której wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Mazurkiewicz - lekarz chirurg
2) Członkowie:
    - Pan Bernard Białek lekarz chirurg,
    - Pani Krystyna Diehl-Drobnik lekarz ogólny,
3) Średni personel medyczny :
    - Pani Maria Urbanek pielęgniarka,
    - Pani Krystyna Lewandowska pielęgniarka
4) Sekretarz:
    - Pani Maria Leduchowska inspektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach oddelegował na potrzeby przeprowadzenia poboru swoich przedstawicieli:
    - Pana Marka Parjaszewskiego,
    - Panią Magdalenę Królik.

Do zakładania ewidencji wojskowej zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego wyznaczono osoby:
    - Pani Stanisława Kowalska,
    - Pani Magdalena Kucharek,
    - Pani Marta Palos,
    - Pani Anna Podkońska.

Nadzór nad osobami zakładającymi ewidencję wojskową sprawuje Tomasz Kurczak Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, który jednocześnie przyjmuje wszystkie dokumenty jakie zobowiązany jest przedłożyć poborowy.

Odpowiedzialnym za stawiennictwo poborowych jest przedstawiciel Urzędu Miasta / Gminy, którym w dniu dzisiejszym jest Pani Lidia Wideńska pracownik    oddelegowany przez Burmistrza Miasta Łowicza.

Zmiany ustawowe wprowadzone w ubiegłym roku spowodowały, że przestała istnieć Powiatowa Komisja Poborowa, której przewodniczącym był Starosta a w skład jej wchodzili między innymi: przedstawiciele samorządu, przedstawiciel WKU i sekretarz Komisji.

Obecnie w większości zadania realizowane poprzednio przez Powiatową Komisję Poborową przejęły zgodnie ze zmianami ustawowymi samorządy gminne, które odpowiadają za stawiennictwo poborowych i przyjmowanie wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej z tytułu opieki nad    członkiem rodziny. Do nich również należy wydawanie decyzji w  ww. sprawie.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.