Powiat Łowicki

BIP

Data

23 kwietnia 2021

Imieniny

Wojciecha, Jerzego

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2007r. » luty 2007r. »

Treść strony


28.02.2007r.
Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łowickiego, którym przyznane zostały stypendia Starosty Łowickiego na semestr letni roku szkolnego 2006/2007 odbyło się podczas V Sesji Rady Powiatu Łowickiego w dniu 28 lutego br.

  • -


28.02.2007r.
28 lutego 2007 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7 odbyła się V Sesja Rady Powiatu Łowickiego.


  • -
19.02.2007r.
Projekt "KOMPAS- nowy kierunek życia" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa. Realizowany jest przez Miasto Łódź w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie", Działania 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi", Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest umożliwienie uczestnikom projektu wykonanie nowych zawodów poprzez zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy (Beneficjenci Ostateczni) skorzystają z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu, bezpłatnego szkolenia i pośrednictwa pracy. Część z nich będzie mogła skorzystać z zatrudnienia subsydiowanego w nowym miejscu pracy.

19.02.2007r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

20.02.2007r.
W Szkole Podstawowej w Popowie odbędzie sie w dniu 20 lutego o godz. 10.00 podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Mitologicznego "Śladami Starożytnych Greków". Organizatorem konkursu adresowanego do uczniów klas V i VI szkół podstawowych powiatu łowickiego jest Szkoła Podstawowa w Popowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu. Patronat honorowy objęli: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i MWSH-P w Łowiczu, a patronat medialny - Radio "Victoria" i "Nowy Łowiczanin".


  • -
10.02.2007r.
W sobotę 10 lutego br. w Łowiczu gościła dziewięcioosobowa francuska delegacja z Departamentu Nord. Przybyłych gości przywitali w sali radzieckiej łowickiego ratusza Burmistrz Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński oraz Starosta Łowicki – Janusz Michalak. Wizyta była poświecona nawiązaniu współpracy w dziedzinie kultury i rekonwersji przemysłowej pomiędzy Departamentem Nord, Urzędem Marszałkowskim i Łowiczem. Delegację gościł Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach współpracy z regionem Nord w dniach od 7 do 10 lutego 2007 roku.

  • -
08.02.2007r.
Uprzejmie informujemy, iż Powiat Łowicki w 2007 roku uczestniczy w programie pn. "Program wyrównania różnic między regionami". Maksymalny poziom dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji. Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, wynoszą w obszarze C - do 23.000,00 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej.

08.02.2007r.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Łódzkiego "Wojewódzkim Planem Poboru" pobór na terenie Powiatu Łowickiego odbywa się w terminie od dnia 6 lutego do 12 marca 2007 roku. Pobory w 2007 roku przeprowadzane są w pomieszczeniach Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu (Centrum Uczelniane przy ul. Al. Sienkiewicza 1). W roku bieżącym staje do poboru na terenie naszego powiatu ogółem 667 mężczyzn (629 rocznika podstawowego - 1988 r., 38 mężczyzn roczników starszych) oraz 51 kobiet (absolwentek szkół pielęgniarskich, farmaceutycznych, rehabilitacyjnych, psychologii). Ogółem do poboru na terenie powiatu stawi się 718 osób. Za organizację poboru na terenie powiatu odpowiedzialny jest Wydział Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.