Powiat Łowicki

BIP

Data

11 grudnia 2019

Imieniny

Stefana, Waldemara

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2006r. » grudzień 2006r. »

Treść strony

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok.
 8. Podjęcie Uchwał RPŁ w sprawach:

  1) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2007 rok,
  2) delegowania radnych Powiatu Łowickiego do składu "Komisji Bezpieczeństwa 
      i Porządku Powiatu Łowickiego",
  3) uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami      Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego     na 2007 rok,
  4) określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze     regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,     funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania     wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,     niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych     zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli     zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki,
  5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania
      i wartości jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania     pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach     oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki,
  6) rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Zabosta zam. Nowe Zduny 68a/5 na działalność     Zarządu Powiatu Łowickiego,
  7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości stanowiących 
      własność Powiatu Łowickiego,
  8) zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok,
  9) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
  10) odwołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.
 9. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.