Powiat Łowicki

BIP

Data

30 października 2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2006r. » sierpień 2006r. »

Treść strony

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

2.       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Wnioski do porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

5.       Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

6.       Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

7.       Informacja z przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2006/2007. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimanzjalnych na rok szkolny 2006/2007.

8.       Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku. 

9.       Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawach:

1)      nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łowiczu,

2)      zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007,

3)      utworzenia i nadania aktu założycielskiego 3-letniej ponadgimnazjalnej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu,

4)      zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Łowiczu  i wyłonienia jej członków,

5)      wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.,

6)      zaciągnięcia w 2006 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

7)      określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2007 rok.,

8)      wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży  i Promocji,

9)      wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10.   Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad XLV  Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.