Powiat Łowicki

BIP

Data

30 października 2020

Imieniny

Edmunda, Przemysława

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2006r. » sierpień 2006r. »

Treść strony

Informacja

Dla organizacji pozarządowych

 

 

o uruchomieniu Programu Środki Przejściowe 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”

PL2004/016-829.01.02, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Projekt został podzielony na dwa komponenty, dla których ogłoszono dwa konkursy o dotację dla organizacji pozarządowych:

 

-          komponent 1 „Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym” PL2004/016-829.01.02.01,

-          komponent 2 „Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu” PL2004/016-829.01.02.02.

 

Celem komponentu 1 jest podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia, a także rozwój współpracy pomiędzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej, w celu zwiększenia dostępu obywateli do informacji oraz poprawy rozwiązywania problemów społecznych poprzez tworzenie regionalnych i lokalnych koalicji.

 

Cel komponentu 2 stanowi zwiększenie świadomości społecznej i doskonalenie poziomu aktywnego udziału zarówno jednostek, jak i grup w życiu publicznym oraz wzmocnienie działań związanych z rzecznictwem i monitoringiem.

 

Projekt „Zwiększenia świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu” realizowany jest w formie dwóch konkursów otwartych, po jednym dla każdego z komponentów.

 

Całkowity budżet projektu przeznaczony na dotacje wynosi 4,14 mln euro, w tym:

-          2,57 mln euro dla komponentu 1,

-          1,57 mln euro dla komponentu 2.

 

Wnioskodawcy powinni uwzględnić wymóg wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Wysokość pojedynczej dotacji musi mieścić się w przedziale od 5 tys. euro do 50 tys. euro.

W roli partnerów mogą wystąpić inne organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, instytucje akademickie działające na zasadach non-profit z Polski oraz innych krajów UE, jak również polskie samorządy lokalne.

 

Termin składania wniosków upływa:

-          6 października 2006 r. o godz. 16.00 dla komponentu 1,

-          2 października 2006 r. o godz. 16.00 dla komponentu 2.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowane, są dostępne  na stronie internetowej Fundacji Fundusz Współpracy:

-         dla komponentu 1  www.cofund.org.pl/zos

-    dla komponentu 2  www.cofund.org.pl/rm

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Działem Dotacji Jednostki Finansująco-Kontrolującej, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu składania wniosków o udzielenie dotacji, w następujący sposób:

-          telefonicznie pod numerem (0 22) 450 98 86 lub 450 98 87,

-          e-mailem: zos@cofund.org.pl (dla komponentu 1) i rm@cofund.org.pl (dla komponentu 2),

-          faxem (0 22) 450 98 84 – w przypadku pytań zadawanych tą drogą, proszę powołać się na numer referencyjny komponentu.

Odpowiedzi na pytania udzielane będą do 11-ego dnia przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków.

 

Niniejsza informacja przygotowana została i rozpropagowana na prośbę Fundacji Fundusz Współpracy.

 

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.